Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KAWECKI ZYGMUNT

  KAWECKI ZYGMUNT, ur. 13 IV 1876 w Samborze, zm. 22 VIII 1955 w Poznaniu, dramatopisarz. Studiował prawo na Uniw. Lwow., filologię na UJ; pracował jako nauczyciel gimnazjalny, później dziennikarz. Rozgłos przyniosła mu pierwsza sztuka Dramat Kaliny (wyst. i wyd. 1902), której bohaterem jest artysta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWCZYŃSKI MAKSYMILIAN

  KAWCZYŃSKI MAKSYMILIAN, ur. 29 XII 1842 w Ostrorogu (Poznańskie), zm. 12 IV 1906 w Krakowie, historyk i teoretyk literatury, romanista, germanista. Studiował w Lipsku, Zurychu, Lwowie, Monachium i Paryżu. W 1883-87 wykładowca, od 1890 prof. filologii rom. na UJ; czł. AU (od 1890). W pracy Metoda Taine'a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWALEC JULIAN

  KAWALEC JULIAN, ur. 11 X 1916 we Wrzawach pod Tarnobrzegiem, prozaik. Pochodzi ze środowiska chłopskiego, podczas studiów polonist. na UJ związany z ZMW RP,, Wici'', okres okupacji niem. spędził w rodzinnej wsi. Po wojnie osiadł w Krakowie, pracując jako dziennikarz i reporter w prasie ludowej. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWA. Komedia w 1 akcie

  KAWA. Komedia w 1 akcie, komedia A.K. Czartoryskiego, powst. i wyd. 1779, wyst. 1787 w teatrze Mniszchów w Wiśniowcu. Reprezentuje typ sztuki dyskusyjnej, pozbawionej intrygi dram. (na wzór Krytyki ,,Szkoły żon'' Moliera); w obrazku scen. przedstawiającym spotkanie na kawie u warsz. damy poddał autor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAUKASKA GRUPA POETÓW

  KAUKASKA GRUPA POETÓW, luźna grupa poetów zesłańców, uczestników powstania 1830-31 i konspiracji polistopa-dowej, wcielonych do armii carskiej na Kaukazie, skupionych wokół T. Łady-Zabłockiego, który korzystając z życzliwości przychylnego Polakom namiestnika, M. Woroncowa, starał się stworzyć w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOWICE i literatura

  KATOWICE, miasto woj. na Wyżynie Śl., nad Rawą (dawniej nazwa Roździanka; dopływ Brynicy), jedno z 7 wielkich miast Górnośl. Okręgu Przemysłowego. Leży na terenie średniow. osad, gdzie znajdowały się kuźnice żelaza, a ich nazwy zostały utrwalone w dokumentach z 1299 (Dąb), 1360 (Bogucice...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /21 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku

  KATOLIK, czasopismo wyd. na Pomorzu i na Śląsku 1868-1931, zał. przez J. Chociszewskiego w Chełmnie jako ilustr. pismo rei. dla ludu, ukazujące się 3 razy w miesiącu. W początkowym okresie dominowały w K. artykuły i powiastki rel., hist., przyr., ze względów polit. uwzględniano w tematyce jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

  KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL), do 1928 p. n. Uniwersytet Lubelski, prywatna szkoła wyższa zał. 1918, z inicjatywy ks. I. Radziszewskiego, rektora petersburskiej Akad. Duchownej, od 1938 posiadająca uprawnienia nadawania stopni nauk., na równi z uniw. państwowymi. W skład KUL wchodzą obecnie 4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /7 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATHARSIS (gr. oczyszczenie)

  KATHARSIS (gr. oczyszczenie), jedna z podstawowych i najbardziej swoistych kategorii antycznej estetyki, zakładająca celowe oddziaływanie dzieła sztuki na doznania odbiorców. Genetycznie związana z wierzeniami orfickimi, w których ważną rolę przyznawało się tańcowi i muzyce jako czynnikom...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO

  KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO, jaki był około roku 1735 napisany przez j.p. Sterne w języku angielskim, potym przełożony po francusku, a teraz na koniec po polsku, satyryczna broszura polit. F.S. Jezierskiego (M. Baliński, na podstawie brudęopisu z poprawkami Jana Śniadeckiego sugeruje jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /27.02.2012 Znaków /1 043

  praca w formacie txt

Do góry