Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KOŁONIECKI ROMAN

  KOŁONIECKI ROMAN, ur. 3 VIII 1906 w Warszawie, zm. 25 I 1978 tamże, poeta, tłumacz. Początkowo związany z łódzką grupą lit. —> Meteor, nast. współred. warszawskiego mies. —> „Droga" (1930-37 sekretarz red.) i tyg. —> „Pion" (1937-39), uprawiał programową publicystykę lit. (Społeczne zadania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁODZIEJ PIOTR

  KOŁODZIEJ PIOTR, ur. 15 II 1853 w Siemianowicach (G. Śląsk), zm. 14 XII 1931 tamże, pisarz ludowy. Syn rolnika, ukończył szkołę lud., pracował m; in. jako robotnik w hucie. Uczestniczył w pol. życiu społ. i kult., 1883 prezes Związku Chrześc.-Lud., od 1919 członek Tow. Oświaty im. Św. Jacka w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁO LITERACKO-ARTYSTYCZNE

  KOŁO LITERACKO-ARTYSTYCZNE, stowarzyszenie działające we Lwowie 1880-1939. Powst. 1 X 1880 jako Koło Lit., 1884 zmieniło nazwę na K.L.-A. Zrzeszało ludzi pióra, artystów oraz miejscowąinteligencję. Początkowo miało charakter klubu towarzyskiego, od 1892 - wraz z powstaniem sekcji lit. i artyst. -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁŁĄTAJ HUGO

  KOŁŁĄTAJ HUGO, ur. 1 IV 1750 w Dederkałach (Wołyń), zm. 28 II 1812 w Warszawie, działacz i pisarz polit., organizator i teoretyk nauki i oświaty, historyk, filozof. Najmłodszy syn w podupadłej majątkowo rodzinie szlach., szukał tradycyjnie kariery w stanie duchownym; kleryk przed 1764, święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /11 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁACZKOWSKI STEFAN

  KOŁACZKOWSKI STEFAN, ur. 17 VI 1887 w Ujarzyńcach (Podole), zm: 16 II 1940 w Krakowie, krytyk i historyk literatury, publicysta. Dotknięty od młodości chorobą i kalectwem, tak szkołę średnią, jak studia wyższe odbył w sposób daleki od normalnego toku, zdobywając jednak rozległe wykształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /4 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLUMBOWIE, ROCZNIK 20

  KOLUMBOWIE, ROCZNIK 20, powieść R. Bratnego, powst 1955—56, wyd. w Warszawie 1957. Poświęcona pokoleniu wkraczającemu w życie dojrzałe w czasie II wojny świat., przedstawia gł. losy warsz. młodzieży ze środowiska inteligenckiego uczestniczącej w zbrojnej konspiracji antyhitlerowskiej w szeregach AK...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLOKWIALIZM

  KOLOKWIALIZM, element językowy, zazwyczaj leksykalny lub składniowy o charakterze potocznym, przeniesiony z języka mówionego do wypowiedzi literackiej. Możliwości wprowadzenia k. do utworu lit. określone są przez normy stylist właściwe danej poetyce (np. doktryna klasycyzmu wykluczała k. z poezji). K...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLLOKACJA. Powieść

  KOLLOKACJA. Powieść, powieść J. Korzeniowskiego, powst. w Charkowie 1845, wyd. w Wilnie 1847 (wznów. 1851). Na fabułę utworu składają się dwa wątki: intrygi bogatego dorobkiewicza, prezesa Zagartowskiego, który planuje korzystne małżeństwo jedynaczki, Kamili, a także rujnuje kilkanaście rodzin...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLĘDA, pieśń

  KOLĘDA, pieśń, której nazwa pochodzi od łac. calendae (w kalendarzu juliańskim: pierwszy dzień miesiąca). Z kalendą styczniową, rozpoczynającą nowy rok, wiązał się obyczaj składania sobie nawzajem darów i życzeń. Pierwotnie też nazwę k. stosowano do noworocznej pieśni życzącej, o ustalonej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /7 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLCE. Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany

  KOLCE. Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany, czasopismo wyd. w Warszawie 1871-1904 i IV 1908-VII 1914, początkowo nieregularnie pod różnymi tytułami, m.in. „Ostroga", „Kosa". Wydawcami K. i częściowo red. odpowiedzialnymi byli: M. Dzikowski (1871-73), A. Pajewski (1873-1904), F. Kasprzykiewicz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt

Do góry