Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KLEMENSIEWICZ ZENON

  KLEMENSIEWICZ ZENON, ur. 2 IX 1891 w Tarnowie, zm. 2 IV 1969 pod Zawoją (w katastrofie lotniczej), językoznawca, badacz stylu, dydaktyk. W 1909-14 studiował na UJ, m.in. pod kier. I. Chrzanowskiego, J. Łosia, J. Rozwadowskiego. Habilitowany 1930 (dodatkowo 1933 w zakresie dydaktyki), 1939-61 prof. UJ, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEKA, czasopismo społ.-kult.

  KLEKA, czasopismo społ.-kult., wyd. 1937-39 w Wejherowie, początkowo jako dwutygodnik, 1939 tygodnik; wydawca i red. nacz. F. Schróder, 1939 także E. Ogórek i J.R. Rąbca, młodzi wejherowscy literaci-Kaszubi. Program pisma przewidywał przeciwdziałanie niem. dywersji na Pomorzu (gadzinówka „Przyjaciel Ludu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEINER JULIUSZ

  KLEINER JULIUSZ, ur. 24 IV 1886 we Lwowie, zm. 23 III 1957 w Krakowie, historyk i teoretyk literatury, edytor. Studia w zakresie filologii pol., germanistyki i filozofii, zakończone 1908 doktoratem, odbył na Uniw. Lwow., m.in. pod kierunkiem W. Bruchnalskiego, J. Kallenbacha i K. Twardowskiego. Po ich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /6 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLECHDY. Starożytne podania i powieści ludu polskiego

  KLECHDY. Starożytne podania i powieści ludu polskiego, zbiór K. W. Wójcickiego, wyd. 1837 w Warszawie, t. 1-2, dedykowany D. Magnuszewskiemu, wyd. 3 uzup. tamże 1876. Wyraz charakterystycznych dla epoki zainteresowań folklorem (—» folklorystyka), w zamyśle zbiór bajek lud., zawiera też elementy gatunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEBBA JÓZEF

  KLEBBA JÓZEF, ur. 24 XII 1860 w Żelistrzewie pod Puckiem, zm. 31 V 1931 w Kosakowie, kaszubski pisarz lud., z zawodu kowal. Rozwijał działalność oświat, i patriot., m.in. jako prezes Tow. Ludowego zał. 1909 w Kosakowie, współtwórca 1913 Domu Lud. w sąsiednim Pierwoszynie; wzbogacił zbiory Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLĄTWA. Tragedia, dramat S. Wyspiańskiego

  KLĄTWA. Tragedia, dramat S. Wyspiańskiego (bez podziału na akty), powst. w czerwcu 1899, prwdr. w „Życiu" krak. 1899, wyd. w Krakowie t.r., wyd. 3 (skrócone przez autora) tamże 1904. „Rzecz dzieje się we wsi Gręboszowie pod Tarnowem" i została oparta częśc. na autentycznych, ale przetworzonych przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLAUZULA

  KLAUZULA: 1) W —> wierszu końcowym segment —> wersu, zazwyczaj rygorystycznie ujednolicony wg reguł danego systemu wersyfikacyjnego. Funkcja k. polega na wyodrębnianiu wersu i konstytuowaniu go w roli podstawowej jednostki wierszowej, wyróżnionej samodzielnąwierszową —> intonacją. Sygnałami k. bywają:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM POSTANISŁAWOWSKI, klasycyzm warszawski, pseudoklasycyzm

  KLASYCYZM POSTANISŁAWOWSKI, klasycyzm warszawski, pseudoklasycyzm, ogół zjawisk lit. w pierwszym 30-leciu XIX w. stanowiących kontynuację klasycyst. tendencji doby stanisławowskiej (—» klasycyzm). Zjawiska te skupiły się szczególnie w dwóch miastach: w Warszawie, jakogł. ośrodku klasycyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /7 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM

  KLASYCYZM. W szerokim rozumieniu terminu k. określa się nim zespół cech charakterystycznych dla antycznej sztuki oraz literatury gr, i rzym., uznanych od czasów odrodzenia za twórczość doskonałą pod względem artyst., a także dającą pełny i harmonijny obraz świata i człowieka; twórczość ta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /8 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCY I ROMANTYCY POLSCY. W dwóch listach wierszem

  KLASYCY I ROMANTYCY POLSCY. W dwóch listach wierszem, listy poetyckie F. Morawskiego: Do klasyków (powst. 1825) i Do romantyków (powst. nie przed 1827), krążące w odpisach w warsz. środowisku lit, wyd. w Warszawie 1829 z obszernymi przypisami autora. Dedykowane J. U. Niemcewiczowi, „bezstronnemu sędziemu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ortografia Dodano /28.02.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt

Do góry