Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DECZYŃSKI KAZIMIERZ

  DECZYŃSKI KAZIMIERZ, ur. 5 III 1800 w Brodni pod Wartą,zm. 27 XII 1838 w Macon (Francja), pamiętnikarz. Syn chłopski,nauczyciel w Brodni 1818-28, w wyniku wystąpieniaw obronie chłopów stracił posadę i został bezprawnie wcielonydo wojska. Odbył kampanię 1830-31; po klęsce powstaniaosiadł we Francji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECLAMATIO (łac.), deklamacja

  DECLAMATIO (łac.), deklamacja, m o w a szkolna, ćwiczenieretoryczne, popis krasomówczy; jedna z form > teatru szkolnego,popularna zwł. w kolegiach jezuickich XVI-XVII w.,rzadziej uzupełnienie > misterium (właśc. znamy tylko D. proDominica Palmarum). D. stanowiła sprawdzian opanowaniaprzez uczniów zasad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECJUSZ JODOK (JUST) LUDWIK

  DECJUSZ JODOK (JUST) LUDWIK, ur. ok. 1485 w Wissemburgu(Alzacja), zm. 26 XII 1545 w Krakowie, historyk, ekonomista.Od ok. 1508 w Krakowie, od 1520 sekretarz Zygmunta I,wybitny finansista, uszlachcony mieszczanin (1531), przyjacielErazma z Rotterdamu, W. Korwina, K. Janickiego, A.Trzecieskiego (st.); bibliofil...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE VANITATE CONSILIORUM, O znikomości rad

  DE VANITATE CONSILIORUM, O znikomości rad, traktatłac. o sztuce rządzenia S.H. Lubomirskiego, wyd. w Warszawieprawdop. 1699, od 1700 do poł. XVIII w. - wielokrotniewznawiany w wersji łac., a od 1705 także w przekł. pol. A.Mączyńskiego; najnowsze wyd. A. Marylskiego pt. O znikomościrad, W. 1916. Dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS, 0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer

  DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS,0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, traktat łac.M.K. Sarbiewskiego, przeznaczony dla słuchaczy kolegiumjezuickiego w Połocku, gdzie Sarbiewski wykładał 1626-27poetykę i retorykę, w y d . w oprać. S. Skiminy i przekł. M. Plezi,Wrocław 1954 BPP S.B 5...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE ORIGINE ET REBUS GESTIS POLONORUM LIBRI XXX

  DE ORIGINE ET REBUS GESTIS POLONORUM LIBRI XXX,historia Polski do 1506, spisana przez M. Kromera, wyd.w Bazylei 1555, u J. Oporina, czterokrotnie tamże wznawianaw XVI w., w tym 1582 w zbiorze hist. > J. Pistoriusa, w y d .najpełniejsze w Kolonii 1589. Przekł. niem. H. Pantaleona.1562, ang. (fragm. o Popielu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE EMENDANDIS ELOQUENTIAE VITIIS, O poprawie wad wymowy

  DE EMENDANDIS ELOQUENTIAE VITIIS, O poprawie wadwymowy, rozprawa łac. S. Konarskiego, wyd. w Warszawie1741, wymierzona przeciw jezuickiej szkole stylist., która -kładąc nacisk wyłącznie na formę wypowiedzi, z pominięciemjej treści - wysuwała wykształcenie formalno-retoryczne (pojętejako pamięciowe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBROWSKI TADEUSZ

  DĄBROWSKI TADEUSZ, ur. 18 X 1887 w Drohobyczu, zm. 22 XI 1919 w Stryju, krytyk, publicysta. W 1905-10 studiował nawydz. filoz. Uniw. Lwowskiego. Ogłaszał artykuły i rozprawykryt. i hist.lit., m. in. w lwow. „Widnokręgach", „BiblioteceWarsz.", „Prawdzie". Od 1915 w Krakowie, współpracowałz N K N , był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBROWSKI IGNACY

  DĄBROWSKI IGNACY, ur. 21 IV 1869 w Warszawie, zm. 4 II 1932 tamże, powieściopisarz, nowelista. Pochodził z rodzinyurzędniczej. W 1880 rozpoczął naukę, ale gruźlica i trudnewarunki materialne zmusiły go do wyjazdu na wieś. Pracowałjako nauczyciel d o m o w y ; 1897 wyjechał do Szwajcarii, Francjii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBROWSKA MARIA, z SZUMSKICH

  DĄBROWSKA MARIA, z SZUMSKICH, ur. 6 X 1889 w Russowiepod Kaliszem, z m . 19 V 1965 w Warszawie, powieściopisarka i publicystka. Pochodziła z zubożałej rodziny ziemiańskiejj;ojciec D., powstaniec 1863, był administratorem majątkówziemskich. Po zakończeniu nauki w prywatnych pol.szkołach średnich w Kaliszu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Agasi Dodano /16.02.2012 Znaków /9 475

  praca w formacie txt

Do góry