Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GŁOS ZIEMI

  GŁOS ZIEMI, tygodnik kult.-społ„ organ SL okręgu mazur., wyd. w Olsztynie 1945—48 pod red. F. Murawy, publicysty i poety. Z G.Z. współpracowali m. in.: J. Burski, B. Wilamow-ski, E. Sukertowa-Biedrawina, L. Zieliński, M. Zientara-Male-wska, H. Skurpski. Pierwsze po wojnie pol. pismo na Warmii i Mazurach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSKOWSKI MACIEJ

  GŁOSKOWSKI MACIEJ, ur. 1590 prawdop. w Sowinie (Wielkopolska), zm. ok. 1658, matematyk, kartograf, poeta. Domownik Leszczyńskich, podkomorzy kaliski, kształcony w Lejdzie działacz reformacyjny, należał do braci czeskich. Zaprzyjaźniony z J. A. Komenskim, wykładał okresowo w gimn. w > Lesznie. Obok...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający

  GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający, traktat polit. spornego autorstwa, przypisywany tradycyjnie S. Leszczyńskiemu (przekł. franc. wchodzi w skład autoryzowanego wyd. zbiór, pism Leszczyńskiego z 1763), wyd. bezim. trzykrotnie b.m. i z fikcyjną datą 1733 (zapewne data powstania); jedna z wymienionych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOS UMARŁYCH

  GŁOS UMARŁYCH, wiersz (22 sekstyny) A. Naruszewicza, powst. i wyd. (w Gdańsku) 1778 w związku z dyskusją nad kodeksem A. Zamoyskiego. Ujęty w formę właściwej liryce inwokacyjnej (—» liryka) retorycznej przemowy, której adresatem jest autor-dziejopis, w końcowej partii - Stanisław August, rolę zaś...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁADKOWSKA CELINA, z WOŁOWSKICH, pseud. Julian Morosz

  GŁADKOWSKA CELINA, z WOŁOWSKICH, pseud. Julian Morosz, ur. 1859 we wsi Szwajcaria pod Hrubieszowem, zm. 23 XII 1892 w Warszawie, powieściopisarka, nowełistka. Od 1877 pracowała jako nauczycielka na pensji żeńskiej w Warszawie. Należała do komitety red. —» „Nowin", była stałą współpracowniczką...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny

  GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny, od 1900 podtyt. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i Polityczny, tygodnik wyd. w Warszawie 1886-1905. Zał. przez J.L. Popławskiego, J. K. Potockiego, A. Więckowskiego i in., początkowo (do nru 10) podpisywany przez W. Kiersza, nabyty nast. w imieniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /5 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLUCKSBERGOWIE, rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców

  GLUCKSBERGOWIE, rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców czynnych w XIX w., gł. w Warszawie.

  Założycielem „dynastii" był Natan (1780-1831), właściciel od 1804 (?) wypożyczalni książek franc. (do 1821), od 1809 jednej z największych warsz. księgarni (sprowadzał m. in. przemycane z zagranicy druki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /5 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLONAR JOŻA

  GLONAR JOŻA, ur. 1885 we wsi św. Barbara pod Mariborem, zm. 1946, słoweń. historyk literatury, językoznawca, tłumacz literatury polskiej. Przełożył m. in. Quo vadis H. Sienkiewicza (1929), Chłopów W.S. Reymonta (1929-30), Emancypantki B. Prusa (1939).

  Jan Wierzbicki

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA VICTIS, zbiór nowel E. Orzeszkowej

  GLORIA VICTIS, zbiór nowel E. Orzeszkowej, prwdr. w czasopismach 1907-08, wyd. os. w Wilnie 1910; tom zawiera nowele: Oni, Oficer, Hekuba, Bóg wie kto, Gloria victis. Pierwotnie zamierzony tytuł: 1863. Wyd. zbioru rozsz. o Dziwną historię, w Pismach zebranych, t. 36, Warszawa 1951 i w nast. wydaniach. Treść...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOGER ZYGMUNT

  GLOGER ZYGMUNT, ur, 3 XI 1845 w Kamionce (Augustowskie), zm. 15 VIII 1910 w Warszawie, etnograf-folklorysta, krajoznawca, historyk i archeolog. Wychowanek warsz. Szkoły Gł. i UJ. Na kierunek jego zainteresowań nauk. wpłynęli J. Bartoszewicz, J.I. Kraszewski (który był przyjacielem ojca), a w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /21.02.2012 Znaków /3 401

  praca w formacie txt

Do góry