Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ILOCZAS

  ILOCZAS, zjawisko prozodyjne polegające na różnicowaniu sylab lub głosek ze względu na długość ich trwania. Stałe opozycje iloczasowe mogą służyć odróżnianiu znaczeń wyrazów, a także stwarzać podstawę do organizacji rytmu wierszowego, np, w antycznej —> metryce. W języku pol. różnice...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILNICKA MARIA, z MAJKOWSKICH

  ILNICKA MARIA, z MAJKOWSKICH, ur. 1825 (1827?) w Jasionnej pod Radomiem (w Warszawie?), zm. 26 VIII 1897 w Warszawie, poetka, powieściopisarka, publicystka. Była archiwariuszką Rządu Nar. w powstaniu 1863, po jego upadku krótko więziona. Zwolenniczka programu pracy organicznej i umiarkowanej emancypacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILEŚIĆ FRAN

  ILEŚIĆ FRAN, ur. 30 VII 1871 w Sw. Juriju pod Śćavnicą, zm. 1 VII 1942 w Lublanie, jugosł. slawista, historyk literatury i publicysta, badacz związków jugosłowiańsko-polskich. Zajmował się gł. literaturą słoweń., szczególnie cenne są jego badania źródłowe okresu iliryzmu, m. in. ,,Ilirskie"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOMOW DIMITYR

  IKONOMOW DIMITYR, ur. 1909, zm. w sierpniu 1975, bułg. tłumacz literatury polskiej. Prżełożył kilkadziesiąt tomów prozy pol., zarówno klas. jak i współcz., w tym utwory: E. Orzeszkowej (Nad Niemnem), B. Prusa (Lalka, Faraon), H. Sienkiewicza (Trylogia), S. Żeromskiego (Walka z szatanem), M. Dąbrowskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNATOW MICHAIŁ

  IGNATOW MICHAIŁ, ur. 1921 w Moskwie, ros. tłumacz literatury polskiej. W czasie II wojny świat, był jednym z oficerów w zorganizowanej na terenie ZSRR pol. 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, w tym czasie poznał język pol. i zaczął tłumaczyć (wiersze L. Szenwalda i J. Tuwima). Już podczas studiów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZIKOWSKI ZYGMUNT ZENON

  IDZIKOWSKI ZYGMUNT ZENON, ur. 1884 w Kaliszu, zm. 28 VIII 1911 w Warszawie, poeta. Po 1905 nauczyciel języka i literatury pol. w warsz. szkołach żeńskich. Od 1910 urzędnik Tow. Ubezpieczeń „Rosja". Zmarł śmiercią samobójczą. Od 1900 ogłaszał wiersze w „Ateneum", „Wędrowcu", „Kurierze Teatr."...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICH CZWORO. Tragedia ludzi głupich w 3 aktach

  ICH CZWORO. Tragedia ludzi głupich w 3 aktach, komedia G. Zapolskiej, powst. 1907, wyst. we Lwowie 1907, wyd. w Warszawie 1912. Komedia obycz. zawierająca ostrą krytykę moralności mieszczańskiej. Akcja toczy się we Lwowie na pocz. XX w. Gł. problemem jest konflikt dwu mentalności ukształtowanych w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYŻDEU TADEUSZ

  HYŻDEU TADEUSZ, ur. 5 V 1769, zm. 12 X 1835 w Kistrzyńcach pod Chocimiem, poeta, tłumacz. Potomek rodziny mołd. osiadłej w XVII w. w Polsce, uważał się za Rumuna (zwł. po 1812, kiedy przeniósł się do Besarabii), ale pisał w języku polskim. Twórczość jego, wykazująca zależność od pisarzy pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNY, cykl utworów poetyckich J. Kasprowicza

  HYMNY, cykl utworów poetyckich J. Kasprowicza, wyd. po raz pierwszy pod tym tyt. w Warszawie 1922. Pierwotnie H. ukazały się w dwóch oddzielnych zbiorach: Ginącemu światu. Dies irae. Salome. Święty Boże, Święty Mocny. Moja pieśń wieczorna (Lwów 1901; właśc. tytułem tomu jest Ginącemu światu) i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN O ZACHODZIE SŁOŃCA NA MORZU

  HYMN O ZACHODZIE SŁOŃCA NA MORZU (tyt. z Pism pośmiertnych 1866, właśc. tyt. Hymn; inc. i refren: „Smutno mi, Boże!"), wiersz J. Słowackiego, powst. „na morzu pod Aleksandrią" 20 X1836, ogł. w „Tygodniku Lit." 1839, złożony z 8 sekstyn, zamykanych refrenem. Nawiązując do tradycji hymnu sytuacją...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt

Do góry