Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  GUBRYNOWICZ BRONISŁAW

  GUBRYNOWICZ BRONISŁAW, ur. 2 X1870 we Lwowie, zm. 6 V 1933 tamże, syn Władysława, historyk literatury. W 1888-92 studiował na Uniw. Lwow. gł. pod kierunkiem R. Piłata, nast. w Berlinie, m. in. u A. Brucknera. Habilitowany 1904, wykładał na Uniw. Lwow., od 1920 prof. UW. Współzałożyciel > „Pamiętnika...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYMAŁA FRANCISZEK

  GRZYMAŁA FRANCISZEK, ur. ok. 1790 w Łomżyńskiem, zm. 1871 w Paryżu, publicysta, redaktor. Uczestnik wyprawy 1812, zesłany na Kaukaz, po powrocie mieszkał zrazu w Wilnie, gdzie należał do -> Towarzystwa Szubrawców (pseud. Gurcho); 1820 przeniósł się do Warszawy. Brał udział w życiu lit., utrzymując...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZESIUK STANISŁAW

  GRZESIUK STANISŁAW, ur. 6 V 1918 w Małkowie (Chełmskie), zm. 21 I 1963 w Warszawie, prozaik i piosenkarz. Dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie, na Czerniakowie. Pracował w fabryce i jednocześnie uczył się zdobywając zawód elektromechanika. W 1940 wywieziony na przymusowe roboty do Nadrenii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZEWSKA SABINA, z GOSTKOWSKICH

  GRZEGORZEWSKA SABINA, z GOSTKOWSKICH, ur. 18 I 1808 w Marzęcinie (Krakowskie), zm. 26 VI 1872 w Warszawie, pamiętnikarka. Od 1832 żona zamożnego ziemianina, członka krak. Rządu Nar. 1846, skazanego przez władze carskie na konfiskatę majątku i katorgę (zm. 1855, wkrótce po ułaskawieniu), wychowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ Z ŻARNOWCA

  GRZEGORZ Z ŻARNOWCA, ur. ok. 1528 zapewne w Żarnowcu pod Miechowem, zm. 1601 zapewne we Włoszczowej (Kieleckie), pisarz i polemista reformacyjny. Pochodził prawdop. z rodziny mieszcz. o nazwisku Koszar. Nie wiadomo, gdzie i jakie studia ukończył, posiadał jednak rozległą wiedzę teol., uznawaną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ Z SANOKA

  GRZEGORZ Z SANOKA, ur. 1406 w wiosce nad Sanem, zm. 1477 w Rohatynie pod Lwowem, arcybiskup lwowski, mówca, poeta, jeden z pierwszych w Polsce szerzycieli renesansowego światopoglądu i sposobu życia. Kształcił się w Niemczech, Krakowie i we Włoszech, skąd przywiózł rkps dzieła G. Boccaccia Genealogia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Stanisław

  GÓRSKI Stanisław, ur. 8 IX 1497 (1499 lub 1489) w Górze Kościelnej pod Płockiem, zm. 12 III 1572 w Krakowie, historyk, zbieracz źródeł. Pochodził z drobnej szlachty. Poza krótkim pobytem w Akad. Krak. (1518) był samoukiem. Zrazu notariusz publ. oraz pisarz w kancelarii mniejszej kor. P. Tomickiego, po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Konstanty Marian, pseud. Spectator

  GÓRSKI Konstanty Marian, pseud. Spectator, ur. 1862 w Woli Pękoszewskiej pod Skierniewicami, zm. 5 III 1909 w Krakowie, poeta, krytyk, historyk literatury i sztuki. Studiował historię literatury i sztuki na uniw. w Berlinie (poglądy estetyczne G. kształtowały się pod wpływem J. Burckhardta), 1888...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI Konrad

  GÓRSKI Konrad, ur. 22 IV 1895 w Wągrach pod Brzezinami (Łódzkie), historyk i teoretyk literatury, edytor. Po studiach polonist. na UW i slawist. w Pradze pracował do 1934 (z przerwami) jako nauczyciel w gimnazjach warsz.; 1934 był krótko red. kwartalnika kat. „Verbum". W 1929 habilitowany na UW, 1934-39...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRSKI JAKUB

  GÓRSKI JAKUB, ur. ok. 1525 w ziemi liwskiej (Mazowsze), zm. 17 VI 1585 w Krakowie, humanista, retor, logik, filolog; ksiądz. Pochodził z drobnej szlachty, po studiach w Akad. Krak. (1542-51) był jej docentem od 1554, prof. i 1574-83 ośmiokrotnym rektorem. W 1558-60 ogłosił 3 podręczniki z zakresu teorii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt

Do góry