Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY

  HISTORIA LITERATURY, dziedzina wiedzy o literaturze (—» nauka o literaturze) badająca i porządkująca zjawiska lit. w układzie chronol., w rozmaitych, wewnętrznych i zewnętrznych, związkach i zależnościach, przede wszystkim przyczynowo-genetycznych. Przedmiotem h.l. są konkretne, jednostkowe elementy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /36 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŁKA W PŁOCIE, według wiarygodnych źródeł zebrana i opisana

  HISTORIA KOŁKA W PŁOCIE, według wiarygodnych źródeł zebrana i opisana, ostatnia z cyklu powieści lud. J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1859, wyd. os. w Wilnie 1860. Oryginalny pomysł kompozycyjny: równoległe prowadzenie dwu wątków - dziejów obdarzonego artyst. naturą i talentem muz. Sachara...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA I TEORIA LITERATURY. Studia

  HISTORIA I TEORIA LITERATURY. Studia, seria IBL PAN, wyd. w Warszawie przez PIW od 1961, red. m. in. przez M. Janion i M. Żmigrodzką. Obejmuje prace naukowe z zakresu szeroko pojętej wiedzy o literaturze (do 1967 odrębne podserie dla teorii i historii literatury), poświęcone poszczególnym pisarzom (np. O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA, powieść I. Krasickiego

  HISTORIA, powieść I. Krasickiego, zaczęta przed 1776, wyd. w Warszawie 1779, pod uzup. (mylnie: H. ma 3 cz.) przez wydawcę tyt. Historia na dwie księgi podzielona. Podstawą ramowej kompozycji utworu jest mistyfikacja lit.: znaleziony przypadkiem rkps okazuje się autobiografią Grumdryppa, który - należąc...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILLAR MAŁGORZATA

  HILLAR MAŁGORZATA, ur. 19 VII 1930 w Piesienicy, poetka. Ukończyła prawo na UW. Debiutowała 1957 tomikiem Gliniany dzbanek, nast. wydała zbiory: Prośba do macierzanki (1959) - erotyki, Krople słońca (1961), Czekanie na Dawida (1967), 1972 ukazały się Poezje wybrane w oprać, autorki. Wiersze H. zyskały...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERBOLA, przesadnia, wyolbrzymienie

  HIPERBOLA, przesadnia, wyolbrzymienie, przedstawienie jakiegoś zjawiska w sposób wyolbrzymiający jego wielkość, znaczenie i oddziaływanie. H. uznawana za jeden z —> tropów, nie jest jednak odrębnym chwytem stylist., ale raczej efektem współdziałania rozmaitych tropów i —> figur retorycznych (np. —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROWSKI ZDZISŁAW

  HIEROWSKI ZDZISŁAW, ur. 7 VII 1911 w Stubienku pod Przemyślem, zm. 14 XII 1967 w Katowicach, krytyk i historyk literatury, publicysta, tłumacz. W 1929-34 studiował filologię pol. na UJ pod kier. S. Kołaczkowskiego i S. Pigonia, 1936-37 współpracował z katów, pismem —> „Kuźnica", 1938-39 należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIATUS

  HIATUS, rozziew, zbieg dwóch samogłosek na granicy sąsiadujących ze sobą w tekście wyrazów; uznawany w starożytności, a także i później za wykroczenie przeciwko —> eufonii mowy bywał unikany lub eliminowany. Metryka antyczna praktykowała kilka sposobów likwidacji h. Najczęstszym z nich była e l i z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon

  HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon, ur. 10 X 1885 w Cierzni pod Wejherowem, zm. 16 X 1939, rozstrzelany przez hitlerowców w lesie szpęgawskim pod Starogardem Gd., pisarz kaszubski; ksiądz. Od 1920 katecheta w Kościerzynie; uczestnik ruchu młodokaszubskie-go i współpracownik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERTZÓWNA AMELIA

  HERTZÓWNA AMELIA, ur. 15 X 1879 w Warszawie, zm. 1942 tamże, historyk kultury, dramatopisarka. Studiowała w Niemczech chemię, matematykę, egiptologię,. W1. międzywojennych uczyła niemieckiego w warsz. gimnazjach i była docentem Wolnej Wszechnicy, gdzie 1937-39 wykładała historię pisma. W 1941...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MarcinK Dodano /22.02.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt

Do góry