Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  FISCHER ADAM

  FISCHER ADAM, ur. 7 VI 1889, zm. 22 XII 1943, etnograf i folklorysta. Studiował we Lwowie, od 1930 prof. UJK. W 1908-24 pracował w Ossolineum. Od 1910 przez 331. pełnił funkcję sekretarza Tow. Ludoznawczego oraz redaktora —> „Ludu"; wydawca serii Prace Etnograficzne (1934-36). Ogłosił kilka prac monogr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRCYK W ZALOTACH. Komedia we 3 aktach

  FIRCYK W ZALOTACH. Komedia we 3 aktach, komedia F. Zabłockiego, wyst. (16 VI) i wyd. w Warszawie 1781, dedykowana Stanisławowi Augustowi. Zabłocki przekształcił i rozwinął słabą sztukę franc. J. A. Romagnesiego Le petit-maitre amoureux, wyst. 1734 w paryskim Theatre Italien, tworząc oryginalne, udatne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOMACI

  FILOMACI (z gr.: miłośnicy nauki), tajne stowarzyszenie studentów (i absolwentów) Uniw. Wil. 1817-23; jeden z charakterystycznych dla 1 ćwierci XIX w. patriot. związków młodzieży, budzi szczególne zainteresowanie ze względu na udział Mickiewicza i rolę doświadczeń filomackich w jego rozwoju twórczym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /7 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOLOGIA

  FILOLOGIA, w znaczeniu tradycyjnym nauka o języku i jego zabytkach, w tym również o —» literaturze. Ukształtowała się w staroż. Grecji, a jej charakter i zakres ulegały w ciągu stuleci dużym zmianom. Pierwotnie (u sofistów, Platona, Arystotelesa) oznaczała zamiłowanie do słowa i jego wytworów, do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /5 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILLEBORN Seweryn

  FILLEBORN Seweryn, ur. 8 IX 1815 w Warszawie, zm. 5 VIII 1850 tamże, poeta. Był jednym z założycieli —» Cyganerii warsz. i red. jej drganu —» „Nadwiślanin"; „Cygańskie" obyczaje F., dziwactwa, manifestacyjnie demonstrowany niedostatek i alkoholizm przeszły do legendy. Przeniknięta melancholią...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPOWICZ Kornel

  FILIPOWICZ Kornel, ur. 27 X 1913 w Tarnopolu, powieściopisarz i nowelista. Od 1933 studiował biologię na UJ, działacz ZNMS i MOPR (1934-38). Współredaktor mies. „Nasz Wyraz" (1936-39). Uczestnik wojny obronnej 1939, po ucieczce z niewoli 1940-43 pracował w kamieniołomach w Zagnańsku pod Kielcami, od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJA LITERACKA

  FIKCJA LITERACKA, właściwość świata przedstawionego dzieła, polegająca na tym, że jest on tworem „wymyślonym" przez autora, nie pozwalającym się weryfikować przez zestawienie z rzeczywistością zewn. wobec dzieła, jest konstrukcją wyobrażeń wyrosłych ze znaczeń słów i zdań tekstu lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIJAŁKOWSKI, Fiałkowski, MARCIN

  FIJAŁKOWSKI, Fiałkowski, MARCIN, zm. 1820, pierwszy prof. literatury uniw. krakowskiego (—» Uniwersytet Jagielloński). Nauczyciel Szkół Nowodworskich, od 1787 wykładowca, 1790-1802 prof. Szkoły Gł. Kor., w rozprawce O geniuszu, guście, wymowie i tłumaczeniu (1790), polemizującej z Zaku-sem nad zaciekami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIK IGNACY

  FIK IGNACY, ur. 4 IV 1904 w Przeciszowie pod Wadowicami, zm. 16 XI 1942 pod Krakowem (obecnie dzielnica Krzesławice - miejsce i data niepewne), krytyk lit., poeta, publicysta, działacz polityczny. W 1923-27 studiował filologię pol. i filozofię na UJ i krótko UJK, nast. pracował jako nauczyciel gimn., m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /4 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGURY RETORYCZNE

  FIGURY RETORYCZNE, szczególne sposoby celowego kształtowania wypowiedzi, wyróżnione i sklasyfikowane przez antyczną —»retorykę, gramatykę i poetykę jako właściwe sztuce oratorskiej i poet., a więc niedostępne zwykłej, pospolitej mowie. Nadawać miały wysłowieniu walory estet. (np. ozdob-ność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /3 659

  praca w formacie txt

Do góry