Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  JAN Z LUDZISKA

  JAN Z LUDZISKA, ur. ok. 1400, zm. przed 1460, retor, jeden z pierwszych propagatorów humanizmu renesansowego w Polsce. Syn kujawskiego chłopa, studiował w Akad. Krak. i we Włoszech (doktorat medycyny w Padwie 1433). Wykształcony też w dziedzinie humanist. retoryki, objął 1440 katedrę wymowy Akad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z KOSZYCZEK

  JAN Z KOSZYCZEK, żył w końcu XV i 1 poł. XVI w., pierwszy tłumacz prozy powieściowej; znakomicie przyswoił literaturze pol. —> Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem (1521), Historię o świętej Annie (1520) i —> Poncjana (ok. 1530) a prawdop. również część Historyi rzymskich (—> Gesta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z KLUCZBORKA

  JAN Z KLUCZBORKA, ur. ok. 1370, zm. 1436, filozof, teolog. Od 1387 studiował w Pradze filozofię i prawo, uzyskując 1397 tytuł mgra sztuk wyzwolonych. Należał do pierwszych prof. Ślązaków, którzy przenieśli się (ok. 1401/02) z Pragi do Akad. Krak.; 1404 dziekan wydziału filoz.; 1423 uzyskał doktorat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z KIJAN

  JAN Z KIJAN, pseudonim, nazwisko nie znane, żył na przełomie XVI/XVII w., poeta plebejski, jeden z najwybitniejszych twórców tzw. literatury > sowizdrzalskiej. Pochodził z Podgórza. Autor czterech przynajmniej zbiorków drobnych utworów humoryst. i parodyst.: Sowiźrzał nowy albo raczej Nowyźrzał (1614)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z KĘPY, ŁODZIA

  JAN Z KĘPY, ŁODZIA, zm. 14 IV 1346, poeta; biskup poznański (1335). Biografia mało znana. Brał udział w procesach przeciw Krzyżakom w Inowrocławiu (1321) i w Warszawie (1339). Długosz w katalogu biskupów pozn. gani go za zbyt wesoły tryb życia, przyznając, że był wyksztąłcony. Przytacza też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN BIELECKI. Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym

  JAN BIELECKI. Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym, powieść poetycka J. Słowackiego, powst. w Krzemieńcu w lipcu 1830, prwdr. w t. 1 Poezji, Paryż 1832. Łączy scottowski historyzm (koloryt hist. czasów Stefana Batorego) z nowoż. patriotyzmem (ujęcie problemu zdrady narodowej)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAMB

  JAMB, w —> wierszu sylabotonicznym —> stopa złożona z dwóch sylab: nieakcentowanej i akcentowanej--'- , odpowiadająca nielicznym w języku pol. dwuwyrazowym zestrojom akcentowym (—> akcent), jak np. twój duch, ten drab, za las. Tok jambiczny jest z tego powodu zazwyczaj cezurowany (—> cezura). Wersy lub...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKUBOWSKI WOJCIECH

  JAKUBOWSKI WOJCIECH, ur. 1712 w Krakowskiem, zm. 3 XII 1784 w Warszawie, dyplomata, tłumacz, poeta. W 1734-54 w armii franc., następnie agent franc. tajnej służby dyplomatycznej, od 1755 przebywał w Polsce; od 1764 nieoficjalny charge d'affaires, od 1773 takiż rezydent franc., 1780 otrzymał tytuł franc...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKUBOWSKI JAN ZYGMUNT

  JAKUBOWSKI JAN ZYGMUNT, ur. 23 VI 1909 w Płocku, zm. 11 X 1975 w Warszawie, historyk literatury, krytyk lit., publicysta. W 1928-34 studiował filologię pol. na UW, 1935-39 pracował jako nauczyciel gimn. w Warszawie i w Łodzi. Od 1940 brał udział w tajnym nauczaniu, aresztowany 1942 przez gestapo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKUBOWSKI AUGUST ANTONI

  JAKUBOWSKI AUGUST ANTONI, ur. ok. 1815 na Podolu zm. 25 IV 1837 w Northampton, syn naturalny A. Malczewskiego, poeta. Aresztowany 1833 w Galicji przez władze austr., więziony w Brnie i Trieście, został z grupą 235 Polaków wywieziony 22 XI do Stanów Zjednoczonych; uczył języka franc. w Stockbridge pod...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt

Do góry