Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DIVEKY ADORJAN

  DIVEKY ADORJAN, ur. 17 VIII 1880 w Kubinie Dolnym(Orawa), zm. 25 V 1965 w Budapeszcie, w ę g . historyk, badaczstosunków hist. polsko-węgierskich. Studiował na uniw. w Budapeszcie,1905 uzyskał doktorat (praca o stosunkach handlowychpol.-węg. w X V - X V I w.), habilitował się 1921. W1917-39 związany z U W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOGENES W KONTUSZU

  DIOGENES W KONTUSZU, tom szkiców W. Berenta, wyd.w Warszawie 1937. Część 1 to opowieść tyt. z podfyt: Opowieśćo narodzinach literatów polskich, cz. 2 Zabawy przyjemnei pożyteczne. Opowieść z zarania inteligencji krajowej. Szkictyt. należy do cyklu „Opowieści biograficznych" i stanowiniejako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DINEKOW PETYR

  DINEKOW PETYR, ur. 30 X 1910 w Smołsku, bułg. historykliteratury, slawista, krytyk lit, badacz związków lit. polsko bułgarskich.W 1933 ukończył filologię słow. na uniw. w Sofii,1933-34 odbył specjalizację na U W , m. iń. pod kier. J. Krzyżanowskiego.W l. trzydziestych ogłaszał artykuły o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIMITROWA BŁAGA

  DIMITROWA BŁAGA, ur. 2 I 1922, bułg. poetka, powieściopisarkai dramatopisarka, tłumaczka literatury polskiej. Autorkaliryków miłosnych i refleksyjnych (Do utre 1959), jakoprozaik debiutowała 1965 powieścią psychol. Podróż do siebiesamej (wyd. pol. 1970). D. jest twórczynią pierwszego w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECKMANN EBERHARD

  DIECKMANN EBERHARD, 9 IV 1932 w Miśni, niem. tłumacz,krytyk i historyk literatury (NRD). W 1954 ukończyłstudia slawist. (m. in. w zakresie filologii pol.) na uniw.w Lipsku. Początkowo pracował w berlińskim wydawnictwieRutten und Loening, od 1961 w Centralnym Instytucie HistoriiLiteratury AN N R D . Autor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIERŻAWINA OLGA ALEKSANDROWNA

  DIERŻAWINA OLGA ALEKSANDROWNA, ur. 10 (23) VI 1901 w Moskwie, ros. historyk literatury, badaczka pol.-ros.związków literackich. Studia filol. ukończyła 1942 na uniw.w Moskwie. Długoletni pracownik Instytutu Literatury Świat.AN ZSRR w Moskwie. Wybitna znawczyni piśmiennictwaXVII i pocz. XVIII w., jest...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDASKALIA

  DIDASKALIA, tekst poboczny —» dramatu, zbiór wszystkichbezpośrednich wypowiedzi autorskich w utworze dram., zawierającychcharakterystykę przedstawionych osób i sytuacji,informacje o wyglądzie, zachowaniu i sposobie mówieniapostaci, o miejscu rozgrywania się akcji, o układzie przestrzeniscen. i o ruchu osób w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIARIUSZ, dziennik

  DIARIUSZ, dziennik, forma narracyjna stanowiąca jedną z odmianpiśmiennictwa patniętniczego (—» pamiętnik), rozwiniętaw Polsce zwł. w XVI-XVII w. Termin d. w czasach rzym.stosowany był do kupieckich adnotacji pieniężnych, z czasemdo codziennego spisywania żołdu, strawnego itp. j oznaczał teżniekiedy w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG PALINURA Z KARONEM

  DIALOG PALINURA Z KARONEM, wierszowany dialog moralistycznyi parenetyczny, przypisywany Biernatowi z Lublina,w y d . ok. 1536—42, ale prawdop. wcześniejszy od —» ŻywotaEzopa, odnaleziony w pocz. XX w. w zdefektowanym unikacie,zniszczonym 1944. Biernat przetłumaczył D.P. zK. z jednegoz niekryt. łac...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG, miesięcznik

  DIALOG, miesięcznik poświęcony współcz. dramaturgii, w y d .w Warszawie od 1956; red. przez A. Tarna (do 1968), 1969-71przez S. Stampfl'a, od 1972 przez K. Puzynę. Pismo zajmuje siędramatem we wszystkich jego odmianach gatunkowych (dramatteatr., słuchowisko radiowe, widowisko telewizyjne, nowelafilm.) jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt

Do góry