Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA SZEWCA JANA KILIŃSKIEGO

  HISTORIA SZEWCA JANA KILIŃSKIEGO, radnego miasta Warszawy, pułkownika Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dowódcy 20 pułku piechoty za czasów Kościuszki, poemat W. Pola, powst. 1833 (wg niektórych badaczy 1835-36), prwdr. bezim. w paryskim Noworoczniku demokratycznym 1843 (i odb.), wyd. os. Lwów 1862...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA SAWKI

  HISTORIA SAWKI, opowiadanie J.I. Kraszewskiego, ogł. w „Athenaeum" 1842, a nast. włączone do oddz. I powieści Latarnia czarnoksięska. Pierwszy chronologicznie z utworów pisarza poświęconych życiu wsi, prezentuje nowy typ bohatera lud., którego charakter i los determinują realistycznie ukazane stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA REFORMATIONIS POLONICAE

  HISTORIA REFORMATIONIS POLONICAE, dzieło hist. S. Lubienieckiego, poświęcone dziejom pol. reformacji, powst. 1664, wyd. w Amsterdamie 1685. Napisane po łacinie, oparte w większości na materiałach dziś zaginionych, stanowi pierwszorzędne źródło do historii poszczególnych ośrodków ariań-skich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA PRZYSZŁOŚCI

  HISTORIA PRZYSZŁOŚCI: 1) tytuł nadany za sugestią A.E. Odyńca zaprojektowanemu utworowi A. Mickiewicza (1829), którego wykonany obszerny fragment przepadł, a który przedstawiał świat przyszły przeobrażony dzięki wynalazkom. Tytuł ten został przekazany II wersji utworu (1832?) ukazującej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA O PAPIEŻU JANIE

  HISTORIA O PAPIEŻU JANIE, najgłośniejsza wersja szeroko znanej opowieści średniow. o uczonej dziewczynie, która w przebraniu męskim zdobywa wykształcenie i oskarżona przez nierządną kobietę o ojcostwo jej dziecka, przed sądem dowodzi swej płci. Wersja ta, pochodząca znad Renu, przylgnęła do Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA O MELUZYNIE

  HISTORIA O MELUZYNIE, utwór stanowiący rzadki w literaturze pol. pogłos starofranc. romansu fantastyczno-rycerskiego z w. XIV, przełożony z późniejszej wersji niem. (1456) przez M. Siennika, wyd. w Krakowie 1569. Autor franc., Jehan d'Arras, podjął 1387-93 znany szeroko w Europie i Azji motyw baśniowy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA O MAGIELONIE

  HISTORIA O MAGIELONIE, późnośredniow. romans rycerski, powst. we Francji w poł. XV w., nie znanego autorstwa, w Polsce przyswojony z wersji niem. V. Warbecka (1527, druk. 1535) prawdop. przez M. Siennika ok. 1570 (wyd. nie dochowane, tekst znany z edycji XVII- i XVIII-wiecznych). Treścią romansu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA O FORTUNACIE

  HISTORIA O FORTUNACIE, pierwsza w literaturze pol. powieść przygodowa, przekład średniow. romansu niem. (z 1509), dokonany przez nieznanego tłumacza (unikatowy prwdr. nie zawiera karty tyt.), wyd. w Krakowie ok. 1570. Łączy cechy romansu rycerskiego, awanturniczego, bajki. Młody Cypryjczyk, obdarzony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA NOWELISTYCZNA

  HISTORIA NOWELISTYCZNA, termin przyjęty współcześnie, oznaczający gatunek staropol. prozy fabularnej, należący, óbok krótszej facecji i dłuższego —»  romansu, do podstawowych form tej prozy, a rozwijający się na zasadzie adaptacji pewnych przejawów i nurtów zach.eur. noweli. Termin historia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /6 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa

  HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa, dzieło A. Naruszewicza, doprowadzone do 1386, powst. na zlecenie króla 1775-79 (nad t. 1 pracował autor i później), wyd. w. Warszawie: t. 2-7 1780-86, t. 1 1824. Poprzedzone Memoriałem względem pisania historii narodowej, przedstawionym królowi 1775...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt

Do góry