Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  BUNSCH KAROL

  BUNSCH KAROL , ur. 22 II 1898 w Krakowie, powieściopisarz.Syn rzeźbiarza Alojzego B., po studiach prawniczych naUJ pracował 1921-50 w Krakowie jako adwokat; brał udziałw wojnie obronnej 1939, pracę lit. rozpoczął 1941. Jegopopularne, wielokrotnie wznawiane powieści hist. nawiązujądo tradycji gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUNIKIEWICZ WITOLD

  BUNIKIEWICZ WITOLD , ur. 21 VII 1885 (?) w Dobrkowie(Małopolska), zm. w kwietniu 1946 w Proboszczewicach podPłockiem, prozaik, poeta, komediopisarz, krytyk artyst., tłumacz.Studiował filozofię, historię literatury i sztuki na uniw.we Lwowie, Berlinie, Monachium i Paryżu; 1913 uzyskałdoktorat filozofii. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁGARSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  BUŁGARSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Najdawniejszyślad kontaktów pol.-bułg. utrwaliła bułg. pieśń lud. o WładysławieWarneńczyku. W XV1-XVII w. wzmianki o Bułgarii,która w niewoli tur. przeżywała okres spóźnionego średniowiecza,podawali uczestnicy pol. misji dyplomatycznych doKonstantynopola; S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /8 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULLA Z R. 1136

  BULLA Z R. 1136, bulla protekcyjna papieża Innocentego II,zatwierdzająca posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego,W tekście łac. znajduje się 410 nazw pol., miejscowych i osobowych.B. jest najstarszym pol. zabytkiem językowym; nazwanazostała przez A. Brucknera „złotą bullą języka polskiego".Rkps...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /14.02.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwiazdy okołobiegunowe

   

  Gwiazdy, które w miejscu obserwacji znajdują się na tyle blisko bieguna niebieskiego, że w trakcie obrotu Ziemi wokół osi nie schodzą pod horyzont. Są one również widoczne przez cały rok.

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  K (kelwin)

   

  Jednostka temperatury w skali liczonej od zera bezwzględnego (-273,15°C). 0°C odpowiada 273,15 K. Aby temperaturę w skali Kelvina przeliczyć na stopnie w skali Celsjusza wystarczy odjąć 273,15 stopnia.

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azymut

   

  Odległość kątowa ciała niebieskiego od -> południka miejscowego. Z reguły azymut określa się od południa przez zachód, północ i wschód do południa w stopniach od 0° do 360'. Ostatnio wprowadzono system liczenia od północy.

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklinacja

  Odległość kątowa od -> równika niebieskiego; jest dodatnia w kierunku gwiazdowego bieguna północnego, ujemna w kierunku południowego. Greckie litery, zgodnie z konwencjami międzynarodowymi służą do oznaczania gwiazd w gwiazdozbiorach.

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwiazda podwójna

   

  Dwie gwiazdy położone blisko siebie. Przez gwiazdy optycznie podwójne rozumiemy gwiazdy, które nie oddziałują na siebie fizycznie, a tylko przypadkowo znajdują się w tym samym kierunku, gdy patrzymy na nie z Ziemi. W przypadku gwiazdy fizycznie podwójnej oba składniki krążą wokół siebie, a więc są...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekliptyka

   

  Okrąg na sklepieniu niebieskim, przez który pozornie wędruje Słońce w ciągu roku w wyniku ruchu Ziemi wokół Słońca. Właściwie słowo oznacza linię zaćmień i istotnie zaćmienia Słońca i Księżyca powstają tylko wtedy, gdy Księżyc odpowiednio na nowiu lub w pełni znajdzie się w bezpośrednim...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry