Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DUMA LUKIERDY, czyli Luidgardy

  DUMA LUKIERDY, czyli Luidgardy, wiersz F. Karpińskiego, powst. 1780-82, prwdr. w t. 2 Zabawek wierszem i prozą, Warszawa 1782. Inspirowana przez Pieśni Osjana (—> osjanizm) próba rekonstrukcji średniow. (wg Długosza ludowej) pieśni o żonie Przemyśla II wielkopol., zamordowanej rzekomo 1283 na rozkaz męża...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMA

  DUMA, w literaturze staropol. w znaczeniu szerokim: pieśń, w węższym: pieśń o zmarłym rycerzu (wg definicji S. Sarnickiego i G. Knapiusza); w XIX w. nazwą tą określać zaczęto ukr. epikę ludową. D. —> rycerski lament to nieklas. gatunek lit. (wywodzący się, być może, z pogrzebowego rytuału), w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /3 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUFOUR PIOTR,

  DUFOUR PIOTR, ur. 1729 w Paryżu, zm. 1511797 w Warszawie, drukarz i księgarz. Z Paryża, gdzie był drukarzem Akad. Franc., sprowadził D. do Polski A.K. Czartoryski; 1775 D. założył największą w Warszawie stanisławowskiej drukarnię (w okresie rozkwitu 1780-92 - 5 pras; 1775-97 ponad 2000 druków) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHY, poemat dram. A. Świętochowskiego

  DUCHY, poemat dram. A. Świętochowskiego w 6 częściach: 1. Alrun, 2. Moronowie, 3. Zwiastun, prwdr. w „Prawdzie" 1895, wyd. w t. 7 Pism, Kraków 1900, 4. Koniec świata, prwdr. w „Prawdzie" 1900, 5. Pogrom, 6. Burza, prwdr. w „Prawdzie" 1906, przedr. cz. 4-6 w t. 8 wyd. 2 Pism, Warszawa 1908-09. D. są jakby...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHIŃSKA SEWERYNA, z ŻOCHOWSKICH, l v. PRUSZAKOWA

  DUCHIŃSKA SEWERYNA, z ŻOCHOWSKICH, l v. PRUSZAKOWA, ur. 1816 w Koszajcu pod Sochaczewem, zm. 21 VIII 1905 w Paryżu, poetka, publicystka, tłumaczka. Jedna z pierwszych kobiet, które poszerzywszy lekturą i samokształceniem swoje horyzonty umysłowe, wkraczały czynnie w życie kult.; od 1847, kiedy opuściwszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH WOLNY W PIEŚNI. Poezja Polski dzisiejszej

  DUCH WOLNY W PIEŚNI. Poezja Polski dzisiejszej, najobszerniejsza konspiracyjna antologia utworów poet., poświęconych tematycznie wydarzeniom pierwszych lat II wojny świat, na frontach i w okupowanym kraju, oprać, przez S. Sawicką i poprzedzona wstępem T. Makowieckiego, wyd. w Warszawie 1942, nakładem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH OD STEPU. Przygrawka do nowej poezji

  DUCH OD STEPU. Przygrawka do nowej poezji, poemat J. B. Zaleskiego, powst. w Molsheim 1836, prwdr. w tomie Poezja, Paryż 1841, wyd. os. w Lipsku 1847, kilka wznów, do 1877. W szeregu luźno powiązanych wizji o bardzo nierównej wartości artyst. autor przedstawił własny rozwój duchowy, inspirowany przyrodą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBROWSKI PIOTR PAWŁOWICZ

  DUBROWSKI PIOTR PAWŁOWICZ, ur. 14 VI1812 w Czernihowie, zm. w październiku 1882 w Warszawie, ros. filolog, popularyzator literatury polskiej. Po ukończeniu uniw. w Moskwie był 1837-51 nauczycielem gimn. w Warszawie, nast. prof. języka pol. w Instytucie Pedag. w Petersburgu; 1862 przeniósł się na stałe do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE

  DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE, ur. 22 V 1753 w Jancigny (Burgundia), zm. 1 IV 1808 w Moulins (Bourbonnais), franc. przyrodnik, publicysta i krytyk, działacz kult. w Polsce. Bliski encyklopedystom, z ich poręki został 1774 nauczycielem historii naturalnej, sekretarzęm i bibliotekarzem Szkoły Rycerskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWIEJ, powieść W. Orkana,

  DRZEWIEJ, powieść W. Orkana, prwdr. w „Miesięczniku Lit i Artyst." 1911 pt. Jak było drzewiej, wyd. os. w Krakowie 1912. Rozpoczęta 1907, gdy po klęsce rewolucji  1905-07 autor przesunął uwagę od aktualnych napięć społ. w kierunku mitycznej przeszłości ludu góralskiego. Ukazał ją na losach rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 479

  praca w formacie txt

Do góry