Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HOLLENDER TADEUSZ

  HOLLENDER TADEUSZ, ur. 30 V 1910 w Leżajsku, zm. 31 V 1943 w Warszawie, poeta, satyryk, tłumacz. Wychowanek UJK, 1929-33 studiował prawo i filologię pol.; brał udział w życiu kult. Lwowa: 1929 debiutował w miejscowej prasie, 1933 redagował czasopismo młodzieży lit. „Wczoraj - dziś -jutro", był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  HOLENDERSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. W XV w. przenikały do Polski (Kraków, Pomorze) idee pn.niderlandzkiego ruchu religijno-umysłowego zw. ,,devotio moderna" (nowa pobożność) popularyzowane przede wszystkim przez głośne i zaczytywane dzieło Thomasa Hemerken van Kempen (Tomasz a Kempis) De imitatione...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /9 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFFMANOWA KLEMENTYNA, z TAŃSKICH

  HOFFMANOWA KLEMENTYNA, z TAŃSKICH, ur. 23 XI 1798 w Warszawie, zm. 21IX 1845 w Passy (dziś Paryż), córka Ignacego T., żona Karola Boromeusza H., pisarka dla dzieci i młodzieży, powieściopisarka. Odebrała wychowanie domowe, uzup. samokształceniem w środowisku warsz. inteligencji; debiutowała 1819...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFFMANN ANTONI

  HOFFMANN ANTONI, ur. ok. 1760 w Lubelskiem, zm. w lutym 1816 w Puławach, dramatopisarz. Od 1784 służył w wojsku (1791 nobilitowany), ok. 1796 osiadł w Puławach, gdzie pełnił m. ih. funkcję biliotekarza. Autor kilku błahych komedii, właściwą rangę pisarską ujawnił jako twórca dwu tragedii:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFFMAN KAROL BOROMEUSZ

  HOFFMAN KAROL BOROMEUSZ, ur. 1798 w Wieruchowie pod Warszawą, zm. 6 VII 1875 w Dreźnie, mąż Klementyny, historyk, publicysta, wydawca. Prawnik z wykształcenia (od 1829 jeden z dyr. Banku Pol.), do marca 1831 kierował spółką drukarsko-wydawniczą pod firmą A. Gałęzowski, zał. 1827 przez grono...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFF BOGUMIŁ

  HOFF BOGUMIŁ, ur. 6 VI1829 w Radomiu, zm. w lutym lub marcu 1894 w Wiśle, zbieracz i wydawca materiałów etnogr., malarz amator. Przez wiele lat był dzierżawcą majątków ziemskich i urzędnikiem kolejowym w Galicji, później przebywał w Poznaniu (wydalony 1870 przez władze prus.), na Śląsku Ciesz, i w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOESICK, Hósick, FERDYNAND

  HOESICK, Hósick, FERDYNAND, ur. 16 X 1867 w Warszawie, zm. 12 IV 1941 tamże, historyk literatury, pisarz, wydawca. Studiował w Rydze, Heidelbergu, na UJ i Sorbonie. Od 1891 w Warszawie, gdzie 1900-13 kierował (od 1905 wydzierżawił) firmą wydawn. ojca, Ferdynanda Wilhelma, zał. 1865. W 1902 stał się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁASKO MAREK

  HŁASKO MAREK, ur. 1411934 w Warszawie, zm. 14 VI 1969 w Wiesbaden (RFN), prozaik; 1951-53 pracował jako kierowca w bazach samochodów ciężarowych; 1955-57 red. działu prozy w warsz. tygodniku „Po prostu". Twórczość rozpoczął 1951, debiutował w prasie 1954, rozgłos zyskał zbiorem opowiadań Pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  HISZPAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Kontakty Polski z Hiszpanią sięgają wieków średnich, jednak o początkach znajomości literatury hiszp. w Polsce mówić można w końcu XVI i w XVII w., kiedy kultura Hiszpanii i jej promieniowanie przenikają w głąb Europy. Łącznikami byli pol. dyplomaci i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /13 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

  HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM, misterium wielkanocne, druk. prawdop. w Krakowie ok. 1580-82, pod nazw. —> Mikołaja z Wilkowiecka. Czy był on istotnie autorem, nie ma pewności; prawdopodobniej-sze wydaje się przypuszczenie, iż z dawniejszego tekstu pasyj-no-rezurekcyjnego wyodrębnił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 812

  praca w formacie txt

Do góry