Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  FORTEPIAN SZOPENA, poemat C. Norwida

  FORTEPIAN SZOPENA, poemat C. Norwida, powst. 1863 (po 19 IX) lub w pocz. 1864, prwdr. z podtyt. Poemat przypisany A. Czajkowskiemu w Piśmie zbiorowym... Towarzystwa Naukowego Młodzieży Polskiej w Paryżu, z. 2 (1865); nieznacznie zmień, redakcję II włączył autor do cyklu > Vademecum (XCIX). Jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /2 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORSTER JERZY

  FORSTER JERZY, ur. ok. 1615 w Gdańsku, zm. 1660 tamże, księgarz-nakładca. Był synem księgarza i muzyka gd., Kacpra F.; studiował we Włoszech i w Holandii; 1637 objął kierownictwo niewielkiej księgarni ojca, 1644 otrzymał przywilej swobodnego handlu książkami w większych miastach Korony i Litwy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORST-BATTAGLIA OTTO

  FORST-BATTAGLIA OTTO, ur. 21 IX 1889 w Wiedniu, zm. 2 V 1965 tamże, historyk, krytyk lit. i publicysta, piszący w językach pol., niem. i francuskim. Do 1938 mieszkał w Wiedniu, 1940-47 w Szwajcarii, gdzie współpracował z poselstwem pol., nast. powrócił do Wiednia i objął na tamtejszym uniw. wykłady z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORPOCZTY

  FORPOCZTY, książka zbiorowa trojga warsz. pisarzy: W. Nałkowskiego, M. Komornickiej i C. Jellenty, wyd. we Lwowie 1895. Zawiera różnorodne gatunkowo i artystycznie utwory: szkice, polemiki, felietony, liryki i utwory dramatyczne. Tytuł pochodzi od programowej rozprawki Nałkowskiego Forpoczty ewolucji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORNALSKA MARCJANNA

  FORNALSKA MARCJANNA, ur. 3 I 1870 w Łopienniku pod Krasnymstawem, zm. 25 XII 1963 w Warszawie, pamiętnikarka iudowa. Pochodziła z rodziny chłopskiej, była samoukiem; w l. 1915-19 przebywała w Rosji i ponownie 1922-44 w ZSRR. Czynna uczestniczka pol. i ros. ruchu robota, (czł. SDKPiL, KPP, WKP(b), PPR...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORNALCZYK FELIKS

  FORNALCZYK FELIKS, ur. 30 V 1928 w Łysej Górze pod Siewierzem (Katowickie), krytyk lit., działacz kulturalny. Studiował filologię pol. na UJ i UAM. Jako dziennikarz radiowy czynny pocz. w Krakowie, 1952-59 w Szczecinie, od 1961 w Poznaniu. Współred. czasopism szczec. i pozn., m. in. „Nurtu" (od 1960); red...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMIZM

  FORMIZM, awangardowy kierunek artyst. rozwijany 1917-22 przez grupę plastyków i poetów Formiści Polscy (pierwotna nazwa Ekspresjoniści Polscy), założoną w Krakowie przez A. i Z. Pronaszków i T. Czyżewskiego, do których niebawem przyłączyli się L. Chwistek, K. Winkler, S.I. Witkiewicz i in. W składzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOŁTYN, Fołtyn, FRANCISZEK

  FOŁTYN, Fołtyn, FRANCISZEK, zm. 28 IX 1896 w Wadowicach, drukarz, księgarz i wydawca. Od 1861 prowadził działalność wydawn. w Wadowicach, 1869 nabył istniejącą tu od 1825 drukarnię i księgarnię. Konkurując z ciesz, wydawnictwem —» Feitzingerów, specjalizował się w popularnej literaturze dla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLKLORYSTYKA

  FOLKLORYSTYKA, dyscyplina nauk. zajmująca się > ustną twórczością ludową, tzn. częścią > folkloru obejmującą rozmaite gatunki twórczości lit. ludu, znane bądź z przekazów tradycyjnych (ustnych), bądź utrwalonych w piśmie. Powiązana ściśle z nauką o literaturze i językoznawstwem, a także z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /12 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOLKLOR DZIECIĘCY

  FOLKLOR DZIECIĘCY, dziedzina > folkloru, na którą składają się krótkie, rymowane wypowiedzi będące Skróconym przysłowiem lub w formie przysłowia, sentencje, zawołania towarzyszące lub formuły stanowiące tekst zabawy ruchowej; część ich powstała w sytuacji zabawiania niemowląt i małych dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacperka Dodano /21.02.2012 Znaków /7 536

  praca w formacie txt

Do góry