Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HALTSONEN SULO

  HALTSONEN SULO, ur. 23 V 1903 w Petersburgu, zm. przed IX 1974, fiń. historyk literatury i kultury, bibliograf, folklorysta. polonofil. Studiował na uniw. w Helsinkach od 1927 na wvdz. nauk filoz., od 1962 docent fiń. i słow. historii nauki na rvmże uniw., nast. prof.; równolegle pracował w bibliotekach:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALLER JAN

  HALLER JAN, ur. ok. 1467 w Rothenburgu nad rz. Tauber, zm. 7/8 X 1525 w Krakowie, drukarz, księgarz, nakładca. Kupiec, 1491 przyjął prawo miejskie Krakowa, 1501 ławnik, nast. rajca krak.; od 1494 rozwinął działalność nakładową, nawiązując kontakty z drukarzami zagr. (m. in. z A. Manutiusem w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKA. Poemat

  HALKA. Poemat, poemat W. Wolskiego, powst. przed grudniem 1845, nie wyd. wówczas w wyniku okaleczenia przez cenzurę, odnaleziony przez E. Kipę i ogł. w „Pamiętniku Lit." 1951. Z popularnym librettem łączy go, prócz imienia bohaterki, zasadniczy motyw—tragicznie zakończonej miłości chłopki i „pana"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKA, libretto w 2 aktach W. Wolskiego

  HALKA, libretto w 2 aktach W. Wolskiego do opery S. Moniuszki, powst. 1846 podczas pobytu kompozytora w Warszawie, wyd. w Wilnie 1847, wyst. tamże: w amatorskim wykonaniu estradowym 1848, na scenie 1854; z uzup. i podziałem na 4 akty (odpowiadające 4 obrazom układu pierwotnego) - w Warszawie 1858. Osnuta na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALICZANIN, almanach lit.

  HALICZANIN, almanach lit., wyd. we Lwowie 1830, t. 1-2, przez W. Chłędowskiego. Uznany za manifest romantyzmu galie., reprezentował dwie postawy współpracujących z nim pokoleń: starsze - pionierów kultury galie. (Chłędowski, E. Brocki, J.N. Kamiński), do uznania nowej epoki w literaturze doszło przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALAS FRANTlSEK

  HALAS FRANTlSEK, ur. 3 X 1901 w Brnie, zm. 27 X 1949 w Pradze, czes. poeta, tłumacz literatury polskiej. Odegrał rolę nowatorską w poezji czes. l. trzydziestych (debiut 1927). Działacz antyfaszystowski, po wojnie prezes Zw. Pisarzy Czeskich. Podczas II wojny świat, współpracował z prasą podziemną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJDA WAWRZYNIEC

  HAJDA WAWRZYNIEC, ur. 8 VIII 1844 w Bobrownikach (pod Tarnowskimi Górami), zm. 25 III 1923 w Piekarach Śl., śl. działacz kult.-polit., poeta ludowy. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, samouk; górnik, przerwał pracę 1871 po utracie wzroku w wypadku w kopalni. Czynny w życiu społ. i kult. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAHN WIKTOR

  HAHN WIKTOR, ur. 9 IX 1871 w Wiedniu, zm. 2 XI 1959 w Warszawie, bibliograf i historyk literatury, edytor. W 1889-93 studiował na Uniw. Lwow., gł. pod kierunkiem R. Piłata i L. Ćwiklińskiego, 1906 habilitowany, od 1917 prof. Uniw. Lwow., od 1921 KUL, po 1945 kontynuował pracę nauk. i pedag. na UW (prof...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIŻDŻĘ NA WASZĄ ROMANTYCZNĄ TRÓJCĘ!

  GWIŻDŻĘ NA WASZĄ ROMANTYCZNĄ TRÓJCĘ!, incipit wiersza A. Nowaczyńskiego ze zbioru —» Meandry (1911). Wiersz (oznaczony nrem 99) był prowokacyjnym wyjaskrawieniem tez S. Wyspiańskiego z —» Wyzwolenia i wyrażał przekonanie o zgubnym wpływie poezji i uczuciowości romant. na świadomość nar...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWIŻDŻ FELIKS

  GWIŻDŻ FELIKS, ur. 12 I 1885 w Odrowążu (Podhale), zm. 27 V 1952 w Warszawie, poeta, dramaturg, działacz społ. i polityczny. Studiował na UJ. Poseł na sejm 1928-35, 1935-38 senator, związany z obozem piłsudczyków. Wybitny organizator ruchu regionalnego. Red. 1903-09 „Kuriera Lwow.", 1909-12 „Nowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt

Do góry