Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GOSTOMSKI Walery

  GOSTOMSKI Walery, ur. 1854 w Borucinie pod Nieszawą, zm. 3011915 w Wiedniu, krytyk i historyk literatury, publicysta. Studiował na uniw. w Petersburgu i na politechnice w Rydze. Początkowo zajmował się rolnictwem, nast. udzielał prywatnych lekcji literatury w Rydze, a od 1895 w Warszawie. Debiutował 1886...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTOMSKI Hieronim

  GOSTOMSKI Hieronim, ur. 1882 w Teksasie (USA), zm. 1916 pod Verdun, poeta. Syn emigranta śl. osiadłego 1854 w Stanach Zjedn.; z zawodu nauczyciel. W patriot. wierszach okolicznościowych dał wyraz tęsknocie i przywiązaniu do ziemi śl., znanej mu wyłącznie z opowiadań i tradycji (Pieśni o Śląsku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSTOMSKI Anzelm

  GOSTOMSKI Anzelm, ur. ok. 1508, zm. 1588, autor pierwszego pol. podręcznika rolnictwa, działacz kalw., od 1572 woj. rawski. Posiadacz znacznej fortuny, składającej się z 29 wsi własnych oraz rozległych dóbr, trzymanych w dzierżawie, wieloletnie doświadczenia rolnicze przekazał w słynnym Gospodarstwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSŁAWSKI MAURYCY

  GOSŁAWSKI MAURYCY, ur. 5 X1802 we Franpolu (Podole), zm. 17 XI 1834 w Stanisławowie, poeta. Syn niezamożnego dzierżawcy, uczył się w Kamieńcu Podoi, i od 1819 w —> Liceum Krzemienieckim, a nast. był nauczycielem w domach ziemiańskich. W 1827 wyjechał do Warszawy, gdzie należał do grona młodych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSLAR JULIAN MACIEJ

  GOSLAR JULIAN MACIEJ, ur. 24 II 1820 we Lwowie (?), zm. 3 II 1852 w Wiedniu, działacz rewol.-demokr., poeta. Syn drobnego urzędnika, od lat szkolnych (wydalony z gimn. w Tarnowie 1839) prowadził agitację rewol. w Galicji (1845-46 w łączności z E. Dembowskim). Trzykrotnie uwięziony (1846,1849,1851)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Iwan Konstantinowicz

  GÓRSKI Iwan Konstantinowicz, ur. 30 V 1921 w Ułła (Białoruś), ros. slawista, badacz literatury polskiej. Ukończył slawistykę na uniw. w Moskwie (1954), habilitował się 1967, pracuje w Instytucie Słowianoznawstwa i Bałkanistyki AN ZSRR. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół literatury pol. XIX w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRKA Laurenty

  GÓRKA Laurenty, ur. w 1671 we Lwowie, zm. 10 IV 1737 w Wiatce, pisarz ukr., biskup. Uczeń kolegium mohylańskie-go, nast. tamże prefekt i prof. poetyki. Piastował szereg cerkiewnych godności w Kijowie, Astrachaniu, Riazaniu i Wiatce, gdzie założył seminarium. Autor podręcznika poetyki Idea artis poeseos...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRECKI ANTONI

  GÓRECKI ANTONI, ur. 1787 w Wilnie, zm. 18 IX 1861 w Paryżu, poeta. Studiował 1802-06 w Wilnie, gdzie debiutował 1804 w „Tygodniku Wil."; 1809-13 walczył w armii Księstwa Warsz., po czym gospodarował w majątku własnym w pobliżu Wilna (1816-18 jeździł do Czech, Francji i Włoch), biorąc udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYŃSKI BOLESŁAW

  GORCZYŃSKI BOLESŁAW, ur. 26 II 1880 w Bramkach pod Błoniem, zm. 6 IX1944 w Warszawie, dyrektor teatrów, dramatopisarz, tłumacz. Studiował prawo na ros. UW oraz m. in. teatrologię w Monachium. W czasach studenckich pracował w Kole Miłośn. Sceny Warsz. Tow. Artystycznego (1904 brał udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORCZYŃSKI ADAM

  GORCZYŃSKI ADAM, ur. 1805 w Tarnowie, zm. 24 V 1876 w Brzeźnicy (Krakowskie), prozaik, poeta, dramatopisarz, malarz. Po studiach we Lwowie i Wiedniu łączył gospodarowanie w dobrach swoich w Krakowskiem z obfitą (zwł. 1835-45) twórczością lit. oraz malarską (gł. pejzaże) i działalnością kult. (m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt

Do góry