Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CHOROMAŃSKI MICHAŁ

  CHOROMAŃSKI MICHAŁ , ur. 22 VI 1904 W Elizawetgradziena Ukrainie (Kirowograd), zm. 24 V 1972 w Warszawie, prozaiki dramatopisarz. Studiował pedagogikę i psychologię nauniwersytetach ros., jednocześnie pracując w wielu zawodach,m. in. jako nauczyciel, kierownik lit. klubu robotn., takżew szpitalnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /4 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROMAŃSKI LEON, właśc imię JULIAN, pseud. Alciphron, Leon Charap

  CHOROMAŃSKI LEON, właśc imię JULIAN, pseud. Alciphron,Leon Charap, ur. 26 XI (21 XII?) 1872 w Konotopie(Ukraina), zm. 12 II 1953 w Legionowie pod Warszawą nowelista,dramatopisarz, krytyk. Ukończył studia prawnicze w Krakowie(1893-97). Współpracował z warsz. kabaretem „Momus"i > Sowizdrzałem". W l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORIEW WIKTOR ALEKSANDROWICZ

  CHORIEW WIKTOR ALEKSANDROWICZ , ur 22 II 1932w Wołogdzie, ros. slawista, badacz literatury polskiej. Postudiach na Uniw. Mosk. pracownik Instytutu Słowianoznawstwai Bałkanistyki AN ZSRR; specjalizuje się w zakresieliteratury pol. XX w., zwracając szczególną uwagę na jej nurtradykalny i rewolucyjny - gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ

  CHORAŁ (inc. „Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej"),wiersz K. Ujejskiego, napisany 1846 do muzyki J. Nikorowicza,pod jej bezpośrednim wrażeniem, krążący w odpisach,ogł. bezim. w paryskim „Dzienniku Nar." 1847, włączony do—>Skarg Jeremiego, rozpowszechniany też osobno w formieulotki. Wyraża patriot...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOMĘTOWSKI WŁADYSŁAW

  CHOMĘTOWSKI WŁADYSŁAW, ur. 29 IV 1829 w Usarzewie(Sandomierskie), zm. 21 V 1876 w Warszawie, wydawcaźródeł, bibliotekarz, prozaik i poeta. Ukończywszy gimn.w Warszawie, debiutował 1846 tomikiem Poezje w trzechobrazach. Od 1860 bibliotekarz połączonych zbiorów Krasińskichi K. Świdzińskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia

  CHOŁONIEWSKI STANISŁAW, hrabia, ur. 23 III 1791 w Janowie(Podole), zm. 3 IX 1846 tamże, kaznodzieja, publicysta,prozaik. Prawnik z wykształcenia, pracował w ros. dyplomacjii wiele podróżował po Europie; 1829 został w Rzymie księdzem.Wywarł wpływ na poglądy rei. Mickiewicza, z którymzbliżył się 1830...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOŁONIEWSKI ANTONI, MYSZKA, pseud. Scriptor i in.

  CHOŁONIEWSKI ANTONI, MYSZKA, pseud. Scriptor i in.,ur. 23  X 1872 w Kawsku pod Stryjem, z m . 13  X 1924 w Bydgoszczy,publicysta. Należał do red. „Przeglądu Lwow." „DziennikaPol." i „Słowa Pol."; od 1905 pełnił funkcję red. filii warsz.Świata" w Krakowie i redagował 1914-16 pismo „Głos Narodu".Od 1919...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż podstawowe pojęcia dotyczące kontaktu kultur

   

  Szok kulturowy – zdarzenie obejmujące sferę psychiczną, fizyczną, społeczną, które jest wynikiem napotkania w kulturze przejmującej przykrych doświadczeń kumulujących się i wpływających na samopoczucie człowieka.

  Zderzenie kultur – gwałtowna reakcja na spotkania dwóch odmienności

  Akulturacja –...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki wpływ na rozwój kultury mają warunki ekonomiczne, społeczno - klasowe, historyczne i polityczne?

   

  Społeczno-klasowe – chłopskie kultury tradycyjne są rezultatem podziału klasowego w ustroju feudalnym i poddawanie ich ciągłym wpływom klas panujących i warstw wykształconych.

  - silnie działające myślenie magiczno-mistyczne

  - silna zasiedziałość osadnicza, mała ruchliwość przestrzenna to...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień znane ci cechy chłopskiej kultury tradycyjnej

   

  - patriarchalny ustrój rodziny - silna pozycja ojca, podporządkowanie dzieci i ich zależność materialna i mentalna

  - współżycie kilku generacji

  - selekcja dziedzictwa kulturowego - odrzucenie mniej istotnych elementów dla danej społeczności, a przyswojenie innych istotnych elementów

  - powtarzalność...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt

Do góry