Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KALISZEWSKI JULIAN, pseud. Klin

  KALISZEWSKI JULIAN, pseud. Klin, ur. 1845 w Warszawie, zm. 26 VIII 1909 tamże, satyryk, publicysta. Uczeń Szkoły Gł. Warszawskiej. Debiutował 1863 artykułem kryt. w „Kurierze Niedzielnym'' i zamieszczał w nim wiersze satyryczne. Wrażenia z licznych podróży po Europie znalazły odbicie w Szkicach (cz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALISZANIN. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic

  KALISZANIN. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic, pismo wyd. w Kaliszu 1870-92 dwa razy w tygodniu, przez K.W. Hindemitha; współzałożycielem i pierwszym red. był A. Chodyński (I - II 1870), następnymi - J. Tański (II - X 1870), Hindemith (X 1870 - VIII 1871), ponownie Tański (VIII 1871 -VII 1874), J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALISZ i literatura

  KALISZ, miasto woj., w dolinie Prosny. Położone na dawnym „szlaku bursztynowym" i późniejszych traktach handlowych, ma najstarszy z miast polskich zapis źródłowy, w postaci nazwy Kalisia umieszczonej we Wstępie do geografii Ptolemeusza (II w.n.e.); wzmianki także w kronikach Galla i Długosza. Odniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /17 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALIŃSKI JAN DAMASCEN (imię zakonne, imię chrzestne nie znane), Ioannes Damascenus a Matre Dei

  KALIŃSKI JAN DAMASCEN (imię zakonne, imię chrzestne nie znane), Ioannes Damascenus a Matre Dei, ur. 8 V 1664 w Sompolinku (Kujawy), zm. 26 XI 1726 w Dąbrowicy (Polesie), poeta. Otrzymał wykształcenie w szkołach pijarskich; wstąpił do zakonu 1681. Uczył w kolegiach w Łowiczu, Górze Kalwarii, Chełmie. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALINA, ilustr. tygodnik

  KALINA, ilustr. tygodnik (okresowo dwutygodnik) lit.-artyst. i dydakt. poświęcony sprawom kobiecym i wychowaniu młodzieży, wyd. w Krakowie 1866-70. Faktycznymi red. byli: M. Bałucki i A. Szczepański. Od 1869 wydawcą i red. był S. Gralichowski, obok A. Dawidowicza jako „kierującego redakcją"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALENDARZE

  KALENDARZE wykazy dni, tygodni i miesięcy roku wg określonej rachuby czasu (łac. calendae - pierwszy dzień miesiąca), wzbogacane in. informacjami. K. polskie zgodnie z tradycją kośc. oparte były początkowo na k. juliańskim (obliczonym przez Sozygenesa i in. ża panowania Juliusza Cezara) a od 1582 -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /10 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALDENBACH KRZYSZTOF

  KALDENBACH KRZYSZTOF, ur. 11 VIII 1613 w Świebodzinie pod Głogowem, zm. 16 VII 1698 w Tybindze, poeta. Pochodził z rodziny mieszcz., uważał się za Ślązaka; studiował we Frankfurcie nad Odrą (od 1628) i Królewcu (od 1631); wykładał poezję, retorykę i historię w królewieckiej szkole staromiejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALAMBUR

  KALAMBUR, celowe i zaskakujące nadanie dwuznaczności jakiemuś słowu lub zwrotowi przez uwydatnienie jego podobieństwa do in. słów i zwrotów, które zostają bądź bezpośrednio wprowadzone w najbliższym kontekście, bądź też na różne sposoby aluzyjnie uprzytomnione, m.in.: przez: 1) kontaminację obu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAJUS CEZAR KALIGULA. Dramat w 4 aktach

  KAJUS CEZAR KALIGULA. Dramat w 4 aktach, utwór dram. K.H., Rostworowskiego, wyst. w Krakowie i Warszawie 1917, wyd. w Krakowie t.r. Pierwowzorem bohatera dramatu był cesarz rzym. Kaligula, ale Rostworowski ukształtował swego bohatera z zupełną swobodą. Uczynił go wbrew relacjom hist. człowiekiem niegdyś...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAJSIEWICZ HIERONIM

  KAJSIEWICZ HIERONIM, ur. 7 XII 1812 w Giełgudyszkach (Żmudź), zm. 26 II 1873 w Rzymie, współzałożyciel pol. zgromadzenia zakonnego zmartwychwstańców, pisarz rel., kaznodzieja. Uczestnik powstania 1830-31, emigrant we Francji, pod wpływem Mickiewicza zwrócił się ku katolicyzmowi i został współtwórcą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edujota Dodano /24.02.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry