Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWA i literatura

  CZĘSTOCHOWA , miasto woj. nad Wartą. Jej powstanie związanejest z legendarnym imieniem Chestoch, czyli Czestoch(wymienionym w —» bulli z r. 1136), pierwsza znana wzmiankao miejscowości pochodzi z 1220. W 1383 książę WładysławOpolski założył na Jasnej Górze klasztor paulinów. W czasiewojen szwedz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /8 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESZKO BOHDAN

  CZESZKO BOHDAN, ur. 1 IV 1923 w Warszawie, prozaik,publicysta. W czasie II wojny świat, żołnierz GL (od 1942) i A L ,uczestnik akcji bojowych (m. in. na Cafe Club) i powstaniawarsz., walczył w batalionie Czwartaków. Po wyzwoleniuorganizator Z W M i komendant MO w Częstochowie, nast.oficer II Armii W P , ranny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  CZESKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Początki czes.-pol. kontaktów kult. sięgają średniowiecza, kiedy to Czechomprzypadła rola pośrednika w przenikaniu do Polski chrześcijaństwai ogólnego dorobku kultury średniowiecznej. Bliskośćjęzykowa związki te ułatwiała. W p ł y w y czes. występują w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /19 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONY SZTANDAR

  CZERWONY SZTANDAR (inc. „Krew naszą długo leją kąty...")pieśń B. Czerwieńskiego, jedna z najpopularniejszychpol. i międzynar. pieśni rewol. proletariatu (zw. polską Międzynarodówką),ułożona 1881 do melodii pieśni komunardówparyskich z 1871 Le drapea u rouge, którą przywiózł z Paryża E.Przewóski; h...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIŃSKI IGNACY, LUBICZ

  CZERWIŃSKI IGNACY, LUBICZ , ur. 1769 w Grzędzie podL w o w e m , zm. po 6 II 1834, moralista dla ludu, folklorysta.Prawnik z zawodu, ogłaszał popularne dziełka moralist. (Katechizmwiejski 1813 i in.); traktując poznanie ludu, a zwł. jegowierzeń, jako podstawę poczynań cywilizacyjnych, opisywał,gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONE TARCZE

  CZERWONE TARCZE, powieść hist. J. Iwaszkiewicza; prwdr.w „Gazecie Pozn." 1934, wyd. os. w Warszawie 1934. Utwórosnuty wokół biografii ks. Henryka Sandomierskiego (ok.1132-66) i jego zabiegów polit. mających na celu restytucjęKrólestwa Polskiego. Syn Bolesława Krzywoustego, świadomyhist. konieczności, jaką...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i in

  CZERWIEŃSKI BOLESŁAW, pseud Bolko Pycowiecki i inur. 3 IV 1851 we Lwowie, z m . 3 IV 1888 tamże, poeta, dramatopisarz,publicysta, krytyk lit. i teatr.; działacz socjalistyczny.W czasie studiów na wydz. filoz. Uniw. L w o w . (ukończ. 1874)działał w grupie postępowych pisarzy liberalno-demokratycznych(1870...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIK STANISŁAW

  CZERNIK STANISŁAW , ur. 16 I 1899 w Zochcinie podOpatowem, zm. 3 XII 1969 w Łodzi, poeta, prozaik, eseista,badacz folkloru. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po studiachekon.-polit. i pedag. na Uniw. Pozn. pracował 1920-39 jakonauczyciel gimn., m. in. w Ostrzeszowie Wielkopol., gdzie1935-37 i 1938-39 redagował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIAWSKI ADAM

  CZERNIAWSKI ADAM, ur. 20 XII 1934 w Warszawie, poeta,krytyk, tłumacz. Podczas wojny (1941) przedostał się wrazz rodzihą do Stambułu; szkołę, a nast. studia anglistyczneukończył w Londynie (1951), studiował później także filozofię.Debiutował (1953) wierszami w pol. piśmie studenckim „Młodzież";1955...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERKAWSKA MARIA (MARYLA), zamężna MAUTHNEROWA

  CZERKAWSKA MARIA (MARYLA), zamężna MAUTHNEROWA.ur. 27 XI1881 w Bezmiechowej pod Leskiem, zm.2 XI1973 w Krakowie, poetka, nowelistka, autorka książek dladzieci. Studiowała na wydz. filoz. UJ. Mieszkała przeważniena wsi, od 1939 w Krakowie. Po wojnie współpracowała z Pol.Radiem. Debiutowała 1905 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt

Do góry