Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KELLES-KRAUZ KAZIMIERZ, pseud. Michał Luśnia, K. Radosławski

  KELLES-KRAUZ KAZIMIERZ, pseud. Michał Luśnia, K. Radosławski, ur. 22 III 1872 w Szczebrzeszynie (Zamojszczyzna), zm. 24 VI 1905 w Pernitz (Austria), socjolog, teoretyk kultury, krytyk, działacz socjalistyczny. Ukończył College Librę des Sciences Politiąues w Paryżu. Był 1896-99 czł. Centralizacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KELLER SZCZEPAN, pseud. Chłop z Mirachowskiej Ziemi, Ks. Szczepan

  KELLER SZCZEPAN, pseud. Chłop z Mirachowskiej Ziemi, Ks. Szczepan, ur. 10 VII 1827 w Chmielnie pod Kartuzami, zm. 20 X 1872 w Pogódkach pod Kościerzyną, pomorski pisarz i folklorysta; ksiądz. Publikował okolicznościowe wiersze rei. i moralizatorskie artykuły dla czytelnika lud.; w chełmińskiej „Szkółce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KECKERMANN BARTŁOMIEJ

  KECKERMANN BARTŁOMIEJ, ur, 1572, zm. 1609 w Gdańsku, filozof-humanista, pedagog, retor; znakomity uczony gd. doby renesansu. Arystotelik, wychowanekWittenbergi(1590-92) i Heidelbergu (1592-1602), gdzie poza filozofią studiował teologię i po uzyskaniu licencjatu otrzymał propozycję katedry; wolał jednak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĄKOLEWSKI KRZYSZTOF

  KĄKOLEWSKI KRZYSZTOF, ur. 16 III 1930 w Warszawie, reporter, prozaik, autor scenariuszy filmowych. Studiował w ANP, ukończył wydział dziennikarski UW (1954). Początkowo związany z „Pokoleniem" (1949-50), był nast. członkiem redakcji „Sztandaru Młodych" (1950-60), „Świata" (1960-69), „Kultury"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZBIARUK UŁADZIMIR

  KAZBIARUK UŁADZIMIR, ur. 29 VIII 1923 w Bondarach (Białostockie), białorus. historyk literatury, badacz związków lit. białorusko-polskich. Autor prac o literaturze białorus. XIX i XX w., prześledził w niej tradycje romantyzmupol.: Plonnyja kantakty. Niekatoryja pytani biełaruska-polskich litaraturnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZANIE

  KAZANIE, utwór prozaiczny, służący celom kośc.-dydakt., podlegający w swym rozwoju zasadom —» retoryki oratorskiej (—» oratorstwo), wprowadzający niekiedy elementy narracji epicko-fabularnej, zwane od czasów średniowiecza —» przykładami (egzemplami). W środowiskach akad. przygotowywano i wygłaszano...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /5 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

  KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE, najdawniejszy rękopiśmienny zabytek artystyczny prozy pol., pochodzący z w. XIV. Zawiera urywki pięciu kazań i szóste w całości. Jest odpisem starszego tekstu, o czym świadczy archaiczność języka. Powstał zapewne w Leżajsku lub Miechowie, a przechowywany był w bibliotece...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZANIA SEJMOWE

  KAZANIA SEJMOWE, traktat polityczny P. Skargi w formie ośmiu kazań powst. po sejmie 1597, wyd. jako dodatek do Kazań na niedziele i święta w Krakowie 1597 i dwukrotnie jeszcze za życia autora, 1600 i 1610. Dzieło zawierało ostrą krytykę postępującej anarchizacji życia publ. oraz wad szlacheckich. Do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE

  KAZANIA GNIEŹNIEŃSKIE, rękopiśmienny zabytek prozy z pocz. XV w., zawierający 103 kazania łac. (z glosami pol.) i 10 pol., przechowywany w Bibl. Kapitulnej w Gnieźnie. Zbiór spisany prawdop. w diecezji krak., przez Wielkopolanina (wg J. Wolnego był nim Łukasz z Wielkiego Koźmina), stanowi cenny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWYN STEFAN

  KAWYN STEFAN, ur. 28 III 1904 we Lwowie, zm. 29 IX 1968 w Lodzi, historyk literatury. W 1922-27 studiował na UJK, m. in. pod kierunkiem W. Bruchnalskiego i J. Kleinera, nast. pracował jako nauczyciel gimn.; habilitowany 1945, wykładał do 1950 na KUL, nast. na UL, od 1954 prof. tej uczelni; czł. TN KUL (od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt

Do góry