Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  COSTIN, Kostyn, MIRON

  COSTIN, Kostyn, MIRON , ur. w październiku 1633, zm.w grudniu 1691 łub w pocz. 1692 w Roman, rum. historyki poeta, piszący również po polsku. W y c h o w a n e k szkół jezuickichw Barze i Kamieńcu na Podolu, logofet wielki (kanclerz)Mołdawii, odgrywał dużą rolę w polityce, prowadził pertraktacjez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORPUS ANTIQUISSIMORUM POETARUM POLONIAE LATINORUM usque ad Ioannem Cochanovium (CAPPL)

  CORPUS ANTIQUISSIMORUM POETARUM POLONIAELATINORUM usque ad Ioannem Cochanovium (CAPPL), seriawydawn . obejmująca poetów pol. XV - XVI w. piszących połacinie, podjęta przez AU 1887 pod kier. K. Morawskiego; t.1nie ukazał się, tomy 2-5, druk. w krak. Spółce W y d a w n . Pol. do1900, objęły utwory Pawła z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTIERI NICE

  CONTIERI NICE , ur. 19 X 1912 w Sale (prow. Alessandria,Piemont), z m . 12 VIII 1965 w Neapolu, slawistka i polonistka.Po studiach slawist. w Istituto Orientale na uniw. w Neapolu,objęła 1953 tamże lektorat i wykłady z języka i literatury pol.;habilitowana 1965. Ogłosiła przeznaczony dla studentów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONFITEOR

  CONFITEOR, najbardziej znany z napisanych w języku pol.programowych artykułów estet. S. Przybyszewskiego, jedenz gł. manifestów poł. —> modernizmu. Ogł. w krak. „Życiu"1899 nr 1; przeredagowany i nieco skrócony, stał się początkiemeseju Aforyzmy i preludia, zamieszczonego na czeleksiążki Na drogach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMENTARIORUM DE REPUBLICA EMENDANDA LIBRI QUINQUE, w tłum. O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć

  COMMENTARIORUM DE REPUBLICA EMENDANDA LIBRIQUINQUE, w tłum. O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć,podstawowe dzieło A. Frycza Modrzewskiego, składające sięz 5 ksiąg: de Moribus(O obyczajach), de Legibus (O prawach),de Bello (O wojnie), de Ecclesia (O Kościele), de Schola (O szkole), wyd. niepełne na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /3 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLLEGIUM NOBILIUM

  COLLEGIUM NOBILIUM, prowadzony przez pijarów zakładwychowawczy (szkoła z internatem), zał. w Warszawie 1740przez S. Konarskiego w intencji kształcenia elity zdolnej douzdrowienia życia polit. w Polsce, przeznaczony więc dlasynów magnatów i bogatej szlachty; wychował wielu działaczypol. oświecenia (m. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLEMAN MARION MOORE

  COLEMAN MARION MOORE, ur. 10 III 1900 w Brooklynie(New York), amer. tłumaczka i popularyzatorka literaturypolskiej. Nauczyła się sama języka pol. i wraz z mężem,Arthurem Pruddenen C., prowadziła działalność recenźyjnąpropagującą pol. książki, 1950-63 redagowała „Alliance Journal",w którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /15.02.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLEMAN ARTHUR PRUDDEN

  COLEMAN ARTHUR PRUDDEN, ur. 19 VII 1897 w Seymour(Connecticut), zm-19 VII 1974, amer. slawista, popularyzatorwiedzy o Polsce. Z pochodzenia Irlandczyk, w dzieciństwiezetknął się z ludnością słow. i zainteresował jej kulturą.Ukończył filologię słow. na uniw. Columbia w N o w y m Jorku(doktorat 1925), w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COCHLOVIUS, Kochłowski, JAN

  COCHLOVIUS, Kochłowski, JAN (mł.), ur. ok. 1670 w Byczynie,zm. 14 XI 1734 w Roszkowicach pod Kluczborkiem,kaznodzieja, poeta. Pochodził zę śl. rodziny ewang. duchownych.Uczył się w gimn. w Brzegu i we Wrocławiu. Po studiachteol.-filoz. w Jenie, których nie ukończył, 1692-94 rektorszkoły w > Byczynie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAROTTI GIORGIO

  CLAROTTI GIORGIO, ur, 13 XII 1903, zm. 7 III 1961 w Rzymie,wł. historyk prawa, ekonomista, polonofil. Studiowałhistorię kultury pol. na uniw. rzymskim, 1925 był w Polsce,pisząc pracę doktorską (I primori delia letteratura politica inPolonia, cz. 1 ogł. w „La vita italiana" 1926) - o PawleWłodkowicu, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolek3 Dodano /14.02.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt

Do góry