Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego

  KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego, rozprawka H. Kamieńskiego, powst. w Rudzie 1843/44, wyd. przez TDP 1849 w Paryżu pod pseud. Filaret Prawdoski, popularyzująca w katechizmowej formie pytań i odpowiedzi gł. myśli dzieła O prawdach żywotnych narodu polskiego. Pomyślana jako rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATASTROFIZM

  KATASTROFIZM, typ świadomości historiozoficzno-moralnej, która przejawiała się w literaturze, publicystyce i teorii kultury na przełomie XIX/XX w. oraz w 20-leciu międzywojennym. Treścią jej było przewidywanie bliskiej i nieuchronnej zagłady, jaka zagrażać miała współcz. światu, zwł. jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATARYNKA, nowela B. Prusa

  KATARYNKA, nowela B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1880, wyd. w Szkicach i obrazkach, t. 1, Warszawa 1885. Epizod z życia starego warsz. adwokata, sybaryty i egoisty, który przejęty nieszczęściem niewidomej dziewczynki, obserwowanej przez okno, rezygnuje z ciszy i spokoju, Widząc że muzyka katarynki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOG KRÓLÓW, cykl wierszy

  KATALOG KRÓLÓW, cykl wierszy (epigramów, pieśni, od), zawierających zwięzłe charakterystyki panujących; typ poezji znany w Europie (Petrarka, Pierre de Lille), uprawiany w Polsce od poł. XVI w. przez poetów łac. i pol.; spotykany do pocz. XIX w. Cykle te nosiły różne tyt.: Katalog, Żywoty, Icones...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALEKSA

  KATALEKSA, w —> wierszu sylabotonicznym skrócenie ostatniej —> stopy wersu lub członu wersowego o końcową sylabę nieakcentowaną. K. podlegają więc —> trochej, —> amfibrach, —> daktyl i —> peon III; w daktylu możliwa jest ponadto k. podwójna, obejmująca dwie ostatnie sylaby nieakcentowane. W stopach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAŚKA KARIATYDA. Powieść współczesna

  KAŚKA KARIATYDA. Powieść współczesna, powieść G. Zapolskiej, prwdr. w „Przeglądzie Tyg." 1885-86, wyd. os. w Warszawie 1888. Pierwszy utwór powieściowy Zapolskiej napisany wg koncepcji naturalist. (widocznych zwł. w wyborze tematu i metodzie pisarskiej), o wyraźnym zaangażowaniu społecznym. Ukazuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASZUBY, dodatek regionalny „Gazety Kartuskiej"

  KASZUBY, dodatek regionalny „Gazety Kartuskiej", miesięcznik nauk.-lit. poświęcony sprawom ziemi kaszubskiej, wyd. 1936-39 w Kartuzach przez J. Bielińskiego, red. przez S. Bielińskiego. Pismo skupiało miejscowych twórców, szerzyło wiedzę o dziejach i folklorze regionu, uwydatniało rolę kultury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASZUBY i literatura

  KASZUBY, kraina obejmująca dawne powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, kościerski oraz część chojnickiego, bytowskiego i lęborskiego. Pierwotnie tereny kaszubskie, znajdujące się pod panowaniem książąt wschodniopomorskich, sięgały niemal po rz. Parsętę dzielącą je od plemion...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /16 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASZEWSKI KAZIMIERZ

  KASZEWSKI KAZIMIERZ, ur. 5 III 1825 w Warszawie, zm. 30 VI 1910 tamże, krytyk lit. i teatr., tłumacz. Prawdop. brał udział w powstaniu 1863. Był sekretarzem Szkoły Gł. 1862-69, czł. TNK i AU (1873), czł. TNW (1908). Współred. „Biblioteki Warsz.", red.  —> „Tygodnika Romansów i Powieści", 1859...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASZTELOWICZ STANISŁAW

  KASZTELOWICZ STANISŁAW, ur. 15 IX 1900 w Szebniach pod Jasłem, zm. 1 IV 1956 w Krakowie, krytyk lit., pedagog. Po studiach na UJ osiadł 1924 na Śląsku, gdzie pracował jako nauczyciel gimn.; współpracował z kwart. —> „Zaranie Śląskie". Ogłosił m. in. studium Tragicy doby bez kształtu. 0 współczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt

Do góry