Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DZIEŁO LITERACKIE

  DZIEŁO LITERACKIE, całościowy i syntetyczny, nacechowany sensem wytwór językowy, zbudowany wg reguł artyst. i pełniący funkcje estet.; współcześnie traktowany jako zjawisko samoistne, w odróżnieniu od zwerbalizowanych wytworów nauk. w najszerszym znaczeniu, praktycznych (użytkowych) - w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /6 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWADZIEŚCIA LAT ŻYCIA

  DWADZIEŚCIA LAT ŻYCIA, t. 1 powieść Z. Uniłowskiego, wyd. w Warszawie 1937. Przedstawia dzieje chłopca w wieku l. 9-11, Kamila Kuranta, urodzonego i wychowanego w lumpenproletariackim środowisku warsz. Powiśla. Losy bohatera w znacznej mierze pokrywają się z rzeczywistymi losami samego autora. O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWA TEATRY. Komedia w 3 aktach

  DWA TEATRY. Komedia w 3 aktach, dramat J. Szaniawskiego, powst. 1945, wyst. w Krakowie 1946, wyd, tamże 1947 (razem z Mostem). Sztuka przedstawia koncepcję teatru tworzoną już we wcześniejszych dramatach Szaniawskiego, a ostatecznie ukształtowaną przez doświadczenia lat okupacji. Pozornie przeciwstawione...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWA ŚWIATY. Powieść

  DWA ŚWIATY. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1855, wyd. w Wilnie 1856, t. 1-4. Przepaść między „dwoma światami" - „światem bogatych i ubogich, światem tych, co się bawią, i tych, co pracują", ukazał autor przeciwstawiając środowiska dwu kolegów ze studiów;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWA BIEGUNY

  DWA BIEGUNY, powieść E. Orzeszkowej, prwdr. w „Kraju" 1893 (w os. arkuszach dod.), równocześnie w „Nowej Reformie" 1893, wyd. os. w Petersburgu 1893. Pierwotnie zamierzone tytuły: Z puszczy, Dzika. Seweryna Zdrojowska, młoda właścicielka majątku na kresach, traktująca pracę na roli i pracę oświat, na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURR-DURSKI JAN

  DURR-DURSKI JAN, ur. 3 II 1902 w Bogumiłowicach pod Tarnowem, zm. 20 IV 1969 w Warszawie, historyk iiteratury. W 1921-25 studiował na UJ, m. in. pod kierunkiem I. Chrzanowskiego. Nast. pracował jako nauczyciel gimn., gł. w Krakowie i od 1932 w Warszawie, gdzie w czasie okupacji niem. brał udział w tajnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURKOVIĆ-JAKSlĆ LJUBOMIR

  DURKOVIĆ-JAKSlĆ LJUBOMIR, ur. 12 XII 1907 we wsi Vrela, serb. historyk, zajmujący się stosunkami polsko-jugosłowiańskimi. Studiował na UW (dii 1932) teologię, filozofię i prawo, tu także uzyskał doktorat w zakresie historii. W 1939 wrócił do Jugosławii. Pracownik nauk. Biblioteki Uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNAROWSKI WŁADYSŁAW

  DUNAROWSKI WŁADYSŁAW, ur. 14 I 1903 w Jaworznej koło Limanowej, prozaik, publicysta. Od 1924 nauczyciel szkoły powszechnej w Bydgoszczy. Ogłaszał opowiadania w pismach lit. (debiut 1927), 1939 wydał powieść Ludzie spod miedzy. W okresie okupacji działał w konspiracji i w tajnym nauczaniu na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMANIA PESYMISTY

  DUMANIA PESYMISTY, cykl 6 esejów filoz. A. Świętochowskiego (1. Zagadki wiedzy, 2. Początek i koniec, 3. Człowiek, 4. Mężczyzna i kobieta, 5. Zgoda, 6. W społecznym wnętrzu), ogł. anonimowo w „Przeglądzie Tyg." 1876, wyd. os. w Lublinie 1877. Poświęcony rozważaniom nad ograniczonymi możliwościami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMA O HETMANIE

  DUMA O HETMANIE, poemat epicki S. Żeromskiego, pisany prozą poetycką, wyd. w Warszawie 1908. Wyrosły z fascynacji pisarza postacią hetm. S. Żółkiewskiego. Utwór symboliczny, strukturę swą zawdzięczający modernist. estetyce z kręgu Miriamowskiej „Chimery", ma budowę dwuwarstwową. Warstwa pierwsza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt

Do góry