Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GRZEGORZ Z SAMBORA, Czuj, Samborczyk

  GRZEGORZ Z SAMBORA, Czuj, Samborczyk, ur. ok. 1523, zm. 26 II 1573 w Krakowie, poeta polsko-łaciński. Nauczyciel m. in. w Czersku, Przemyślu, Lwowie, Poznaniu (Akademia Lubrańskiego), nast. długoletni wykładowca poetyki, a później teologii w Akad. Krakowskiej. Zaprzyjaźniony z B. Herbestem. Autor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN

  GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN, ur. ok. 1526 w Brzezinach pod Łęczycą, zm. ok. 1591 w Pińczowie, teolog i polemista ariański. Pochodził z rodziny mieszcz.; po ukończeniu Akad. Krak. z tyt. magistra (1547), był rektorem szkoły parafialnej w Poznaniu, skąd został usunięty za szerzenie idei...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORCZYKOWIE, małżeństwo poetów lud.

  GRZEGORCZYKOWIE, małżeństwo poetów lud. z Kieleckiego: ROZALIA, ur. 28 IX 1896 w Szczukowskich Górkach, WOJCIECH G.-Poniewierka, ur. 18 XI 1893 we wsi Krajno-Wymyślona, cieśla. Pobrali się 1922 na emigracji zarobkowej w Meklemburgii. Od 1936 mieszkają w Krajnie-Zagórzu II; podczas okupacji niem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORCZYK PIOTR

  GRZEGORCZYK PIOTR, ur. 17 XI 1894 w Grybowie (Beskid Sądecki), zm. 20 V 1968 w Krakowie, bibliograf i biograf. Studiował na UW 1921-25 pod kierunkiem B. Gubrynowicza. Od 1926 sekretarz red. i 1933-37 red. czasopisma  > „Ruch Lit.", po wznowieniu (1960) czł. komitetu redakcyjnego. Prowadził cenną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZECHY DZIECIŃSTWA

  GRZECHY DZIECIŃSTWA, opowiadanie B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1883, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 2, Warszawa 1885. Utwór ma budowę szkicu powieściowego złożonego z 3 części. Narrator i bohater opowiadania, Kazio, syn rządcy (postać o pewnych elementach autobiogr.), przeżywa pierwszą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYPA SZALEJE W NAPRAWIE

  GRYPA SZALEJE W NAPRAWIE, powieść J. Kurka, wyd. w Warszawie 1934 (na karcie tyt. 1935). Skomponowana epizodycznie, w formie luźnych scen-impresji związanych wspólnotą miejsca i czasu, rysuje autentyczną wieś podgórską w latach wielkiego kryzysu, wegetującą w gosp. i kult. stagnacji, ogarniętą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYF KASZUBSKI. Pismo dla ludu pomorskiego

  GRYF KASZUBSKI. Pismo dla ludu pomorskiego, miesięcznik lit.-folkloryst. i społ.-kult., wyd. w Kartuzach od października 1931 do września 1932 pod red. komitetu w składzie: A. Majkowski, W. Pniewski, S. Brzęczkowski, A. Labuda (do nru 5). W przeciwieństwie do inteligenckiego > „Gryfa", z którym było...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYF. Pismo dla spraw kaszubskich

  GRYF. Pismo dla spraw kaszubskich, miesięcznik lit.-folklo-ryst. i społ.-kult., wyd. 1908-34 (z przerwami) w 4 seriach; S. I wyd. 1908-12 pod red. A. Majkowskiego (założyciel i wydawca pisma), do 1911 w Kościerzynie, 1912 w Gdańsku, gdzie faktycznym red. był F. Kręcki. G. występował wówczas jako organ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA

  GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA, ur. 28 V 1929 w Światyniu, ukr. historyk literatury pol.; specjalizuje się w zakresie pol.-wsch.słow. stosunków literackich. Studia filol. ukończyła 1953 na Uniw. Lwow., doktorat uzyskała tamże 1959 na podstawie rozprawy Eliza Ożeszko i russkaja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUSZECKI ARTUR, pseud. Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut i in.

  GRUSZECKI ARTUR, pseud. Certus, Jerzy Swoboda, Józef Glada, Prut i in., ur. 24 VIII 1852 w Samborze, zm. 16 IV 1929 w Warszawie, ojciec Anieli, powieściopisarz, publicysta. Studiował prawo we Lwowie, a historię, literaturę i archeologię w Krakowie. Od 1878 przebywał w Warszawie współpracując z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt

Do góry