Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KIJOWSKI ANDRZEJ

  KIJOWSKI ANDRZEJ, ur. 29 XI1928 w Krakowie, krytyk lit., prozaik, eseista. W 1948-54 studiował filologię pol. na UJ, m. in. pod kier. K. Wyki, debiutował w prasie 1950. Czł. zespołu red. „Życia Lit." (1951-54), od 1955 w Warszawie, pracował krótko w red. „Nowej Kultury" i „Przeglądu Kult.", od 1958...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERLESZ

  KIERLESZ, staropol. nazwa średniowiecznej pieśni rel., rozwiniętej z —> tropu do liturgicznego wezwania „Kyrie eleison", stanowiącego refren pieśni (stąd skróć, nazwa: Kirleis, leis, lais, spolszczenie: lajza lub k.). Forma ta rozwinęła się zwł. w Niemczech (pierwszy zapis z X w.), stając się tu w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERCZYŃSKA MELANIA

  KIERCZYŃSKA MELANIA, ur. 12 X 1888 w Warszawie, zm. 4 VII 1962 tamże, krytyk lit., publicystka, poetka, tłumaczka. Związana z rewol. ruchem robotn., działała od 1906 w SDKPiL, nast. w KPRP i KPP, PPR i PZPR. W 1918-39 nauczycielka, brała udział w pracach społ.-oświat, lewicy, publikowała w pismach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIELCE i literatura

  KIELCE, miasto woj. w Górach Świętokrzyskich, nad Silnicą. Wczesnośredniow. osada targowa, później kasztelańska. Legenda wiąże powstanie miasta i fundację kościoła Św. Wojciecha (1086) z Mieszkiem, synem Bolesława Śmiałego, ocalonym tu cudownie przez świętego. Od pocz. XII w. własność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /13 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEDRZYŃSKI STEFAN, pseud. Etienne

  KIEDRZYŃSKI STEFAN, pseud. Etienne, ur. 20 VII 1888 w Warszawie, zm. 19 VII 1943 w Nowej Wsi pod Warką, dramaturg, powieściopisarz. Ukończył warsz. Szkołę Sztuk Pięknych. W 1905 brał udział w akcjach PPS. W 1913 przebywał w Paryżu, gdzie pisywał teksty dla pol. kabaretów emigr.; 1914-15 w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KICIŃSKI BRUNO, hrabia

  KICIŃSKI BRUNO, hrabia, ur. 7 X 1797 w Lachowicach (wsch. Galicja), zm. 23 III 1844 w Ojrzeniu pod Przasnyszem, dziennikarz-wydawca, tłumacz, poeta. Syn dyr. Gabinetu Stanisława Augusta, kuzyn J. Lelewela, którego inspiracji i wpływom wiele zawdzięczał, uczył się w wiedeńskim Theresianum i żoliborskim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /3 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KĘTRZYŃSKI WOJCIECH

  KĘTRZYŃSKI WOJCIECH, ur. 11 VII 1838 w Lecu (Giżycko), zm. 15 11918 we Lwowie, historyk, wydawca źródeł, etnograf, publicysta. Pochodził ze zniemczonej rodziny von Winkler, ale już w osiemnastym roku życia opowiedział się za polskością, potwierdzając swą przynależność nar. udziałem w powstaniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KEMPSKI, Kempski, ADAM

  KEMPSKI, Kempski, ADAM, zm. po 1766, poeta, tłumacz, zbieracz pieśni ludowych. Pochodził z Mazowsza. W 1721-31, w okresie nauki w Krakowie, układał wiersze pol., m. in. stylizacje lud.; zbierał też frywolne przyśpiewki (32 teksty Pieśni wiejskich i 92 teksty Pieśni mazowieckich, zachowane w rkpsie Bibl...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KERENYI GRACIA

  KERENYI GRACIA, ur. 9 IV 1925 w Budapeszcie, węg. poetka, tłumaczka, popularyzatorka i badaczka literatury polskiej. Studia filol. ukończyła 1949 w Budapeszcie, doktorat uzyskała 1970 na UW. W 1944—45 aresztowana przez gestapo za udział w ruchu oporu, przebywała w obozie koncentracyjnym - w tych latach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KELM KURT

  KELM KURT, ur. 1 XII 1925 w Łodzi, niem. tłumacz literatury polskiej (NRD). Studiował filologię pol. na Uniw. im. Humboldta w Berlinie. Dorobek przekładowy K. obejmuje ponad 30 dzieł pol. pisarzy współcz., prezentując szeroki wachlarz zainteresowań tłumacza (od pozycji nauk. po literaturę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt

Do góry