Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

  Dramat współczesny. Dramaturgia okresu międzywojennego 1918-39 nawiązywała jeszcze do stylistyki młodopol.,równocześnie jednak ujawniała dążenia, które wyznaczałyprzyszłe drogi jej rozwoju. W pierwszych latach niepodległościukazywały się ostatnie sztuki G. Zapolskiej (Asystent), T.Rittnera (Ogród...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /11 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE MŁODEJ POLSKI

  Młoda Polska. Dla dramaturgii okresu Młodej Polski charakterystycznajest równoległość rozwoju naturalist. i symbolicznegomodelu teatru. Naturaliści, wychodząc z ogólnych założeńrealist., starali się ukazać na scenie możliwie wierneodbicie różnych środowisk społecznych. Uznając estet...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /6 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE POZYTYWIZMU

  Pozytywizm. Pozytywistyczny d. mieszczański był wyrazemaktualnych potrzeb społ. i spełniał przede wszystkim funkcjepublicystyczne. Nawiązywał do wzorców franc. mieszczańskiejpiece a these (E. Augier, V. Sardou, A. Dumas-syn, E.Pailleron), korzystał także z rodzimej tradycji realist. komediiobycz. (J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /4 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W OKRESIE ROMANTYZMU

  Romantyzm. Twórczość dram. okresu od l. dwudziestychXIX w. do powstania styczniowego obejmuje nie tylko utwory,które przeciwstawiając się normatywnej poetyce klasycyst.,odpowiadają w większej czy mniejszej mierze założeniomideologii i estetyki —» romantyzmu jako prądu myślowego orazstylu w kulturze eur...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /17 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W OKRESIE OŚWIECENIA

  Oświecenie. W okresie wczesnego oświecenia (do 1764) nowetendencje - zarówno na scenie magnackiej (—»teatr dworski),jak w zreformowanym —» teatrze szkolnym - wyraziły sięw odejściu od barokowej amorficzności na rzecz opanowaniaklasycyst. rygorów konstrukcji. Tendencje te przejawiły sięw adaptacji komedii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /8 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT STAROPOLSKI - Okres staropolski

  Okres staropolski. Gatunek i odmiany gatunkowe d. staropolskiegomożna podzielić na d w a podstawowe typy, odpowiadającetradycjom, prądom i świadomości teoret. ówczesnej dramaturgiieuropejskiej. Typy te, w praktyce często krzyżującesię i mieszające, to: 1) d. nieregularny, rozwijający się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /7 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT

  DRAMAT, jeden z trzech podstawowych —> rodzajów lit.,prezentujący działania i wypowiedzi postaci bez pośrednictwa—> podmiotu lit., oparty na —> akcji, a w płaszczyźnie językowejna —> dialogu. Będąc w zasadzie tworem lit., d. w swoimurzeczywistnieniu scen. należy do sztuki teatru. Z racji tejdwoistości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /9 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMA

  DRAMA, rodzaj utworu dram. uprawiany od l. pięćdziesiątychXVIII do trzydziestych XIX w., związany z —> sentymentalizmemstanowiący ogniwo przejściowe między dramaturgiąklasycyst., do której pozostawał w opozycji, a romant., któraprzejęła i rozwinęła niektóre jego tendencje. Zgodnie z postulatamifranc...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŻYWOCIE. Komedia w 3 aktach wierszem

  DOŻYWOCIE. Komedia w 3 aktach wierszem, komedia A.Fredry, powst. 1834-35 (pomysł i red. brulionowa zapewne1829), wyst. we Lwowie 12 VI 1835, prwdr. w t. 5 Komedii,tamże 1838. Akcja rozgrywa się współcześnie w mieście (niewątpliwie we Lwowie), w „sali oberży"; zatrzymali się w niej:zgrany do nitki młody...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWGIELEWICZ IRENA

  DOWGIELEWICZ IRENA, ur. 31 XII 1920 w Kijowie, poetkai prozaiczka. Studiowała na wydz. architektury PolitechnikiWarsz., w 1936 red. czasopisma młodzieży ziem zach. „NaszePrace" (tu debiutowała 1935 jako poetka). Od 1957 zajmuje siępracą lit., mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Wydała zbiorywierszy lirycznych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt

Do góry