Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  FACECJA

  FACECJA, krótkie opowiadanie komiczne prozą; nazwa używana była w różnych okresach wymiennie z —» anegdotą, krotochwilą, humoreską, dykteryjką czy lud. gadką. Spotykana już w średniowieczu, w kronikach, kazaniach (—» przykład), występująca wreszcie w nowelistyce, rozkwitła w poł. XV w. Uczeni...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /3 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABUŁA

  FABUŁA, układ zdarzeń w świecie przedstawionym utworu epickiego lub dram., składających się na koleje życiowe ukazanych postaci. Każde ze zdarzeń współtworzących f. pozostaje w związku z in. zdarzeniami oraz z zasadą ogólną, która je organizuje. Schemat relacji między elementarnymi jednostkami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /3 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRE JEAN

  FABRE JEAN, ur. 13 XII 1904 w Murat-sur-Vebre (Tarn), zm. 21 VIII 1975 tamże, historyk literatury franc., zajmujący się również komparatystyką i literaturą polską. Ukończył ficole Normale Superieure w Paryżu, 1928-39 wykładowca UW (od 1936 prof. tytularny) i 1937-39 wicedyr. Instytutu Franc. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABER FRANCISZEK, właśc. F. Koeckritz

  FABER FRANCISZEK, właśc. F. Koeckritz, ur. 3 X 1497 w Otmuchowie pod Nysą, zm. 19 XI 1565 we Wrocławiu, humanista śl., historyk, poeta. Uczył się w Nysie i Wrocławiu (u W. Korwina); 1510 rozpoczął studia w Krakowie, 1520 w Lipsku, gdzie zaangażował się w obronie luteranizmu, publikując m. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXLIBRIS, czasopismo

  EXLIBRIS, czasopismo poświęcone bibliofilstwu i wiedzy o książce, wyd. nieregularnie 1917-29 (7 roczników), początkowo we Lwowie (zał. przez F. Biesiadeckiego), od 1922 w Krakowie, jako organ Tow. Miłośników Książki; tematyka hist.-lit. pojawia się z objęciem redakcji przez K. Piekarskiego (1925)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURYTMIA

  EURYTMIA, sztuka harmonijnego, rytmicznego kształtowania mowy; w wypadku > wiersza rozumiana zazwyczaj jako tworzenie W pełni regularnych układów rytmicznych (> rytm), cenionych przede wszystkim z racji ich wyszukania i melodyjności

  Aleksandra Okopień-Sławińska

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EYSYMONT MARCIN

  EYSYMONT MARCIN, ur. 13 XI 1735 w Rachmanowie (Wołyń), zm. 2 V 1814 w Łukowie, poeta. Pijar, 1759-62 studiował w Rzymie i Paryżu. Polskie i łac. wiersze panegiryczne (m. in. w formie alegorycznej sielanki), rel. i żartobliwe drukował od 1764 osobno oraz w „Monitorze" (1779) i „Zabawach Przyjemnych i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA, miesięcznik społ.-lit

  EUROPA, miesięcznik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1929-30 (łącznie 13 nrów); zał. i red. przez S. Baczyńskiego, miał być kontynuacją tyg. > „Wiek XX". Pismo o orientacji demokr., zbliżone było do PPS. Zajmowało się zagadnieniami organizacji i upowszechnienia kultury i oświaty, funkcjami społ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUFONIA

  EUFONIA, sztuka celowego i harmonijnego kształtowania brzmieniowej warstwy wypowiedzi, w szczególności kultywowana w poezji lirycznej, a także wysoko ceniona w antycznej retoryce. Objawia Się w głoskowej organizacji mowy (> instrumentacja głoskowa), w uprzywilejowaniu samogłosek i spółgłosek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUFEMIZM

  EUFEMIZM, wyraz lub zwrot zastępujący słowo, które z jakichś względów nie może być bezpośrednio użyte w wypowiedzi. Posługiwanie się wyrażeniami eufemistycznymi wywodzi się z właściwej pierwotnym kulturom wiary w magiczną moc słowa, którego wypowiedzenie mogłoby spowodować pojawienie się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /20.02.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry