Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DROGA, konspiracyjny miesięcznik lit.-społ.

  DROGA, konspiracyjny miesięcznik lit.-społ, red. i wyd. odgrudnia 1943 do kwietnia 1944 w Warszawie przez grupęmłodzieży akad. z inicjatywy E. Pohoskiej i J. Garzteckiego.W skład zespołu, któremu po aresztowaniu Pohoskiej (1 1944)przewodniczył S. Marczak (pseud. Juliusz Oborski), wchodzili:K.K. Baczyński z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGA. Miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego

  DROGA. Miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego,czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie 1922-37 (w pierwszymroku istnienia jako dwutyg.), red. m. in. przez A. Skwarczyńskiego, S. Vincenza i najdłużej (od 1928) przez W. Horzycę.Organ obozu piłsudczykowskiego, po przewrocie majowym1926 propagował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROBYSZ TUSZYŃSKI JAN

  DROBYSZ TUSZYŃSKI JAN, ur. 21 VI 1640 w Zabłociu podŻytomierzem, zm. 3 IV 1707 w Zamościu, pamiętnikarz.W zwięzłym stylu raptularzowym spisał swój żywot żołnierski,domowe wydarzenia rodziny ziemiańskiej, zamieścił informacjeo przodkach i nakazy moralno-obyczajowe dla dzieci, wgsurowych norm 2 poł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWS JAN

  DREWS JAN, ur. 1 IX 1646 w Prusach, zm. 21 XII 1710w Warszawie, pisarz rel., jezuita, autor tekstów dla —» teatruszkolnego. Po studiach teol. uczył retoryki, filozofii i teologiiw kolegiach jezuickich w Wilnie, Krożach, Warszawie i najdłużej,kilkanaście lat, w Braniewie, dla którego bardzo sięzasłużył;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWNOWSKI TADEUSZ

  DREWNOWSKI TADEUSZ, ur. 1 XII 1926 w Warszawie,krytyk lit. i publicysta. Podczas okupacji niem. więziony naPawiaku, nast. żołnierz AK. W czasie studiów polonist. na UŁi UW rozpoczął pracę kryt. (debiut w 1947 w „Kuźnicy") i nauk.(w IBL PAN). W 1950-55 prowadził dział krytyki lit. w tyg.„Nowa Kultura"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT LUDOWY

  DRAMAT LUDOWY, termin używany w Polsce w kilku znaczeniach:1) tekstów tradycyjnych widowisk, 2) utworów tzw.dramatopisarzy ludowych, 3) sztuk o tematyce ludowej, którychautorami byli pisarze interesujący się życiem i kulturąludu, ale z reguły nie związani z nim pochodzeniem i przynależnościąspoł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /6 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT LITURGICZNY

  DRAMAT LITURGICZNY, średniowieczny i renesansowy gatunekdram., obejmujący utwory związane z liturgią kośc.o tematyce ewangelicznej, przeznaczone dla celów widowiskowych.Rozwijał się w Europie od w. X, najżywiej w w.XII-XIII, zanikając w w. XVI (zlikwidowany zakazem soborutrydenckiego 1568). Przedstawiał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT HUMANISTYCZNY

  DRAMAT HUMANISTYCZNY, renesansowy typ dramatu,oparty na wzorach antycznych (Seneka, Terencjusz, Plaut)oraz na wskazówkach poetyk antycznych i humanistycznych;synonimy: renesansowy dramat regularny, renesansowy dramatarystotelesowski, renesansowa tragedia i komedia. Antycznewzorce gatunkowe były w w. XVI...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE POWOJENNEJ

  W Polsce Ludowej echa II wojny świat, i okupacji odzywałysię w teatrze przez wiele lat (wystawiono przeszło 100utworów pośw. tej tematyce), chociaż d. powojenny nie potrafił- jak poezja i proza - wypracować nowych środków wyrazu dladoświadczeń „epoki pieców", pozostając przy tradycyjnychformułach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /8 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT W LITERATURZE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ I OKUPACJI

  W okresie wojny i okupacji 1939-45 najeźdźcomnie udało się unicestwić całkowicie teatru pol., ale jegonormalne funkcjonowanie zostało uniemożliwione, co nie byłobez wpływu na rozwój dramaturgii. Dla pobudzenia twórczościorganizowano konkursy dram.; laureatem dwu tajnychkonkursów w Warszawie został...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt

Do góry