Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GODEBSKI CYPRIAN

  GODEBSKI CYPRIAN, ur. 1765 na Polesiu Wołyńskim, zm. 19 IV 1809 pod Raszynem, poeta, prozaik. Syn niezamożnego szlachcica, wychowanek kolegium pijarskiego, z którego wyniósł żywy kult antyku, był jednym z przywódców konspiracji wołyńskiej po III rozbiorze. Zagrożony uwięzieniem, zbiegł 1797 do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEZNO i literatura

  GNIEZNO, miasto w woj. poznańskim, na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Ślady osady prasłow. z ok. 600 p.n.e. U schyłku VIII w. obronny zespół osadniczy. Stolica pierwszych książąt piastowskich (siedziba Mieszka I i Bolesława Chrobrego), prawa miejskie przed 1243. Wzmianka o G. w dokumencie Dagome iudex z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /5 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNATOWSKI JAN, pseud. Jan Łada

  GNATOWSKI JAN, pseud. Jan Łada, ur. 22 VII 1855 w Skarżynówce (Podole), zm. 9 X1925 w Warszawie, publicysta, pisarz. Studiował m. in. na UJ (1877-80) pod kierunkiem S. Tarnowskiego; 1882-84 w Warszawie prowadził dział lit. w „Niwie", współpracował z „Wiekiem", „Ateneum" i „Biblioteką Warsz."; 1887...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWY WAWELSKIE

  GŁOWY WAWELSKIE, seria wyd. w Warszawie od 1962 przez wydawnictwo Czytelnik; wyd. w formacie kieszonkowym, obejmuje wybitniejsze powieści i opowiadania pol. pisarzy współczesnych. Ukazują się w niej wznowienia utworów o sprawdzonej recepcji, wysoko ocenianych przez krytykę i ogół czytelników. Do 1980 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁUPI JAKUB. Komedia w 3 aktach

  GŁUPI JAKUB. Komedia w 3 aktach, utwór dram. T. Rittnera, wyst. w Krakowie 1910, wyd. w Warszawie 1930. Ma trzy wersje: jednoaktową, napisaną po polsku 1903, pt. Lipy pachną (nie publ. za życia autora, wyd. Poz. 1962), której wydarzenia rozgrywają się w środowisku mieszcz.; trzyaktową napisaną po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWY DO POZŁOTY, powieść satyr. J. Lama

  GŁOWY DO POZŁOTY, powieść satyr. J. Lama, wyd. we Lwowie 1873. Napisana w formie wspomnień bohatera, Edmunda Moularda, syna pary guwernerów Francuza i Szkotki. Czuje się on Polakiem, a po śmierci rodziców wychowuje się w szlach. dworze swego opiekuna, Klonowskiego, uczy się w przyzakonnym gimnazjum, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWIŃSKI MICHAŁ

  GŁOWIŃSKI MICHAŁ, ur. 4 XI 1934 w Pruszkowie, teoretyk i historyk literatury, krytyk. Po studiach polonist. na UW (1951-55) rozpoczął pracę nauk. pod kierunkiem K. Budzyka. Od 1958 w IBL PAN, habilitowany 1967, prof. od 1976; czł. komitetu red. „Pamiętnika Lit." (od 1969). Zainteresowania badawcze G...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWACKI Janusz

  GŁOWACKI Janusz, ur. 13 IX 1938 w Poznaniu prozaik felietonista, dramatopisarz. Studiował filologię pol. na UW (1956-61), od 1964 współpracował z tyg. „Kultura" jako autor felietonów (wyd. częściowo w zbiorach W nocy gorzej widać 1972, Powrót hrabiego Monte Christo 1975), w których dał się poznać jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSY ZNAD ODRY, kwartalnik

  GŁOSY ZNAD ODRY, kwartalnik popularnonaukowy, wyd. w Opolu 1918, nast. w Mikołowie 1919-24 u K. Miarki, organ Tow. Oświaty im. Św. Jacka, red. przez ks. E. Szramka (oficjalnie od 1920), od 1922 (nr 3) przez P. Ranka. Czasopismo przeznaczone dla ludu, realizujące zadania patriotyczno-wychowawcze. G. z O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOSY W CIEMNOŚCI, powieść J. Stryjkowskiego

  GŁOSY W CIEMNOŚCI, powieść J. Stryjkowskiego, powst. ok. 1946, wyd. w Warszawie 1956. Przynosi bogaty, pełen plastyki obraz chasydzkiego miasteczka w Galicji wsch. (Stryj), stanowiąc skrupulatny przekaz specyficznej kultury i obyczajowości konserwatywnego środowiska żyd. zanikającego w pocz. XX w., w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt

Do góry