Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

  GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, zał. 1558, początkowo 4-letnia szkoła średnia, od 1580 z dwiema klasami przeduniwersyteckimi (classes supremae), powstała w wyniku uzyskania przez miasto swobód rei., gł. staraniem burmistrza K. Ferbera, zorganizowana przez zasłużonego dla szkolnictwa różnowierczego na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDACJUSZ, Gdaciusz, Adam

  GDACJUSZ, Gdaciusz, Adam, ur. 1609 lub 1610 w Kluczborku, zm. 7 VI 1688 tamże, śl. pisarz i kaznodzieja. Pochodził z ubogiej rodziny mieszcz.; 1633 uczeń Toruńskiego Gimn. Akad.; 1633-42 nauczyciel szkół protest., m. in. na Spiszu, w Elblągu i Wilnie. Długoletni (1647-88) senior zboru luterańskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDAŃSK i literatura

  GDAŃSK, miasto woj., port morski nad Zatoką Gdańską, u ujścia Wisły Martwej. Powstał w IX lub na pocz. X w. W źródłach pisanych po raz pierwszy pojawia się pod r. 997 jako urbs Gyddanzyc w Żywocie św. Wojciecha. Siedziba książąt gdańsko-pomorskich. W okresie rozbicia dzielnicowego znaczna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /22 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in.

  GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in., ur. 27 VI 1869 w Warszawie, zm. 30 X 1939 w Konstancinie pod Warszawą, powieściopisarz, publicysta, działacz społeczny. Ukończył kurs farmaceutyczny i buchalteryjny. Początkowo pracował w Warszawie jako urzędnik, później jako dziennikarz. Był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIOREK Stanisław, Stanisław z Bochnie, Stanisław Kleryka

  GĄSIOREK Stanisław, Stanisław z Bochnie, Stanisław Kleryka, ur. ok. 1493 w Bochni, zm. w pocz. 1562 w Krakowie, poeta. Mieszczanin, wuj i protektor Ł. Górnickiego, 1530-ok. 1547 kapelan Zygmunta Starego, 1537 proboszcz w Małagoszczy, 1543-54 prepozyt w Wieliczce, od 1546 proboszcz kościoła Św. Szczepana...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIENICA STANISŁAW BYRCYN

  GĄSIENICA STANISŁAW BYRCYN, ur. 4 I 1911 w Zakopanem, podhalański poeta lud. i gawędziarz. Syn słynnego przewodnika i ratownika górskiego, Stanisława. Uczęszczał do szkoły lud., od wczesnych lat musiał zarobkować, wreszcie osiadł na własnym gospodarstwie i bacówce. Autor wierszy gwarowych, druk. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA

  GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA, tygodnik, wychodzący w Opolu od stycznia 1849 do września 1850, wyd. i red. przez B. Bogedaina. Założony w okresie rewol. wystąpień Wiosny Ludów, pomyślany był jako środek zapobiegania radykalizacji mas ludowych. Przy tym spełniał jednak rolę pozytywną, choć...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA TORUŃSKA

  GAZETA TORUŃSKA, dziennik polit. i społ.-kult., wyd. w Toruniu 1867-1921 (od 1894 mutacja pt. „Gazeta Codz."), kontynuacja chełmińskiego —> „Nadwiślanina". Pierwsze na Pomorzu Gd. polskie pismo codzienne, zał. z inicjatywy i z pomocą finansową działaczy pomorskich; L. Czarlińskiego, I. Łyskowskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA ŚWIĄTECZNA

  GAZETA ŚWIĄTECZNA, tygodnik dla ludu wiejskiego, wyd. w Warszawie 1881-1939. Założycielem, wydawcą i red. do 1908 był K. Prószyński (Promyk), 1908-25 jego syn Tadeusz, potem żona Wanda, córka J. Gulbinowa i syn Konrad Marcin. G.Ś. była pismem oświatowym. W szerokim zakresie uwzględniała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZETA POLSKA

  GAZETA POLSKA, dziennik informacyjno-połityczny, wyd. w Warszawie 1826 (1 XII)-1907. W 1827-29, za redakcji K. Bronikowskiego (dział lit. redagował przez czas pewien M. Podczaszyński), odegrała! doniosłą rolę w walce romantyków z klasykami jako gł. trybuna wojującego romantyzmu, dzięki przede...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 440

  praca w formacie txt

Do góry