Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DYAKOWSKI Mikołaj

  DYAKOWSKI Mikołaj, zm. po 1722, pamiętnikarz. Był pod Wiedniem jako pokojowiec króla Jana III. W wojsku odznaczał się niesubordynacją i warcholstwem, później pełnił urzędy ziemskie. Pozostawił pamiętnik (powst. ok. 1717) Summariusz okazji wiedeńskiej (ogł. w „Pszczółce Krak." 1821 t. 3-4);...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYBOSKI ROMAN

  DYBOSKI ROMAN, ur. 19IX 1883 w Cieszynie, zm. 1 VI1945 w Krakowie, historyk literatury ang., publicysta. Studiował anglistykę i germanistykę na UJ i w Wiedniu, gdzie habilitował się 1907. Od 1911 prof. UJ, od 1922 kierownik katedry filologii ang.; czł. PAU od 1923. Autor fundamentalnych prac monogr. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWORZEC MEGO DZIADKA

  DWORZEC MEGO DZIADKA, poemat F. Morawskiego, zaczęty na przełomie 1847/48, wyd. w Lesznie 1851, dedykowany K. Koźmianowi. Inspirowany Panem Tadeuszem obrazek z życia szlachty wielkopol. u schyłku czasów stanisławowskich, odmalowanej z sentymentem dla staroświeckich cnót i obyczaju, czerpie w znacznej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWORZANIN POLSKI

  DWORZANIN POLSKI, dzieło Ł. Górnickiego, adaptacja wł. traktatu II Cortegiano B. Castiglionego (1528), wyd. w Krakowie 1566. Utwór, dedykowany Zygmuntowi Augustowi, powstał pod opieką i być może przy udziale króla. Przekształcił tu Górnicki obraz zebrań towarzyskich na dworze w Urbino na „wieczory...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWAJ PANOWIE SIECIECHOWIE (od wyd. 2 Dwaj Sieciechowie). Powieść

  DWAJ PANOWIE SIECIECHOWIE (od wyd. 2 Dwaj Sieciechowie). Powieść, powieść J.U. Niemcewicza, powst. 1814 (wg J. Dihma; wg in. przypuszczeń 1811), wyd. 1815 w Warszawie pod krypt. J.U.N. Napisana dla ukazania „obrazu odmiany obyczajów, czynów i sposobu myślenia ziomków naszych przeszłego i dzisiejszego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJE POLSKI... POTOCZNYM SPOSOBEM OPOWIEDZIAŁ, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział

  DZIEJE POLSKI... POTOCZNYM SPOSOBEM OPOWIEDZIAŁ, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział, popularna synteza historii nar. do 1795 J. Lelewela, przeznaczona dla młodzieży, powst. i wyd. w Warszawie 1829 (fragmenty wcześniej w „Tygodniku dla Dzieci" 1829), dedykowana bratankom (stąd od wyd. Wr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJE W KORONIE POLSKIEJ... od roku 1538 aż do roku 1572

  DZIEJE W KORONIE POLSKIEJ... od roku 1538 aż do roku 1572, pamiętnik hist. Ł. Górnickiego, powst. prawdop. (wg H. Barycza) 1597-1603, wyd. w Krakowie 1637. Wzorowany na współcz. historiografii wł. (P. Giovio, P. Bembo) utwór jest kronikarską relacją wydarzeń na dworze Zygmunta Augusta. Ze specjalną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJOPISARSTWO ŚREDNIOWIECZNE

  DZIEJOPISARSTWO ŚREDNIOWIECZNE, nurt piśmiennictwa rozwijający się w Polsce wyłącznie w języku łac., nawiązujący do form ukształtowanych na Zachodzie Europy. Najpierw pojawiły się —» żywoty świętych (św. Wojciecha, niebawem po r. 1000) oraz —» roczniki (choć egzemplarze ich zachowały się dopiero...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEKOŃSKI ALBIN

  DZIEKOŃSKI ALBIN, ur. 28 V 1892 w Piotrkowiczach (Polesie), zm. 1940 (?) w ZSRR, poeta. Studiował romanistykę w Lozannie. Mieszkał stale w majątku Mogilowce (Grodzieńszczyzna); w okresie I wojny świat, był w Rosji. W 1936-38 współpracował z „Okolicą Poetów". Debiutował tomem oryginalnych Bajek (1920...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEKOŃSKI JÓZEF BOHDAN

  DZIEKOŃSKI JÓZEF BOHDAN, ur. 7 II 1816 w Warszawie, zm. 3 VII 1855 w Paryżu, prozaik. Syn znanego pedagoga warsz., wg Z.Sz. Felińskiego brał udział w powstaniu listopadowym, po którego klęsce znalazł się w Prusach; na l.1833-40 przypadają nie ukończ, studia medyczne Dz. w Królewcu, Dorpacie i Moskwie. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt

Do góry