Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GROSZ WDOWI. Pismo zbiorowe

  GROSZ WDOWI. Pismo zbiorowe, almanach (noworocznik), wyd. 1849-50 w Kijowie przez A. Grozę. Mimo ambitnego programu zakreślonego przez wydawcę, który pragnął wiązać piśmiennictwo z żywotnymi sprawami nar., ogłoszony w latach wzmożonego ucisku polit. i zaostrzonej czujności cenzury (uniemożliwiła...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROSSEK-KORYCKA MARIA, z NOWICKICH

  GROSSEK-KORYCKA MARIA, z NOWICKICH, ur. 8 XII 1864 w Krakowie, zm. 15 IV 1926 w Warszawie, poetka i publicystka. Twórczość poetycka G.-K. stanowi próbę odnowienia tradycji romant. na gruncie wczesnego ekspresjoniz-mu. Dotyczy to utworów o tematyce patriot. (poemat Hafciarka, red. I powst. 1893, druk we fragm...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROLL MICHAŁ

  GROLL MICHAŁ, ur. 11 XII 1722 w Norymberdze lub 15 I 1723 w Dreźnie, zm. 2 IX 1798 w Warszawie, księgarz, nakładca, drukarz. Księgarz drezdeński, osiadłszy w Warszawie 1759 jako komisant król., otworzył 1763 księgarnię (od 1772 z godłem Poetów Nar., skąd potoczna nazwa „pod znakiem Poetów"), która...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROICKI, Grodzicki, BARTŁOMIEJ

  GROICKI, Grodzicki, BARTŁOMIEJ, ur. ok. 1519 lub ok. 1534 w Rzeszowie, zm. 1605 w Krakowie, prawnik, poeta reformacyjny. Po studiach w Akad. Krak. piastował wysokie urzędy prawnicze; był autorem pierwszych w języku pol. prac z zakresu prawa, cenionych przez współczesnych i potomnych (m. in. Artykuły prawa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZICKI STANISŁAW

  GRODZICKI STANISŁAW, ur. 1541 w Poznaniu, zm. 4 III 1613 tamże, pisarz rei., kaznodzieja; jezuita. Pochodził z rodziny szlach.-mieszcz.; studiował w Akad. Lubińskiego, potem we Frankfurcie nad Odrą, Wittenberdze, Krakowie, Rzymie, gdzie otrzymał doktorat z teologii. Rektor kolegiów, prof. teologii w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWSKI STANISŁAW

  GROCHOWSKI STANISŁAW, ur. ok. 1524 na Mazowszu, zm. 30 I 1612 w Krakowie, poeta, tłumacz. Pochodził z ubogiej rodziny szlach.; kształcił się u jezuitów w Pułtusku, od 1573 ksiądz. Przyjaźnił się z P. Skargą. Obfitą twórczość G. wypełniają epitafia, nagrobki, treny, genetliaca, wiersze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHOWIAK STANISŁAW

  GROCHOWIAK STANISŁAW, ur. 24 I 1934 w Lesznie Wiel-kopol., zm. 2 IX 1976 w Warszawie, poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta. W 1951 rozpoczął studia polonist. na uniw. w Poznaniu (przerwane po kilku miesiącach), t.r. debiutował jako poeta w prasie, 1953-55 wchodził w skład redakcji „WTK" we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /5 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK

  GRIM EMANUEL, pseud. ŚLĄZAK, ur. 111883 w Karwinie, zm. 18 X1950 w Cieszynie, śl. poeta, dramatopisarz i publicysta; ksiądz. Syn górnika, wychowanek i katecheta gimn. pol. w Cieszynie, długoletni proboszcz w Istebnej; kontynuował działalność nar. J. Londzina, po którym objął przewodnictwo Zw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENDYSZYŃSKI KAZIMIERZ

  GRENDYSZYŃSKI KAZIMIERZ, ur. 1866 w Lipnie pod Płockiem, zm. 25 I 1906 w Warszawie, księgarz, wydawca. Praktykował od 1887 w Księgarni Pol. E. Piltza w Petersburgu, którą nast. kierował, a 1893 przejął na własność. Do 1903 wydał kilkadziesiąt dzieł nauk. i lit., jak: Żywoty sławnych Polaków (t...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENADIER FILOZOF, właśc. Granadier filozof. Powieść prawdziwa z dziennika podróży r. 1799

  GRENADIER FILOZOF, właśc. Granadier filozof. Powieść prawdziwa z dziennika podróży r. 1799, powieść C. Godebskiego, osnuta na kanwie wędrówki rannego autora z kpt. Michalewskim do Francji po upadku Mantui, wyd. w Warszawie 1805. Postacią tyt. jest grenadier franc. przemocą oderwany od rodziny i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulasek Dodano /20.02.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt

Do góry