Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  HUNEFELD ANDRZEJ

  HUNEFELD ANDRZEJ, ur. 1591 w Halberstadt (Saksonia), zm. 1666 w Gdańsku, drukarz, nakładca, księgarz. Od 1608 właściciel drukarni w Gdańsku, cieszył się poparciem króla Władysława IV, od którego otrzymał m. in. przywilej wyłączności druku Janua linguarum J.A. Komeńskiego (10 wyd. 1633-48) i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMORESKI Z TEKI WORSZYŁŁY

  HUMORESKI Z TEKI WORSZYŁŁY, najwcześniejsze dwa opowiadania H. Sienkiewicza, wyd. w Warszawie 1872, utrzymane w tonie pozytywist. „powieści z tezą", ilustrujące społ. hasła pozytywizmu, głoszone na łamach „młodej prasy". Pierwsze, Nikt nie jest prorokiem między swymi, prawi o młodym ideologu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMORESKA

  HUMORESKA, krótkie wesołe opowiadanie o nieskomplikowanej fabule, której komizm wzmacniają rozmaite zabiegi, tak kompozycyjne, jak językowo-stylistyczne: zabawne sytuacje, karykaturalnie zdeformowane postacie, dowcipna pointa, kontrast, kalambur, parodia. Współczesną h. charakteryzuje często takie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMNICKI IGNACY

  HUMNICKI IGNACY, ur. 5 II 1798 w Mnichowie (Sandomierskie), zm. 15 V 1864 w Krakowie, dramatopisarz. Studiował 1816-18 filozofię w Krakowie, gdzie 1817 debiutował w druku wierszem w „Gazecie Krak.", 1818 na scenie „dramą z dziejów pol." Goworek, wojewoda sandomierski (wyd. 1819); 1818-22 (współpracował z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAŃSKIE LIRYKI

  HUMAŃSKIE LIRYKI (nazwa nadana przez historyków literatury), cykl wierszy S. Goszczyńskiego, połączonych ostrą tendencją antyklerykalną i antymagnacką, powst. 1824-25, ogł. w oddz. 1 zbioru Trzy struny, Strasburg 1839 (Uczta zemsty w „Nowej Polsce" 1831): Uczta zemsty, Modlitwa wolnego, Larwa niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM RENESANSOWY

  HUMANIZM RENESANSOWY, prąd filoz. i artyst. XIV-XVI w., podstawowy czynnik kultury umysłowej epoki —» odrodzenia, zwanej też renesansem. Termin pochodzi od łac. humanitas (człowieczeństwo) w znaczeniu zbliżonym do gr. paideia (wiedza, umiejętność, kultura osobista, kształtowanie osobowości przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /18 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HULKA-LASKOWSKI PAWEŁ, pseud. T. Gruda, F. Rosica, J. Oścień, A. Sielski

  HULKA-LASKOWSKI PAWEŁ, pseud. T. Gruda, F. Rosica, J. Oścień, A. Sielski, ur. 25 VI1881 w Żyrardowie, zm. 29 X1946 w Cieszynie, pisarz, publicysta, krytyk lit., tłumacz. Pochodził z rodziny robotniczej. W1903-07 studiował filozofię i religioznawstwo w Heidelbergu. W1910—45 w Żyrardowie prowadził pracę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HULEWICZ WITOLD, pseud. Olwid

  HULEWICZ WITOLD, pseud. Olwid, ur. 26 XI 1895 w Kościankach pod Wrześnią, zm. 12 VI 1941 w Palmirach pod Warszawą, brat Jerzego, poeta i prozaik, tłumacz. Od 1917 współwydawca pisma > „Zdrój", prowadził też w Poznaniu wraz z bratem Spółkę Wydawn. „Ostoja". Po jej rozwiązaniu przeniósł się 1922 do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HULEWICZ JERZY

  HULEWICZ JERZY, ur. 4 VIII 1886 w Kościankach pod Wrześnią, zm. 1 VII 1941 w Warszawie, brat Witolda, dramato-pisarz, prozaik, malarz i grafik. Odegrał znaczną rolę w życiu kult. Poznania, m. in. jako współzałożyciel (1917) i red. pisma —» „Zdrój", które wydawał własnym nakładem, czł. grupy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRABINA COSEL. Powieść historyczna

  HRABINA COSEL. Powieść historyczna, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Bibliotece Warsz." 1873, wyd. os. w Warszawie 1874,1.1-2. Osią konstrukcyjną utworu, opartego gł. na świadectwach pamiętnikarskich, jest głośny romans Augusta II z Anną von Hoym. Tajemnice alkowy nie przesłaniają jednak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt

Do góry