Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DADAIZM

  DADAIZM, awangardowy ruch w sztuce o skrajnie negatywistycznymzabarwieniu, wyrażający protest przeciw konwencjomobycz. i artyst., porządkowi społ. i wojnie. Powst. 1916w Zurychu (T. Tzara, gł. teoretyk ruchu, przywódca międzynar.grupy artystów skupionych wokół Cabaret Voltaire), wygasł1922-23; równolegle...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DACHNOWSKI JAN KAROL, pseud. Perypetasmatowicz od Constantynowa

  DACHNOWSKI JAN KAROL, pseud. Perypetasmatowicz odConstantynowa, ur. ok. 1590 w Sokalu (?), zm. po 1654,rymopis, heraldyk. Studiował w A k a d . Krakowskiej. Plagiator,najczęściej z —> J. Żabczyca. Autor misteryjnego Dialoguo cudownym narodzeniu Syna Bożego (1621), dzieł heraldycznych(Herby szlacheckie w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWIKLIŃSKI LUDWIK

  ĆWIKLIŃSKI LUDWIK, ur.17 VII 1853 w Gnieźnie, zm. 3 X 1942 (lub 1943) w Krakowie, filolog klas., badacz poezjipolsko-łacińskiej. Po studiach we Wrocławiu i Berlinie (tudoktorat 1873) został 1876 prof. Uniw. Lwowskiego (1893/94był rektorem). Odnowiciel, obok K. Morawskiego, badań nadantykiem w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWICZENIA NAUKOWE

  ĆWICZENIA NAUKOWE, czasopismo nauk.- lit., w y d . w Warszawie1818 co 6 tygodni w d w ó c h „oddziałach": Matematyczno-Fizycznym i Literatury, przez grono byłych uczniówLiceum Krzemienieckiego: J. Korzeniowskiego, K. Sienkiewicza,T. Sierocińskiego, T. Zaborowskiego. W Oddziale Literatury(red. Zaborowski)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŻOWSKI KAZIMIERZ ANDRZEJ

  CZYŻOWSKI KAZIMIERZ ANDRZEJ, ur. 28II1894 w Niżniowienad Dniestrem, zm. 22 II1977 w Warszawie, dramatopisarz,autor utworów dla młodzieży. Studiował filozofię na UJ,1921-23 w Szkole N a u k Polit. w Warszawie. W 1914-21żołnierz Legionów i wojska pol., uczestnik powstań śląskich.Debiutował 1912 utworem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŻEWSKI TYTUS

  CZYŻEWSKI TYTUS, ur. 28 XII 1880 w Berdychowie (obecniewieś Przyszowa) pod Limanową, zm. 5 X 1945 w Krakowie,malarz,, poeta, teoretyk i krytyk sztuki. Wychowanek krak.Akademii Sztuk Pięknych (studiował m. in. u J. Mehoffera i S.Wyspiańskiego), 1908-09 i 1911-13 kontynuował studia w Paryżu,gdzie zetknął...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /4 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŻ JAN

  CZYŻ JAN, ur. ok. 1755, zm. 3IX 1843 we Lwowie, działaczpolit., poeta. Uczeń warsz. jezuitów, pracował 1777-79 w kancelariikról., po czym służył w wojsku (do 1792). Należał dolewego skrzydła spisku przedinsurekcyjnego (uwięziony 8IV1794), podczas powstania - przedstawiciel środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTELNIK, Spółdzielnia Wydawnicza „Cz."

  CZYTELNIK, Spółdzielnia Wydawnicza „Cz.", wydawnictwoliteratury pięknęj pol. i przekł., eseistyki, pamiętnikarstwa,publicystyki i reportażu, książek dla dzieci i młodzieży; powst.1944 w Lublinie z inicjatywy J. Borejszy, nast. przeniesione doŁodzi (część redakcji w Krakowie), od 1945 działa w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /7 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTELNIA DLA WSZYSTKICH. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich

  CZYTELNIA DLA WSZYSTKICH. Tygodnik literacko-powieściowydla rodzin polskich, czasopismo wyd. w Warszawie1898-1905; kontynuacja tygodnika „Romans i Powieść".Wyd. A. Pajewski, red. J. Sliwowski, od 1902 wyd. i red. W.Umiński, 1905 red. S. Kozicki. Zawierała gł. utwory beletrystyczne(pol. i tłum.), artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTELNIA DLA MŁODZIEŻY

  CZYTELNIA DLA MŁODZIEŻY, czasopismo społ.-kult., wyd.we Lwowie 1860-61 pod red. K. Cieszewskiego przy współpracyL. Tatomira i B. Kalickiego, grupujące młodych pisarzy,historyków i działaczy pokolenia tzw. przedburzowców (m. in.M. Bałucki, J. Chociszewski, Walery Łoziński, S. Pawlicki, M.Romanowski, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /15.02.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt

Do góry