Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CZERWIŃSKI IGNACY, LUBICZ

  CZERWIŃSKI IGNACY, LUBICZ , ur. 1769 w Grzędzie podL w o w e m , zm. po 6 II 1834, moralista dla ludu, folklorysta.Prawnik z zawodu, ogłaszał popularne dziełka moralist. (Katechizmwiejski 1813 i in.); traktując poznanie ludu, a zwł. jegowierzeń, jako podstawę poczynań cywilizacyjnych, opisywał,gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i in

  CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i inur. 3 IV 1851 we Lwowie, z m . 3 IV 1888 tamże, poeta, dramatopisarz,publicysta, krytyk lit. i teatr.; działacz socjalistyczny.W czasie studiów na wydz. filoz. Uniw. L w o w . (ukończ. 1874)działał w grupie postępowych pisarzy liberalno-demokratycznych(1870...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIK STANISŁAW

  CZERNIK STANISŁAW , ur. 16 I 1899 w Zochcinie podOpatowem, zm. 3 XII 1969 w Łodzi, poeta, prozaik, eseista,badacz folkloru. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po studiachekon.-polit. i pedag. na Uniw. Pozn. pracował 1920-39 jakonauczyciel gimn., m. in. w Ostrzeszowie Wielkopol., gdzie1935-37 i 1938-39 redagował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIAWSKI ADAM

  CZERNIAWSKI ADAM, ur. 20 XII 1934 w Warszawie, poeta,krytyk, tłumacz. Podczas wojny (1941) przedostał się wrazz rodzihą do Stambułu; szkołę, a nast. studia anglistyczneukończył w Londynie (1951), studiował później także filozofię.Debiutował (1953) wierszami w pol. piśmie studenckim „Młodzież";1955...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERKAWSKA MARIA (MARYLA), zamężna MAUTHNEROWA

  CZERKAWSKA MARIA (MARYLA), zamężna MAUTHNEROWA.ur. 27 XI1881 w Bezmiechowej pod Leskiem, zm.2 XI1973 w Krakowie, poetka, nowelistka, autorka książek dladzieci. Studiowała na wydz. filoz. UJ. Mieszkała przeważniena wsi, od 1939 w Krakowie. Po wojnie współpracowała z Pol.Radiem. Debiutowała 1905 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEKALSKI EUSTACHY

  CZEKALSKI EUSTACHY, ur. 1 VIII 1885 w Warszawie, zm. 20 V 1970 w Zielonce pod Warszawą, prozaik i krytyk lit.,dziennikarz. Od 1905 czł. PPS, publikował w „Przedświcie"(pod pseud. Józef Waśń). W 1912-38 związany z tyg. „Świat",m. in. jako red. i sekretarz redakcji, recenzent lit. i teatr.;1916-21 współred...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEGOŻ CHCĄ?

  CZEGOŻ CHCĄ?, zbiorek pierwszych pol. wierszy socjalist.,wyd. w Genewie 1882, nakładem pisma „Przedświt", z inicjatywyM. Jankowskiej-Mendelsonowej. Zawiera 24 utwory.Wiersz tyt. został napisany w Cytadeli warsz. 1879 przez W.Sieroszewskiego, dla tajnego rękopiśmiennego pisma więźniówpt. „Głos Więźnia"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY

  CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY,pieśń, właśc. hymn J. Kochanowskiego, jeden z najdawniejszychznanych dziś utworów lirycznych poety. Wg J.Sz. Herburta(1612, z powołaniem się na J. Zamoyskiego) miał poetaprzesłać tę pieśń z Paryża s w y m przyjaciołom, a czytający ją odrazu M. Rej miał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECZOT JAN

  CZECZOT JAN, ur. 24 VI 1796 w Maluszycach (Nowogródzkie),zm. 1 VIII 1847 w Druskiennikach, poeta, zbieracz folkloru.Syn oficjalisty dworskiego, przyjaźnił się serdecznie z Mickiewiczemod lat szkolnych w Nowogródku; w Wilnie, gdziepracował jako urzędnik, był sekretarzem T o w . —> Filomatów.Skazany w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWIC MARCIN

  CZECHOWIC MARCIN, ur. w listopadzie 1532 w Zbąszyniu(Wielkopolska), zm. w listopadzie 1613 w Lublinie, teologi polemista ariański, poeta. Pochodził z rodziny rzemieślniczej;kończył Akad. Lubrańskiego w Poznaniu, potem studiowałw Lipsku; od ok. 1559 był nauczycielem szkoły kalw.w Wilnie. O k . 1564...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt

Do góry