Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DIALOG, utwór lit.

  DIALOG, utwór lit. zbudowany z wypowiedzi co najmniej d w upostaci, przez to zbliżony do dramatu; brak mu jednak dramaturgicznejzmienności sytuacji i akcji.Starożytność przekazała 3 typy d.: sokratejski, arystotelesowski,lukianowski. D. sokratejski, którego klas. przykładem sąDialogi Platona, był pokazem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG

  DIALOG, rozmowa, sekwencja wypowiedzi co najmniejdwóch osób na określony temat. Dla d. charakterystyczna jestwymienność ról nadawcy i odbiorcy wśród jego uczestników:ta sama osoba występuje raz jako podmiot mówiący, to znówjako adresat słów wypowiadanych przez innego rozmówcę.Żadna z wypowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYZM

  DIALEKTYZM, element językowy pochodzący z określonegodialektu (gwary), odbiegający od ogólnej normy językowej.Użyty w wypowiedzi jako środek służący osiągnięciu efektówartyst., jest podstawowym czynnikiem d i a l e k t y z a c j i . Nazywasię tak wprowadzenie d. jako czynników —> stylizacjigwarowej do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAFORA

  DIAFORA, powtórzenie słowa połączone z odmiennym sposobemjego użycia i wynikłą stąd zmianą jego zabarwieniaznaczeniowego. Różnice semantyczne występują stosunkowonajsłabiej w formułach zbliżonych do tautologii (—» pleonazm),np.: |Chleb jest chlebem codziennym(Z. Bieńkowski Wstęp do poetyki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIABEŁ

  DIABEŁ, ilustrowane pismo satyr.-humoryst., wyd. 2 razyw miesiącu w Krakowie 1869-1922. Redaktorami byli: A.Kleczewski, 1870 L. Maliczak, 1871-74 A. Grynfeld, 1875-78K. Bartoszewicz, 1879-80 S. Strzeszyński, 1881-91 A. Słomski,1892-96 E. Borkowski, 1897-1905 A. N o w a k , 1906-21 W.Borkowski, 1922 W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBOWSKI ANDRZEJ

  DĘBOWSKI ANDRZEJ, żył w 2 poł. XVI w., tłumacz, poeta.Pochodził z rodu Jastrzębców z okolic Opoczna, klient O.Łaskiego i J. Tęczyńskiego, drukował wyłącznie u M. Wirzbięty,być m o ż e protestant. W dotychczasowym stanie badańbłędnie identyfikowany. Za łac. wersją L. Bruniego przerobiłnowelę z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBICKI ZDZISŁAW, pseud. Dęb., Jaxa, K. Zebrzydowski

  DĘBICKI ZDZISŁAW, pseud. Dęb., Jaxa, K. Zebrzydowski,ur. 19 I 1871 w Warszawie, zm. 7 V 1931 tamże, poeta,publicysta, krytyk. Pochodził z wołyńskiej rodziny ziemiańskiej.Studiował medycynę i prawo na ros. U W . Zesłany doOrska za udział w manifestacji ku czci J. Kilińskiego 1894,zwolniony po roku, po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBICKI LUDWIK

  DĘBICKI LUDWIK, ur. 3 V 1843 w Buchcicach pod Tarnowem,zm. 25 V 1908 w Krakowie, publicysta, pamiętnikarz.Reprezentował stanowisko konserwatywno-katolickie w szkicachpublicyst.-hist., m. in. Polska w chwili pogromu (1865,potępienie powstania styczniowego), Człowiek w przebieguwieków (1865), O prądach wieku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWAJTIS

  DEWAJTIS, powieść M. Rodziewiczówny, nagrodzona na konkursie„Kuriera Warsz.", prwdr. tamże 1888, wyd. os. w Warszawie1889. Akcja, umieszczona na Żmudzi, obraca się wokółczęsto poruszanego przez autorkę problemu walki o utrzymanieziemi i przetrwanie polskości w czasach zaborów; symbolemżywotności narodu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEREŻYŃSKI MIECZYSŁAW

  DEREŻYŃSKI MIECZYSŁAW, ur. 18 V 1909 w Castrop(Westfalia), zm. 1950 w Toruniu, wielkopolsko-pomorski biografi publicysta. Współpracownik regionalnych czasopism, m.in. 1933-38 „Piasta", dodatku lit. do „Dziennika Kujawskiego"(Inowrocław), publikował życiorysy zapomnianych i małoznanych pisarzy lud...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt

Do góry