Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  JANOWSKI JAN NEPOMUCEN

  JANOWSKI JAN NEPOMUCEN, ur. 17 V 1803 w Konopiskach pod Częstochową, zm. 5 II 1888 w Paryżu, publicysta. Syn oczynszowanego chłopa, ukończył 1827 studia prawnicze na UW. Podczas powstania działacz Tow. Patriotycznego, był jednym z jego najradykalniejszych publicystów, m. in. jako współred. „Kuriera...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANOCKI, Jaenisch, JAN DANIEL ANDRZEJ

  JANOCKI, Jaenisch, JAN DANIEL ANDRZEJ, ur. w końcu grudnia 1720 w Międzychodzie lub w okolicy (Wielkopolska), zm. 29 X 1786 w Warszawie, bibliograf, bibliotekarz. Ukończywszy szkołę w Dreźnie i instytut pedag. w Pforcie, pracował od 1745 do śmierci nad uporządkowaniem —> Biblioteki Załuskich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKOWSKI (EUSTACHY) PLACYD, pseud. John of Dycalp

  JANKOWSKI (EUSTACHY) PLACYD, pseud. John of Dycalp, ur. 20 IX 1810 w Wojskiej (Podlasie), zm. 11 III 1872 w Żyrowicach (Nowogródzkie), duchowny unicki, nast. prawosławny, prozaik, poeta. Syn księdza unickiego, po ukończeniu 1830 Seminarium Gł. Uniw. Wil. przyjął święcenia; w l. trzydziestych włączył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKOWSKI JÓZEF, pseud. Jota, Wrotny i in.

  JANKOWSKI JÓZEF, pseud. Jota, Wrotny i in., ur. 14IV1865 w Wiśniewie pod Siedlcami, zm. 13 V 1935 w Warszawie, poeta, dramaturg, nowelista, publicysta, tłumacz. Ok. 1888 ukończył wydz. filoz. UW, następnie studiował w Paryżu. W 1896-1900 współwydawca i red. „Kuriera Świątecznego", 1909-10 —> „Romansu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKOWSKI JERZY, pseud. Jerzy Szum

  JANKOWSKI JERZY, pseud. Jerzy Szum, ur. 1887 w Wilnie, zm. 1941 w Kojranach pod Wilnem, poeta i publicysta. W czasie rewolucji 1905 czynny w Łodzi jako agitator PPS, od 1906 uprawiał publicystykę społ.-polit. i lit., m. in. w piśmie —> „Tydzień", które redagował 1912-13 w Warszawie. Był organizatorem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKOWSKI EDMUND

  JANKOWSKI EDMUND, ur. 16X111912 w Warszawie, historyk literatury, edytor. Po studiach polonist. na UW (1931-36) pracował jako nauczyciel gimn.; podczas okupacji niem. czynny w tajnym nauczaniu. Po wojnie (od 1949) w ramach prac TNW zorganizował Archiwum E. Orzeszkowej, które prowadzi do dziś w IBL PAN, obok...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in.

  JANKOWSKI CZESŁAW, pseud. Czesław i in., ur. 20 XII 1857 w Polanach (Wileńszczyzna), zm. 6 X 1929 w Wilnie, poeta, publicysta, krytyk, tłumacz. Studiował na wydziale filol. ros. UW i wydz. filoz. UJ. Organizator życia kult. w Wilnie, współzałożyciel (1907) TPN Wil., po 1922 prezes ZZLP w Wilnie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKO Z CZARNKOWA

  JANKO Z CZARNKOWA, ur. ok. 1320, zm. ok. 1387, kronikarz. Był synem wójta w Czarnkowie (Wielkopolska); zapewne miał wykształcenie prawnicze. Karierę rozpoczął u boku bpa szweryńskiego Andrzeja z Wiślicy. Po 1356 powrócił do Polski, gdzie otrzymał z czasem archidiakonat gnieźnieński. U schyłku 1366...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKO MUZYKANT, nowela H. Sienkiewicza

  JANKO MUZYKANT, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1879, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1880, oparta na motywie zmarnowanego dziecka o talencie artysty. Wynędzniały malec wiejski, urzeczony czarem muzyki, zakrada się do dworu, by dotknąć prawdziwych skrzypiec, i zamach ten przypłaca życiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANKO CMENTARNIK. Gawęda ludowa

  JANKO CMENTARNIK. Gawęda ludowa, gawęda wierszem W. Syrokomli, powst. i wyd. (w Wilnie) 1856. Dzieje chłopa pańszczyźnianego znad Niemna, Janka Skiby, który odbył kampanie napoleońskie przy boku pana, a nast., rannego pod Moskwą, pielęgnował przez długie lata z dala od rodzinnej wioski; konfrontacja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /23.02.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry