Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HETMANI. Powieść współczesna

  HETMANI. Powieść współczesna, powieść polit. J. Weyssenhoffa, wyd. w Warszawie 1911. Utwór osnuty na tle wydarzeń 1905-1906, ocenia rewolucję w duchu nar. demokracji. Weyssenhoff schematyzuje bohaterów i sprowadza obraz ruchów społ. do mechanizmu intryg i spisków kierowanych przez prus. Żydów i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERTZ PAWEŁ

  HERTZ PAWEŁ, ur. 29 X 1918 w Warszawie, poeta, prozaik, eseista, tłumacz, edytor. Twórczość poet. rozpoczął w kręgu Skamandra (debiutował 1934 w tyg. „Wiadomości Lit."), 1935-39 podróżował po Francji, Austrii i Włoszech. W czasie wojny w ZSRR, 1941-43 pracował w ambasadzie polskiej. W1945-48 czł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERTZ JAN ADOLF

  HERTZ JAN ADOLF, ur. 9 II 1878 w Piotrkowie, zm. 1943 w Śródborowie pod Otwockiem, dramaturg, poeta, krytyk teatr., tłumacz. Debiutował jako publicysta w łódz. „Rozwoju". Od 1902 ogłaszał recenzje teatr, w „Przeglądzie Tyg."; 1904 red. „Niwy Pol." wraz z W. Szukiewiczem. W 1901 ogłosił tom prozy poet...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERTZ BENEDYKT

  HERTZ BENEDYKT, ur. 7 VI 1872 w Warszawie, zm. 31 X 1952 w Podkowie Leśnej pod Warszawą, bajkopisarz, satyryk, publicysta, autor książek dla dzieci i młodzieży. Był synem powstańca z 1863. Studiował w Zurychu i Paryżu. Na przełomie XIX i XX w. brał udział w pracach społ.-oświat, warszawskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERNAS CZESŁAW

  HERNAS CZESŁAW, ur. 12 VII 1928 w Sokalu, historyk literatury, folklorysta. W 1947-51 studiował filologię pol. na UWr. pod kierunkiem T. Mikulskiego; 1964 habilitowany, od 1971 prof. UWr. i dyr. Instytutu Filologii Pol. tegoż uniw.; 1948-51 sekretarz red. —» „Zeszytów Wrocławskich", 1956-57 członekred...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN MAXIME

  HERMAN MAXIME ur. 15 X 1888, zm. 21 I 1970, franc. polonista; prof. literatury ros. i pol. na uniw. w Lille. Karierę nauk. rozpoczął jako germanista. Pracę doktorską poświęcił S. Przybyszewskiemu: Un satanistę polonais (1939), dając zarys życia i analizę twórczości pisarza do 1900. Napisał Histoire...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMANN ALOIS

  HERMANN ALOIS, ur. 18 III 1923 w Łodzi, niem. polonista i tłumacz (NRD). Prof. historii literatury pol. na Uniw. im. Humboldta w Berlinie. Autor studium Die polnische Literatur in der DDR (1969), prac o pol. romantyzmie (m. in. Naród i rewolucja w polskiej literaturze romantycznej, „Pam. Lit." 1973 z. 2)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW

  HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW, ur. 20 V 1919 w Kielcach, prozaik, krytyk literacki. W czasie studiów polonist. na UW (1937-39) współpracował z czasopismami lit. (m. in. kierownik lit. tygodnika „Orka na Ugorze"). Podczas okupacji niem. początkowo w Warszawie, współorganizator (1939) konspiracyjnej Pol. Ludowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERKULES, tyt. pierwotny Gadka Hrycia z Fortuną

  HERKULES, tyt. pierwotny Gadka Hrycia z Fortuną, dialog wierszem i prozą J. Sz. Herburta, wyd. w Dobromilu 1612, wraz z Herkulesem słowieńskim K. Miaskowskiego i Wizerunkiem utrapionej Rzeczypospolitej (przeróbka pol. Apocalipsis J. D. Solikowskiego) Piotra Grzegorzkowica (prawdop. jest to pseud. Herburta)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERDEN JAN

  HERDEN JAN, ur. 11 IV 1635 w Toruniu, zm. 21 VIII 1680 we Wrocławiu, poeta, pisarz luterański. Od 1654 studiował w Wittenberdze, 1657-63 kaznodzieja niem. i pol. w Bojanowie, 1663 we Wschowie, od 1669 diakon pol. w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu (od 1672 archidiakon). Słynął jako kaznodzieja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt

Do góry