Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  CZYTELNIA AKADEMICKA, Stowarzyszenie Cz.A.

  CZYTELNIA AKADEMICKA, Stowarzyszenie Cz.A., organizacjasamorządu studenckiego na uniw. we Lwowie i Krakowiew dobie autonomicznej, powst. prawdop. 1866 lub 1867. Inicjatoremi pierwszym prezesem Cz.A. we Lwowie był 1867 R.Piłat, jednym z pierwszych w Krakowie 1883 J.G. Pawlikowski,1889 F. Nowicki. Znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŃSKI JAN

  CZYŃSKI JAN , ur. 20 I 1801 w Warszawie, zm. 31 I 1867w Londynie, publicysta, działacz polit., powieściopisarz. Poukończeniu UW od 1823 adwokat w Lublinie, podczas powstania1830-31 działał tamże (red. „Kuriera Lub."), a nast. w Warszawie,gdzie jako jeden z przywódców lewicy Tow. Patriot.został jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNSZ. Komedia w 3 aktach

  CZYNSZ. Komedia w 3 aktach, komedia F. Karpińskiego,powst. ok. 1788, wyst. (w Warszawie i Krakowie) i wyd. (wWarszawie) 1789. Pierwowzór lit. nie znany; prawdop. jedynaoryginalna pol. komedia łzawa (-»dramat), łączy realist. obraznędzy i upośledzenia społ. ludu (we wsi, gdzie zamienionopańszczyznę na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYN I SŁOWO. Glossy sceptyka

  CZYN I SŁOWO. Glossy sceptyka, tom szkiców krytycznych K.Irzykowskiego, wyd . we Lwowie 1912 (postdat. 1913); obejmujeartykuły druk. częściowo w prasie 1905-12 („Głos", „NaszKraj", „Prawda", „Widnokręgi"). Do ważniejszych należą:Dwie rewolucje, manifest łączności między rewolucją lit. MłodejPolski a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYHANIE NA BOGA,

  CZYHANIE NA BOGA, zbiór wierszy J. Tuwima , wyd . w Warszawie1918. Debiut książkowy poety, zawiera wiersze powst.1911-17. Część z nich była druk. w prasie łódz. 1913-17, kilkaw dziennikach warsz. z tych lat oraz w piśmie „Pro arte etstudio''. Książka zarysowywała indywidualny profil poety i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYCZ STANISŁAW

  CZYCZ STANISŁAW, ur. 6 IV 1929 w Gwoźdźcu pod Krzeszowicami,poeta i prozaik. Debiutował 1955 w krak. „ŻyciuLit.", mieszka w Krakowie. Ogłosił tomy poet. Tła (1957),Berenais (1960), Wybór wierszy (1979), zbiory opowiadań Ajol(1967), Nim zajdzie księżyc (1968), powieść Pawana (1977).W twórczości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY TO POWIEŚĆ?

  CZY TO POWIEŚĆ?, powieść N. Żmichowskiej, powst. 1875-76, prwdr. w „Wieku" 1876-77, w y d . os. w Warszawie 1877.Pierwsza i jedynie zrealizowana część projektowanej powieścicyklicznej, zamierzonej jako studium psychol.-socjol. kobietyz pokolenia pisarki (zachowany Kontur ogólny, tj. plan wrazz uwagami o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?

  CZY POLACY WYBIĆ SIĘ MOGĄ NA NIEPODLEGŁOŚĆ?, odwyd. 2 Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?, broszurapolit. J. Pawlikowskiego, inspirowana bezpośrednio przezKościuszkę, w y d . bezim. w Paryżu w poł. 1800, z fikcyjnymmiejscem wyd. „w Prykopiu nad Donem", przypisywana K.Kniaziewiczowi (w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUCHNOWSKI MARIAN

  CZUCHNOWSKI MARIAN, ur. 22 V 1909 w Polnej podGrybowem, poeta, prozaik, publicysta. Przed wojną związanyz radykalnym ruchem lud. i robotn., był kilkakrotnie więzionyza działalność polit., a jego utwory często ulegały konfiskacie.Współorganizator i teoretyk ruchu pisarzy chłopskich skupionychwokół...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUBEK JAN

  CZUBEK JAN, ur. 12IV 1849 w Baczkowie (Krakowskie), z m .14 VII 1932 w Krakowie, edytor, historyk literatury, tłumacz. Postudiach na wydz. filoz. UJ (1869-72) uczył łaciny, grekii języka pol. w gimnazjach galie., od 1877 w Krakowie. Czł. AU(1902), 1905-19 bibliotekarz księgozbioru A U ; w 1906-13...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt

Do góry