Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ERNESTI JAN

  ERNESTI JAN, ur. 23 VII 1632 w Kisielicach pod Suszem (Prusy Książęce), zm. 10 XII 1709 we Wrocławiu, autor słowników i podręczników do nauki języka pol., tłumacz. Kształcił się w gimn. w Elblągu i w Toruniu, od 1657 na uniw. w Wittenberdze, studiów jednak nie ukończył. W 1662-70 nauczyciel w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOS, epopeja

  EPOS, epopeja, najstarszy wierszowany gatunek epicki (—> epika), którego tematem są losy zbiorowości (grupy społ., plemienia, narodul i jej reprezentatywnych przedstawicieli, zwykle jednostek o cechach heroicznych, ukazane w dłuższej perspektywie czasowej, niekiedy w zwrotnych momentach dziejowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /7 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOKA PIECÓW

  EPOKA PIECÓW, cykl opowiadań A. Rudnickiego złożony z tomów Szekspir (1948) i Ucieczka z Jasnej Polany (1949), które zawierały utwory pisane 1939-48 i ogł. w czasopismach: 1941 Iwo w. „Nowych Widnokręgach" i w znacznej większości w „Kuźnicy" (1945—48). Zostały one zebrane w powiększonym zbiorze Żywe i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOKA, czasopismo społ.-kult

  EPOKA, czasopismo społ.-kult, wyd. w Warszawie 1932-33 jako tygodnik (red. i wydawca J. Wasowski) oraz 1936-39 (red. H. Lukrec), najpierw jako dwutygodnik, później 3 razy w miesiącu. E. programowo dystansowała się od ugrupowań partyjnych i określała się jako niezależny posterunek myśli humanitarnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIZOD

  EPIZOD, zdarzenie, sytuacja lub scena w utworze fabularnym - epickim lub dram. - luźno związane z całym przebiegiem akcji głównej, w której ramach pozostaje, i zasadniczo nie włączone w układ przyczynowo-skutkowy czy celowościowy > fabuły. Stanowi podstawową jednostkę kompozycyjną w prostych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITET

  EPITET, wyraz pełniący w tekście funkcję określającą wobec rzeczownika, najczęściej odniesiony doń przymiotnik, np. zielone wzgórze (e. przymiotnikowy), imiesłów bierny lub czynny, np. pokonany wojownik, wirujący krąg (e. imiesłowowy), rzadziej zaś zestawiony z nim in. rzeczownik, występujący w tej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITALAMIUM, pieśń weselna

  EPITALAMIUM, pieśń weselna sławiąca nowożeńców. Wywodzi się z liryki starogr. (Safona) i rzym. (Katullus). W literaturze staropol. forma poezji okolicznościowej, stosowana w —> panegirykach, rozpowszechniona wśród poetów pol.-łac. od XV w. Z okazji np. małżeństwa Zygmunta I z Barbarą Zapolya...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFIUM, nagrobek

  EPITAFIUM, nagrobek, napis nagrobny lub epigramatyczny utwór żałobny (—» epigramat), utrzymany w stylu napisu nagrobnego. W staroż. Grecji mowa ku czci poległych za ojczyznę, a także napis (jak słynne e. Simonidesa w Termopilach: „Przechodniu, powiedz Sparcie..."). Struktura e. wymagała zaznaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTOLOGRAFIA

  EPISTOLOGRAFIA: 1) sztuka pisania —> listów, normatywna lub zwyczajowo przyjęta teoria obejmująca zasady komponowania i stylizowania listów, należąca do kultury lit. danej epoki. Ukształtowana w starożytności, obowiązywała rygorystycznie do XVIII w., chociaż już wcześniej wybitni epistolografowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPILOG

  EPILOG, końcowa partia utworu epickiego lub dram. informująca o dalszych dziejach postaci po zamknięciu zdarzeń właściwej —» fabuły (np. w Grażynie Mickiewicza, w Panu Wołodyjowskim Sienkiewicza); w niektórych formach dramatu, zwł. antycznego, końcowa wypowiedź skierowana do publiczności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt

Do góry