Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  JANKE JUTTA

  JANKE JUTTA, ur. 26 XII 1932 w Ostlinde, niem. polonistka. (NRD). W1956 ukończyła studia slawist. na Uniw. im. Humboldta w Berlinie. Pracuje jako lektorka w berlińskim wydawnictwie Volk und Welt. Wydała kilka antologii literatury pol. , m. in. Moderne polnische Prosa (1964, wyd. 2 1966), zawierającą utwory...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANION MARIA

  JANION MARIA, ur. 24 XII 1926 w Mońkach (Białostockie), historyk literatury. W 1945-49 studiowała filologię pol. na UŁ i UW, nast. rozpoczęła pracę nauk. w IBL PAN (prof. od 1963). Badaczka pol. romantyzmu, ogłosiła m. tń. studia monogr. Lucjan Siemieński, poeta romantyczny (1955, os. także wybór...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANISZEWSKI LEON

  JANISZEWSKI LEON, ur. 1810 w Kaliszu, zm. 27 II 1861 w Tyflisie, poeta, muzyk. Od 1829 student filologii UW, 1830 nowicjusz pijarski, zbiegł w szeregi powstańcze; ranny i wzięty do niewoli, 1831—41 przebywał w Bobrujsku i okolicy, a wysłany do Tyflisu, wystąpił z armii ros. i został nauczycielem muzyki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANIK MICHAŁ

  JANIK MICHAŁ, ur. 22 XI 1874 w Ulanowie nad Sanem, zm. 14 X 1948 tamże, historyk literatury, pedagog. Po studiach na UJ pracował od 1896 w szkolnictwie. Czł. PAU (1914). Brał udział w działalności nar. na Śląsku Ciesz. (Wspomnienia cieszyńskie 1929) oraz- w ruchu lud. i niepodległościowym w Galicji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARSKI CZESŁAW

  JANCZARSKI CZESŁAW, ur. 2 IX 1911 w Hruszwicy (Wołyń), zm. 19 V 1971 w Warszawie, poeta, autor utworów dla dzieci. Studiował na wydziale mat.-przyr. Uniw. Lwow. oraz filologię pol. na UW. W l. trzydziestych należał do grupy lit. Wołyń (wraz z Z. Ginczanką, W. Iwaniukiemiin.), utrzymywał kontakt z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANICKI KLEMENS, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski

  JANICKI KLEMENS, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski, ur. 17 XI 1516 w Januszkowie pod Żninem, zm. w pocz. 1543 w Krakowie, poeta, najwybitniejszy przedstawiciel wczesnej humanist. poezji polsko-łacińskiej. Urodzony w rodzinie chłopskiej, z racji słabego zdrowia przeznaczony do nauki, zwrócił uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /4 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANASZEK-IVANIĆKOVA, HALINA

  >

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z WIŚLICY

  JAN Z WIŚLICY, ur. ok. 1485, zm. 1516-20, poeta polsko-łaciński. Pochodził z ubogiego mieszczaństwa. Uczeń Pawła z Krosna w Akad. Krak., zaznaczył się jako autor pierwszej w Polsce renesansowej epopei w 3 księgach Bellum Prutenum (Kr. 1516). Epopeja o „wojnie pruskiej", pisana łaciną klasycyzującą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z TĘCZYNA. Powieść historyczna

  JAN Z TĘCZYNA. Powieść historyczna, powieść J.U. Niemcewicza, powst. 1821-23, czytana fragmentami w salonie wdowy po S.K. Potockim, wyd. w Warszawie 1824-25, t. 1-3. Bohater tyt. to Jan Chrzciciel Tęczyński, zm. 1563 w duń. więzieniu w przededniu ślubu z królewną szwedz. Cecylią (znany gł. z poematu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN Z SZAMOTUŁ, zw. Paterkiem

  JAN Z SZAMOTUŁ, zw. Paterkiem, ur. ok. 1480, zm. 9 I 1519 w Rusocicach pod Czernichowem, kaznodzieja. Mieszczanin wielkopol., studia odbył w Akad. Krak. 1500-04, nowicjat u bernardynów 1504-05; opuścił klasztor dla profesury w Akad. Krak., gdzie m. in. wykładał filozofię, poetykę, objaśniał listy J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt

Do góry