Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GEROULD DANIEL

  GEROULD DANIEL, ur. 28 III 1928 w Cambridge (Massachusetts), amer. tłumacz i badacz literatury pol., krytyk lit. i dramatopisarz. Studiował literaturę na uniw. w Chicago (do 1949, doktorat 1959), uzupełniał studia w Harvard Univ. i w Paryżu. Pracował na kilku uniw., 1968-70 był wykładowcą literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGIJEVIĆ KREŚIMIR

  GEORGIJEVIĆ KREŚIMIR, ur. 5 I 1907 w miasteczku Nowa Gradiska, zm. 14 X 1975 w Belgradzie, chorw. slawista, badacz i tłumacz literatury polskiej. Po studiach w Zagrzebiu studiował slawistykę w Warszawie (1930-31) i w Pradze (1933-34), gdzie uzyskał doktorat na podstawie rozsz. później pracy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN JULIUSZ

  GERMAN JULIUSZ, ur. 17 V 1880 w Jarosławiu, zm. 21 III 1953 w Katowicach, powieściopisarz, dramaturg, pisarz dla dzieci, poeta. Studiował na uniw. we Lwowie i Wiedniu. W 1911-14 red. „Gazety Lwowskiej". Podczas I wojny świat, w Legionach, w okresie 20-lecia i okupacji niem. mieszkał w Warszawie, po 1945 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOLOGIA

  GENOLOGIA, nauka o —» rodzajach lit. i —» gatunkach lit., jedna z dziedzin —» teorii literatury. Nazwa zaproponowana przez P. Van Tieghema (1920), przyjęła się w Polsce po II wojnie światowej. G. pokrywała cały obszar —» poetyki, począwszy od Arystotelesa. Od renesansu po późny klasycyzm stanowiła w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego

  GENEZIŚ Z DUCHA. Modlitwa, poemat prozą J. Słowackiego, powst. 1844 (red. I) - 1846 (red. II), wyd. pośm. we Lwowie 1871. Utwór, który ma stanowić manifestację wiary widzącej, czyli wiedzy jako wspólnego osiągnięcia rozumu i intuicji (odkrywa ona ukryty porządek i zasadę poznanego przez rozum świata)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /5 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERAŁ BARCZ, powieść J. Kadena-Bandrowskiego

  GENERAŁ BARCZ, powieść J. Kadena-Bandrowskiego, druk. w „Kurierze Pol." 1922 (nr 248-360) i 1923 (nr 2-63), wyd. w Warszawie 1923 (wyd. 2 zmień. Lw. 1930). Utwór, będący lit. kroniką wydarzeń polit. w Polsce na przedwiośniu niepodległości (październik 1918 - jesień 1919), ukazuje w migawkowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /4 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA TERAŹNIEJSZOŚCI, rozprawa A. Świętochowskiego

  GENEALOGIA TERAŹNIEJSZOŚCI, rozprawa A. Świętochowskiego, prwdr. w „Prosto z mostu" 1935, wyd. os. w Warszawie 1936, zwrócona przeciwko tym tradycjom hist., które ciążą na wolnym państwie polskim. Jest to przede wszystkim dziedzictwo dawnej Polski niepodległej, w której życiu dominowała szlachta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEBETHNER I WOLFF

  GEBETHNER I WOLFF, firma wydawniczo-księgarska w XIX-XX w., zał. 1857 w Warszawie przez Gustawa G. i Roberta W.; później firmą kierowali: 1902-10 Robert W., jego syn Józef August oraz Jan Robert G., syn Gustawa, 1910-18 Józef August W., 1918-28 Gustaw Kazimierz W., syn Roberta, i Jan Stanisław G., syn Jana...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /4 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDZIEKOLWIEK ZIEMIA, cykl poet. T. Borowskiego

  GDZIEKOLWIEK ZIEMIA, cykl poet. T. Borowskiego, wyd. bezimiennie jako druk konspiracyjny w Warszawie w grudniu 1942 (165 egz.). Debiut pisarski, utrzymany w duchu —» katastrofizmu, mającego swe źródła nie tylko w doświadczeniach okresu wojny i okupacji, ale i wspomnieniach poety z dzieciństwa. Cykl G. z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDYNIA i literatura

  GDYNIA, miasto w woj. gdańskim, port morski nad Zatoką Gdańską. Pierwotna słow. osada rybacka, najstarsza wzmianka hist. z 1253 (dokument bpa kujawskiego Wolimira potwierdzający przynależność G. do parafii w Oksywiu). W1308-1466 G. była pod panowaniem Krzyżaków, 1466-1772 należała .do Polski, jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jolka01 Dodano /21.02.2012 Znaków /8 429

  praca w formacie txt

Do góry