Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN (IBL PAN)

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN (IBL PAN), w Warszawie, placówka nauk. powołana 1948 dla prowadzenia badań indywidualnych i zespołowych w dziedzinie historii literatury pol. i teorii literatury oraz prac edytorskich i materiałowo dokumentacyjnych. Początkowo podlegał Min. Oświaty, 1951 Min. Szkolnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /6 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA

  INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, celowe ukształtowanie głoskowej warstwy wypowiedzi, polegające na takim doborze wyrazów, w którego wyniku pewne głoski lub zestawienia głoskowe powtarzają się z zauważalną, większą niż przeciętna częstotliwością w bliskim sąsiedztwie lub określonym usytuowaniu (-»...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INOWROCŁAW i literatura

  INOWROCŁAW, miasto w woj. bydgoskim, na Pojezierzu Kujawskim. Osada w XII w., prawa miejskie w XIII; od poł. XIX w. uzdrowisko. Biblioteka klasztoru franciszkanów (zał. ok. 1238) zawiera cenne starodruki łac. i polskie. Pierwsza drukarnia M. Lattego; od 1869 drukowano w niej tygodnik pt. „Donosiciel...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INGARDEN ROMAN

  INGARDEN ROMAN, ur. 5 II 1893 w Krakowie, zm. 14 VI 1970 tamże, filozof, teoretyk literatury i sztuki. Studiował filozofię (także matematykę i fizykę) na uniw. we Lwowie, Getyndze, Wiedniu i Fryburgu Badeńskim. W 1924 habilitował się na UJK we Lwowie, gdzie 1933 został prof. i objął katedrę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INES ALBERT

  INES ALBERT, ur. 1620 w Małopolsce, zm. 5 VII 1658 w Krakowie, poeta, nauczyciel wymowy i kaznodzieja jezuicki. Pochodził z rodziny kupieckiej. Autor łac. wierszy maryjnych, m. in. godzinek w 7 odach safickich Horologium Marianum (1643), zbioru Acroamatum epigrammaticorum centuriae sep-tem (Kr. 1653)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPRESJONIZM

  IMPRESJONIZM, kierunek występujący na przełomie XIX i XX w. w sztukach piast., muzyce i literaturze. Znaczenie i zakres terminu „i" są określane różnie i nieraz rozbieżnie; pochodzi on z franc. impression - wrażenie. Nie funkcjonował samodzielnie jako prąd lit., łączył bowiem elementy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMIELA EMANUEL, pseud. Karol Dym

  IMIELA EMANUEL, pseud. Karol Dym, ur. 18 III 1888 w Lipinach (obecnie dzielnica Rudy Śl.), zm. 25 IV 1953 w Katowicach, śl. poeta i dramatopisarz, działacz społeczno-kulturalny. Syn hutnika, studiował krótko na uniw. w Krakowie i Poznaniu. Czł. POW, brał udział w I i III powstaniu śl. oraz w akcji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMAGINA, poemat dygresyjny M. Konopnickiej

  IMAGINA, poemat dygresyjny M. Konopnickiej, prwdr. fragmentów w „Świecie", „Tygodniku Ilustr.", „Kraju", „Życiu", „Głosie", „Kłosach", „Książce" 1886-87,1890-91, wyd. całości w Warszawie 1913. Utwór w 21 pieśniach, pisany oktawą o nierygorystycznej średniówce. Nawiązuje w poetyce i topice do romant...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IŁOWSKI STANISŁAW, Ilovius

  IŁOWSKI STANISŁAW, Ilovius, zm. 1589, humanista-filolog i tłumacz, historyk. Syn wojewody płockiego, wiele lat spędził na studiach zagr., pozostając pod wpływem znakomitych uczonych, jak F. Robortello w Padwie, C.S. Curione w Bazylei i paryski filolog R. Estienne; oni skłonili go do podjęcia prac...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IŁŁAKOWICZÓWNA KAZIMIERA

  IŁŁAKOWICZÓWNA KAZIMIERA, ur. 19 VIII 1892 w Wilnie, zm. 16 II 1983 w Poznaniu, poetka i tłumaczka. Wcześnie osierocona, kształciła się w domu, przez pewien czas na pensji w Warszawie, 1908-09 w Oxfordzie w kolegium dla cudzoziemek. Po złożeniu egzaminów maturalnych w Petersburgu, studiowała 1910-14...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 310

  praca w formacie txt

Do góry