Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DZIADY

  DZIADY, cykl dram. wierszem A. Mickiewicza; obejmuje Dz. wczesne, zw. kowieńsko-wileńskimi, powst. w Kownie i Wilnie 1820-23 - tj. cz. II i IV (prwdr. w t. 2 Poezji, Wil. 1823) i nie ukończ, cz. I (prwdr. pośm. w t. 3 Pism, Par. 1860) - oraz cz. III, zw. Dz. drezdeńskimi, powst. prawie w całości w Dreźnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /14 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWIZJON 303

  DYWIZJON 303, reportaż literacki A. Fiedlera o działaniach lotników pol. w dramatycznych tygodniach bitwy powietrznej o W. Brytanię 1940, wyd. w Londynie 1942. W tymże roku D.303 był już reprodukowany i kolportowany w kraju w postaci odbitek fotograficznych z wydania londyńskiego, 1943 ukazały się w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYTYRAMB

  DYTYRAMB, w antycznej liryce gr. pieśń pochwalna ku czci Dionizosa (jednym z jego przydomków był Dithyrambos), śpiewana w czasie świąt dionizyjskich przez chór z towarzyszeniem instrumentu muzycznego i tańca wokół ołtarza. Udoskonalenie formy artyst. tego gatunku przypisuje się Pindaro-wi. D...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTYCH

  DYSTYCH, dwuwiersz będący bądź odrębną całością, bądź składnikiem wiersza stychicznego, bądź też najkrótszą formą —» strofy. Wyrazistość stroficzną uzyskiwać może dzięki zróżnicowaniu formatu wersu pierwszego i drugiego (np. d. elegijny złożony z —»heksametru i —»pentametru), parzystemu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYKTATOR. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r.

  DYKTATOR. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r., dramat Jerzego Żuławskiego, wyd. i wyst. we Lwowie 1903. Dramatopisarski debiut Żuławskiego, napisany w celu uczczenia czterdziestej rocznicy powstania styczniowego. Przedstawia dzieje krótkiego udziału M. Langiewicza w powstaniu, okres jego dyktatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego

  DYPLOMACJA SZLACHECKA. Szkice z Poznańskiego, powieść współcz. T.T. Jeża, prwdr. w „Wędrowcu" 1884 pt. Szkice z poznańskiego, wyd. os. w Warszawie 1885. Satyrycznie wyjaskrawiony obraz życia szlachty w zaborze prus., przypomina powieści galie. J. Lama, tak ujęciem tematu, jak i formą. Fabuła skupia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYGRESJA

  DYGRESJA, odejście od zasadniczego tematu —» narracji i wprowadzenie wypowiedzi luźno z nim związanych lub wręcz niezależnych. D. w sposób zamierzony burzy spójność znaczeniową opowiadania, wprowadzając do niego żywioł liryczny, satyr, czy publicystyczny. Szczególną wyrazistość jako celowy chwyt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYGAT STANISŁAW

  DYGAT STANISŁAW, ur. 5 XII 1914 w Warszawie, zmarł 29 I 1978 tamże, prozaik, felietonista, dramaturg. Syn architekta Antoniego D., studiował architekturę na Politechnice Warsz. i filozofię na UW. Po klęsce wrześniowej 1939 internowany w obozie dla cudzoziemców w Konstancy (jako obywatel francuski). Od 1940...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYGASIŃSKI (TOMASZ) ADOLF

  DYGASIŃSKI (TOMASZ) ADOLF, ur. 7 III 1839 w Niegosławicach (Kieleckie), zm. 3 VI 1902 w Grodzisku Maz., powieściopisarz, nowelista, publicysta, pedagog. Syn oficjalisty dworskiego. W 1862 wstąpił na wydz. hist.-filol. Szkoły Głównej. Wziął udział w powstaniu styczniowym i był więziony kilka miesięcy w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /7 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDAKTYCZNA LITERATURA

  DYDAKTYCZNA LITERATURA, twórczość lit., której funkcje artyst. podporządkowane są funkcjom wychowawczym. W przypadku, gdy dydaktyzm przejawia się w formie zaleceń -termin bywa stosowany wymiennie z terminem parenetyka (—» parenetyczna literatura), zwł. w odniesieniu do literatury staropolskiej. Nastawienie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /9 216

  praca w formacie txt

Do góry