Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  DZIERŻEK KRZYSZTOF

  DZIERŻEK KRZYSZTOF, zm. po 1610, tłumacz z języków wsch., wielokrotny poseł do Turcji i Moskwy z ramienia królów Stefana Batorego i Zygmunta III. Przypisuje mu się autorstwo broszury polit. Liga z zawadą Koła poselskiego (1596), wyd. pod pseud. Christophinus Daminaeus Peregrinus Polonus. Dziełko zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERZKOWSKI JÓZEF

  DZIERZKOWSKI JÓZEF, ur. 11 1 1807 w Ksawerowie (Wołyń), zm. 13 11865 we Lwowie, powieściopisarz, dziennikarz. Wcześnie osierocony przez ojca, podupadłego ziemianina, wychowywał się u stryja (i imiennika), znanego lwow. adwokata i bibliofila; gimn. nie ukończył, kulturę lit. zdobył samokształceniem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIKI, notatnik S. Żeromskiego

  DZIENNIKI, notatnik S. Żeromskiego, w formie zapisek dziennych o charakterze osobistym, prowadzony między 18 a 27 rokiem życia, w okresie od 19 V 1882 do 11 X 1891; prwdr. Warszawa 1953-56,1.1-3, oprać. S. Adamczewski, W. Borowy, J. Kądziela. Z całości złożonej z 21 tomików, po burzliwych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW

  DZIENNIK PODRÓŻY DO TATRÓW, utwór prozą S. Goszczyńskiego, powst. 1832 jako lit. owoc pobytu na Podhalu i wypraw w Tatry, fragm. ogł. w czasopismach od 1834, wyd. w Petersburgu 1853. Zrodzony z charakterystycznych dla romantyzmu zainteresowań - artysty, urzeczonego dzikim krajobrazem i malowniczym życiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK WILEŃSKI

  DZIENNIK WILEŃSKI, miesięcznik nauk.-lit., zał. z inicjatywy T. Czackiego, wyd. w Wilnie 1805 (IV)-06 i 1815-30 (od 1826 w 5 odrębnych seriach, m. in. Historia i Literatura, Literatura Nadobna) przez J. Zawadzkiego (wskrzesiciel pisma 1815), od 1818 przez specjalnie zał. Tow. Typograficzne, od 1822 przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK MÓD PARYSKICH

  DZIENNIK MÓD PARYSKICH, dwutygodnik (1848 tygodnik), wyd. we Lwowie 1840—48 przez krawca T. Kulczyckiego, z którym współdziałali byli członkowie grupy > Ziewonia: J. Dunin-Borkowski (inicjator pisma), A. Bielowski (faktyczny red. 1840-47j", A. Dunin-Borkowski, D. Magnuszewski. Wzorowany na paryskim „Petit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek „Dziennika Polskiego"

  DZIENNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek „Dziennika Polskiego", czasopismo wyd. w Krakowie 1947-50, początkowo pod red. S.W. Balickiego, nast. komitetu red. (m. in. S. Otwino-wski i S. Skoneczny). Dz. L. poświęcony był literaturze i sztuce Polski, krajów socjalist. i postępowych twórców Zachodu. Zamieszczał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK LITERACKI, tygodnik

  DZIENNIK LITERACKI, tygodnik (3 razy na tydzień 1856-58, 2 razy 1859-63) lit., wyd. we Lwowie 1852-54 i 1856-70 przez W. Manieckiego, od 1863 przez J. Dobrzańskiego, red. przez K. Szajnochę, 1853-54 F. Łobeskiego, 1 V 1856-65 przez Dobrzańskiego, który objął redakcję po zawieszeniu „Nowin" (1854-56)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK FRANCISZKI KRASIŃSKIEJ

  DZIENNIK FRANCISZKI KRASIŃSKIEJ, powieść K. Tańskiej (Hoffmanowej), ogł. w „Rozrywkach dla Dzieci" 1825 i w t. 2 Wyboru pism, Wrocław 1833, wyd. os. w Warszawie 1898. Fabułę stanowi smutna historia tajnego małżeństwa pięknej starościanki nowomiejskiej i księcia Karola kurlandzkiego, syna Augusta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK DLA DZIECI

  DZIENNIK DLA DZIECI, czasopismo, wyd. (6 razy w tygodniu) 1830 w Warszawie przez S. Jachowicza i I.K. Chrzanowskiego, wydawcę 1829 „Tygodnika dla Dzieci", red. przez Jachowicza. Obok powiastek, wierszyków, materiałów popu-larnonauk. zamieszczało omówienia książek dla dzieci. Dzięki umiejętnemu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt

Do góry