Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Henryk Sienkiewicz — twórca polskiej noweli

  Podobnie jak większość kategorycznych sądów tego typu tak i stwierdzenie zawarte w tytule nie wytrzymałoby szczegółowej krytyki historycznoliterackiej. Rzecz jasna, zna polska literatura gatunek noweli na długo przed Sienkiewiczem i posiada wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Jednakże zdanie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /12 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eliza Orzeszkowa (1841 — 1910)

  Eliza Orzeszkowa, z domu Pawłowska, urodziła się w Miłkowszczyźnie koło Grodna. Po wczesnym zamążpójściu (1858) mieszkała w majątku męża na Podlasiu. W roku 1863 brała czynny udział w powstaniu, m. in. ukrywała Romualda Traugutta. Po upadku powstania majątek Orzeszków został skonfiskowany, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maurice Maeterlinck (1862 — 1949)

  Poeta, dramaturg i eseista belgijski, piszący po francusku, laureat nagrody Nobla (1911). Twórczość Mae-terlincka najpełniej i najkonsekwentniej wyraża założenia symbolizmu. Najsłynniejszym zbiorem poezji są Cieplarnie (1889).

  Do najbardziej popularnych dramatów należą: Ślepcy (1891), Peleas i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prolegomena do „Potopu”

  Środkową część najsłynniejszego cyklu powieści historycznych Sienkiewicza stanowi napisany w latach 1884—1886 Potop. Aby jednak uzmysłowić sobie znaczenie i funkcję tej powieści, trzeba pamiętać o obu pozostałych ogniwach. Pomijając oczywiste związki fabularne, należy stwierdzić, że samo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /10 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powieść staroświecka i współczesna - Nad Niemnem

  „Powieść będzie trzytomowa i jeżeli nie piękna, to przynajmniej pełna rzeczy bardzo nowych. Głównym źródłem jej wątku jest powstanie 1863 roku” — pisała Orzeszkowa w październiku 1886 roku w liście do L. Meyeta o postępującej wówczas pracy nad powieścią pt. Nad Niemnem. Rok 1887 przyniósł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /13 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Świętochowski — albo zmiana warty

  Artykuł Aleksandra Świętochowskiego My i wy pojawił się w warszawskim „Przeglądzie Tygodniowym” w roku 1871, w okresie krystalizacji zasad pokoleniowej ideologii młodzieży pozytywistycznej i miał na celu przyśpieszenie tego procesu oraz doprowadzenie podziałit pokoleniowego do sytuacji dychotomicznej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /8 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podróż - Klub Pickwicka

  Istnieją wielkie dzieła literackie, które przyjmowane były w chwili swojego powstania z entuzjazmem, tryumfalnie przechodziły do historii, zmieniały zapatrywania epok i modyfikowały dzieje literatury.

  Niemniej jednak dziś, gdy bierzemy je do ręki i odczytujemy, nie zastanawiając się nad ich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /10 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norwid — poeta współczesny - Wiersze

  Norwid — jeszcze 70 lat temu pomijany całkowitym milczeniem — uchodzi obecnie coraz częściej za najwybitniejszego poetę polskiego. Jesteśmy wszak owym pokoleniem „późnych wnuków”, dla których właśnie przeznaczał on swoje, odrzucane przez współczesnych, utwory. „Syn minie pismo, lecz ty spomnisz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /11 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821— 1881)

  Urodził się w Moskwie, gdzie jego ojciec pracował jako lekarz w szpitala dla ubogich; dzieciństwo spędził częściowo w Moskwie, częściowo na wsi w guberni tulskiej; tam ojciec pisarza nabył w późniejszych czasach majątek ziemski. Późniejsze życie i twórczość pisarza są jednak najsilniej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /3 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stendhal (1783 — 1842)

  Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henri Beyle. Urodził się w Grenoble. Po ukończeniu Szkoły Centralnej wybitnie uzdolniony w kierunku matematycznym Beyle zamierza studiować na politechnice paryskiej, lecz ostatecznie rezygnuje z nauk ścisłych i postanawia poświęcić się literaturze. Najpierw jednak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /2 349

  praca w formacie txt

Do góry