Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GAZETA PODHALAŃSKA

  GAZETA PODHALAŃSKA, tygodnik społ.-kult. poświęcony sprawom Podhala, Spiszą i Orawy, wyd. w Nowym Targu 1913-35, nakładem Podtatrzańskiej Spółki Wydawn.; wyd. 1946-47 jako dwutygodnik. Kierunek pismu nadali inicjator J. Bednarski, pierwszy działacz spisko-orawski, oraz F. Gwiżdż, red. odpowiedzialny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA OPOLSKA

  GAZETA OPOLSKA, czasopismo polit.-społ., wyd. w Opolu 1890-1923; początkowo ukazywało się 2 razy w tyg., od 1911 -3 razy, od 1913-4, a w okresie wzmożonych walk o Śląsk (1919) - codziennie. Red. przez B. Koraszewskiego, który założył pismo przy udziale S. Bełzy. Program G.O., ograniczony początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA OLSZTYŃSKA

  GAZETA OLSZTYŃSKA, czasopismo polit.-społ., wyd. w Olsztynie 1886-1939, początkowo jako tyg., 1891-1900 2 razy w tygodniu, 1901-20 3 razy, a nast. codziennie; redagowane do 1891 przez założyciela, J. Liszewskiego, nast. przez rodzinę Pieniężnych: 1891-1905 Seweryna (st.), 1905-14 Władysława, 1914-18...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA MAZURSKA

  GAZETA MAZURSKA, czasopismo, wyd. w Działdowie 1922-33, drukowane w Warszawie, z inicjatywy Zrzeszenia Ewangelików Polaków (od 1929 także Tow. Przyjaciół Mazur w Działdowie); dwutyg., od 1925 tygodnik. Początkowo redagowane było przez pastora F. Gloeha, od 1923 przez E. Sukertową-Biedrawinę. G.M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA LUDOWA

  GAZETA LUDOWA, mazurskie czasopismo regionalne, organ Mazur. Partii Lud., zał. 1896 przez konspiracyjny komitet niesienia pomocy Mazurom, Kaszubom i Ślązakom (m. in. z udziałem W. Kętrzyńskiego i A. Parczewskiego), ukazywała się 2 razy w tygodniu: do września 1901 w Ełku, a nast. do lutego 1902 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA LITERACKA WILEŃSKA

  GAZETA LITERACKA WILEŃSKA, tygodnik, wyd. w Wilnie 1806 przez G.E. Groddecka, prof. filologii klas. i kierownika biblioteki uniw., przy współpracy K. Kontryma. Organ konkurencyjny wobec > „Dziennika Wil.'', powst. jako owoc stałych tarć między profesorami Polakami a cudzoziemcami, współpracowników miał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA LITERACKA, miesięcznik

  GAZETA LITERACKA, miesięcznik, organ krak. oddziału ZZLP, wyd. w Krakowie 1931-34; red. odpowiedzialny J.A. Gałuszka. W skład zmieniającego się zespołu red. wchodzili m. in. J. Braun, K. Bunsch, T. Kudliński, K. Czachowski, M. Rusinek, w 1932 w miejsce dwu ostatnich — T. Szantroch i W. Górecki. Pismo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA LITERACKA, dwutygodnik

  GAZETA LITERACKA, dwutygodnik, organ koła lit.-artyst. —» Litart, wyd. w Krakowie 1926-27 pod red. J. Brauna. Do zespołu red. należeli: W. Zechenter, A. Polewka, J. Stępowski, H. Moskwianka, M. Sewi, J. Feldhorn. Pismo o tendencjach lewicujących i mesjanistycznych, manifestowało uniwersalizm, pacyfizm...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA LITERACKA, tygodnik

  GAZETA LITERACKA, tygodnik poświęcony informacji bibliogr. oraz krytyce nauk. i lit., wyd. w Warszawie 1821-22 przez N. Glucksberga, red. (od 1822?) przez A.T. Chłędowskiego (autora poważnej części materiałów). Ambitne pismo, wzorowane na jenajskiej „Allgemeine Literaturzeitung", starało się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA LECKA

  GAZETA LECKA, mazurskie czasopismo lud., wyd. w Lecu (Giżycko) 1875-92 pod red. —» M. Gerssa (Giersza); tygodnik, w ostatnim roku istnienia ukazywało się 2 razy w tygodniu. Wypełnione prawie w całości własną twórczością publicyst. i poet. Gerssa, gł. tłumaczoną z niem., redagowane w duchu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt

Do góry