Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  EMINOWICZ LUDWIK

  EMINOWICZ LUDWIK, ur. 3 VIII 1880 w Krakowie, zm. 5 XII 1946 w Przesiece, poeta. Studiował filologię na UJ, nast. pracował jako nauczyciel gimn. w Jaśle a 1913-14 we Lwowie. Po 1918 mieszkał w Warszawie (pracował w Min. Pracy i Opieki Społecznej). Po 1945 osiedlił się na D. Śląsku. Wiersze ogłaszał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBLEMAT, kompozycja plastyczno-literacka

  EMBLEMAT, kompozycja plastyczno-literacka, gatunek powst. w XVI w., rozwijający się bujnie w w. XVII, trwający jeszcze, choć stopniowo tracący znaczenie w w. XVIII. Za twórcę nowożytnego e. w Europie uznawany jest A. Alciatus, prawnik mediolański i poeta, autor dzieła Emblematum liber (1531)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMANCYPANTKI

  EMANCYPANTKI, powieść B. Prusa, prwdr. pt. Emancypantka w „Kurierze Codz." 1890, wyd. os. t. 1-4 w Warszawie 1894, wyd. 2 zmien, tamże 1903. Powieść pisana z odcinka na odcinek, rozrastała się w miarę powstawania. Luźna kompozycja utworu zdradza zmiany w koncepcji pisarza. Akcja rozgrywa się w l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELSNER JÓZEF

  ELSNER JÓZEF, ur. 1 VI 1769 w Grodkowie (Śląsk Opol.), zm. 18 IV 1854 w Elsnerowie pod Warszawą, organizator życia muz., kompozytor, pedagog, teoretyk muzyki i wiersza. Wychowany w kręgu kultury niern, osiadłszy 1799 w Warszawie (przybył tu z W. Bogusławskim, z którym współpracował już we Lwowie)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EŁK, Łek i literatura

  EŁK, Lek, miasto we wsch. części Mazur, w woj. suwalskim. W 1466-1657 E. należał do Prus Książęcych, od 1657 do Brandenburgii, od 1945 do Polski. Pow. łecki, skolonizowany przez Mazowszan, był w XVI-XX w. silnym ośrodkiem polskości. Założycielem pol. gimnazjum w E. 1546 był J. Sandecki-Malecki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIPSA, wyrzutnia

  ELIPSA, wyrzutnia, pominięcie jakiegoś składnika zdania, który na ogół daje się zrekonstruować na podstawie kontekstu lub sytuacji towarzyszącej wypowiedzi. Konstrukcja eliptyczna jest niekompletna składniowo, ale zamknięta znaczeniowo, co różni ją od aposjopezy; często występuje w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELGOT JAN, Jan z Lgoty

  ELGOT JAN, Jan z Lgoty, ur. w końcu XIV w. w Lgocie pod Oleśnicą na Śląsku, zm. 24 VIII 1452 w Krakowie, prawnik, mówca. Uczeń, a nast. prof. i rektor (1427 i 1437/38) Akad. Krak.; znawca prawa kanonicznego, latynista, ceniony orator, prawdop. współdziałał w reorganizacji wydz. artium w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEGIA, utwór poetycki

  ELEGIA, utwór poetycki, wg poetyk klas. (Arystoteles, Horacy) wywodzący się ze starogr. pieśni żałobnej, pokrewny gatunkom funeralnym, jak —> epicedium, czy —> tren, ulegający w swym rozwoju różnym przemianom strukturalnym. Pierwotnym i zasadniczym wyznacznikiem gatunkowym e. było metrum dystychu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /6 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELBLĄG i literatura

  ELBLĄG, miasto woj., nad rzeką E., w pobliżu jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Gród prus., znany anglosaskiemu podróżnikowi z IX w. Wulfstanowi, w XIII-XV w. w rękach Krzyżaków, 1246 otrzymał prawa miejskie, stając się wkrótce czł. Hanzy. W 1466 wszedł w skład Rzplitej, z szerokimi uprawnieniami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /7 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM, prąd lit.

  EKSPRESJONIZM, prąd lit., jeden z nurtów w modernist. i pomodernist. literaturze światowej, powst. w Niemczech wk. XIX w., zrazu jako nieuświadomiona w swej odrębności i nie sformułowana programowo, lecz wyraźnie zarysowana tendencja, która dopiero w poć?. drugiego dziesięciolecia XX W. została...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /12 300

  praca w formacie txt

Do góry